Nasleduje rozhovor, ktorý bežne majú Jehovovi svedkovia, keď ľuďom zvestujú z Biblie. Predstavme si, že jeden svedok, pán Černík, navštívi pána Jesenského.

„PÁTRAŤ“ PO POROZUMENÍ

Pán Černík: Som rád, pán Jesenský, že spolu môžeme pravidelne viesť rozhovory na biblické témy. * Naposledy ste mali otázku, ktorá sa týkala Božieho Kráľovstva. Zaujímalo vás, prečo Jehovovi svedkovia veria, že Božie Kráľovstvo začalo vládnuť v roku 1914.

Pán Jesenský: Áno, v jednom z vašich časopisov som sa dočítal, že Božie Kráľovstvo začalo vládnuť v roku 1914. Zaujalo ma to, pretože ste povedali, že všetko, čo učíte, je podložené Bibliou.

Pán Černík: Presne tak, naše učenie zakladáme na Biblii.

Pán Jesenský: Viete, ja som prečítal celú Bibliu, ale nepamätám si, že by sa v nej niekde spomínal rok 1914. Preto som si v jednej online Biblii zadal do vyhľadávania heslo „1914“, ale ani tam mi nič nenašlo.

Pán Černík: Rád by som vás pochválil, a to hneď za dve veci. V prvom rade za to, že ste si prečítali celú Bibliu. Je z toho vidieť, že máte úctu k Božiemu Slovu.

Pán Jesenský: To mám, Biblia je jedinečná kniha.

Pán Černík: V tom s vami úplne súhlasím. A rád by som vás pochválil aj za to, že ste sa snažili nájsť odpoveď na túto otázku v Biblii. Urobili ste presne to, k čomu nás nabáda samotná Biblia. V knihe Príslovia sa píše, že máme „pátrať“ po porozumení. *

Pán Jesenský: Ďakujem, chcem veciam rozumieť, a tak som v pátraní pokračoval ďalej. Napokon som o roku 1914 predsa niečo našiel v tejto knihe, ktorú spolu študujeme. Písalo sa tam o sne, ktorý mal nejaký kráľ. Bol to sen o veľkom strome, ktorý bol zoťatý, ale potom znova vyrástol, alebo niečo v tom zmysle.

Pán Černík: Dobre si to pamätáte. Je to proroctvo zo štvrtej kapitoly knihy Daniel, ktorého súčasťou je sen babylonského kráľa Nabuchodonozora.

Pán Jesenský: Áno, presne ten. Čítal som si to proroctvo niekoľkokrát, ale ak mám byť úprimný, nenašiel som tam nijakú spojitosť medzi Božím Kráľovstvom a rokom 1914.

Pán Černík: Viete, že ani sám prorok Daniel úplne presne nerozumel tomu, čo ho Boh v tomto proroctve inšpiroval napísať?

Pán Jesenský: Naozaj?

Pán Černík: Naozaj. Pozrite, tu v Danielovi 12:8 sa píše: „A ja, ja som počul, ale nemohol som porozumieť.“

Pán Jesenský: Som rád, že nie som jediný.

 Pán Černík: Daniel tomuto proroctvu nerozumel preto, lebo vtedy z Božieho pohľadu nebol ten správny čas, aby ľudia plne chápali tieto proroctvá. Ale dnes týmto proroctvám môžeme rozumieť.

Pán Jesenský: Ako to viete?

Pán Černík: No, všimnite si, čo sa píše v deviatom verši tejto kapitoly: „Tieto slová sú utajené a zapečatené až do času konca.“ Podľa toho, čo tu čítame, malo byť porozumenie tohto proroctva sprístupnené neskôr — „v čase konca“. V jednej z ďalších kapitol knihy, ktorú spolu študujeme, sa dozviete, že podľa Biblie práve teraz žijeme „v čase konca“. *

Pán Jesenský: Mohli by ste mi teda toto Danielovo proroctvo vysvetliť?

Pán Černík: Dobre, pokúsim sa.

NABUCHODONOZOROV SEN

Pán Černík: Najskôr by sme si mohli stručne zhrnúť, čo Nabuchodonozor videl vo svojom sne. A potom si vysvetlíme význam toho sna.

Pán Jesenský: V poriadku.

Pán Černík: Nabuchodonozorovi sa snívalo o obrovskom strome, ktorý siahal až do nebies. V sne počul, ako Boží posol nariadil, aby bol tento strom zoťatý. Peň stromu však mal zostať v zemi. Po uplynutí „siedmich časov“ mal strom opäť začať rásť. * Toto proroctvo sa najprv splnilo práve na kráľovi Nabuchodonozorovi. Hoci bol mocným kráľom — ako strom, ktorý siahal až do nebies —, na „sedem časov“ bol „zoťatý“. Pamätáte si, čo sa stalo?

Pán Jesenský: Nespomínam si.

Pán Černík: Tak si to pripomeňme. V Biblii sa píše, že Nabuchodonozor sa na určitý čas, podľa všetkého na sedem rokov, pomiatol. V tom čase nemohol kraľovať. No po týchto siedmich rokoch vyzdravel a opäť začal vládnuť. *

Pán Jesenský: Aha, už si spomínam. Ale čo to má spoločné s Božím Kráľovstvom a rokom 1914?

Pán Černík: Jednoducho povedané, toto proroctvo má dve splnenia. To prvé nastalo, keď bola prerušená vláda kráľa Nabuchodonozora. Druhé splnenie sa vzťahuje na prerušenie Božej vlády. A práve toto druhé splnenie súvisí s Božím Kráľovstvom.

Pán Jesenský: Odkiaľ viete, že toto proroctvo malo aj nejaké druhé splnenie?

Pán Černík: Jeden dôvod je možné vyvodiť priamo z tohto proroctva. V Danielovi 4:17 sa píše, že toto proroctvo bolo dané, „aby poznali žijúci ľudia, že Najvyšší je Panovníkom v kráľovstve ľudstva a že ho dáva tomu, komu chce“. Všimli ste si vyjadrenie „kráľovstvo ľudstva“?

Pán Jesenský: Áno, hovorilo sa tam, že „Najvyšší je Panovníkom v kráľovstve ľudstva“.

Pán Černík: Výborne. Kto je podľa vás ten „Najvyšší“?

Pán Jesenský: Ja si myslím, že je to Boh.

Pán Černík: Správne. A z toho jasne vidíme, že toto proroctvo nebolo len o Nabuchodonozorovi, ale aj o „kráľovstve ľudstva“, teda o Božej vláde nad ľudstvom. Ešte lepšie to uvidíme, keď sa pozrieme na kontext tohto proroctva.

Pán Jesenský: Dobre.

HLAVNÁ TÉMA KNIHY DANIEL

Pán Černík: V knihe Daniel sa opakovane z rôznych strán rozoberá jedna hlavná téma. Tou témou je zriadenie Božieho Kráľovstva na čele s Božím Synom, Ježišom Kristom. Pozrime sa napríklad o dve kapitoly späť. Mohli by ste, prosím, prečítať, čo sa píše v Danielovi 2:44?

Pán Jesenský: Jasné. „A za dní tých kráľov zriadi nebeský Boh kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené. A kráľovstvo nebude prenesené na  nijaký iný ľud. Rozdrví a ukončí všetky tieto kráľovstvá a ono samo bude stáť až na neurčité časy.“

Pán Černík: Ďakujem. Nemáte pocit, že aj tento text hovorí o Božom Kráľovstve?

Pán Jesenský: Hm, nie som si úplne istý.

Pán Černík: Všimnite si, že je tu uvedené, že toto kráľovstvo „bude stáť až na neurčité časy“. To je možné povedať o Božom Kráľovstve, ale mohli by sme to povedať o nejakej ľudskej vláde?

Pán Jesenský: To určite nie.

Pán Černík: Však? Poďme sa teraz pozrieť na ďalšie proroctvo v knihe Daniel, ktoré súvisí s Božím Kráľovstvom. Je zaznamenané v siedmej kapitole vo veršoch 13 a 14. Je to proroctvo o istom budúcom vládcovi. Čítame tu: „Bolo mu dané panstvo a dôstojnosť a kráľovstvo, aby jemu slúžili všetky národy, národnostné skupiny a jazyky. Jeho panstvo je panstvo trvajúce na neurčitý čas, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je kráľovstvo, ktoré nebude zničené.“ Nezdajú sa vám prinajmenšom niektoré časti tohto proroctva povedomé?

Pán Jesenský: Áno, aj tu sa píše o kráľovstve.

Pán Černík: Veľmi dobre. A všimnite si, že to nebude hocijaké kráľovstvo, lebo tomuto Kráľovstvu budú slúžiť „národy, národnostné skupiny a jazyky“. Inými slovami, Kráľovstvo, ktoré sa tu spomína, musí byť celosvetová vláda.

Pán Jesenský: To som si predtým nevšimol, ale máte pravdu, je to tam tak.

Pán Černík: A všimnite si, čo sa v tomto proroctve píše ďalej: „Jeho panstvo je panstvo trvajúce na neurčitý čas, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je kráľovstvo, ktoré nebude zničené.“ Táto časť veľmi pripomína proroctvo z Daniela 2:44, však?

Pán Jesenský: Hmm, to máte pravdu.

Pán Černík: Zopakujme si teda stručne, o čom sme doteraz hovorili. Proroctvo vo štvrtej kapitole knihy Daniel malo slúžiť na to, aby ľudia vedeli, že „Najvyšší je Panovníkom v kráľovstve ľudstva“. Z toho je zrejmé, že toto proroctvo sa musí týkať niekoho významnejšieho ako len kráľa Nabuchodonozora. A ukázali sme si tiež, že v knihe Daniel sa nachádza viacero proroctiev o zriadení Božieho Kráľovstva na čele s Ježišom Kristom. Nesúhlasíte s tým, že je rozumné prísť k záveru, že aj proroctvo vo štvrtej kapitole Daniela súvisí s Božím Kráľovstvom?

Pán Jesenský: Ale áno. No stále tam nevidím ten rok 1914.

„NECH NAD NÍM PREJDE SEDEM ČASOV“

Pán Černík: Kým sa k tomu dostaneme, musíme sa ešte vrátiť ku kráľovi Nabuchodonozorovi. Strom, ktorý sa spomína v tomto proroctve, predstavoval v prvom splnení práve jeho. To, že bol strom zoťatý, sa splnilo, keď bola Nabuchodonozorova vláda prerušená. Toto obdobie sa skončilo, keď Nabuchodonozor opäť nadobudol zdravú myseľ a začal znova vládnuť. V druhom splnení proroctva mala byť na určitý čas prerušená vláda Božieho Kráľovstva — nie však preto, žeby Boh nejakým spôsobom zlyhal.

Pán Jesenský: Ako to myslíte?

Pán Černík: V Biblii sa píše, že izraelskí králi, ktorí vládli v Jeruzaleme, sedeli na „Jehovovom tróne“. * Vládli nad ľuďmi ako zástupcovia Boha,  a preto predstavovali Božiu vládu. Väčšina týchto kráľov však prestala poslúchať Boha a väčšina poddaných ich v tom nasledovala. Preto Boh dovolil, aby bol Jeruzalem v roku 607 pred n. l. dobytý Babylončanmi. Odvtedy už Jehovu nezastupoval žiaden kráľ v Jeruzaleme. Z tohto pohľadu bola Božia vláda prerušená. Zdá sa vám to pochopiteľné?

Pán Jesenský: Zatiaľ áno.

Pán Černík: Výborne. Takže rok 607 pred n. l. bol začiatkom obdobia „siedmich časov“, počas ktorých mala byť vláda Boha prerušená. Na konci „siedmich časov“ mal Boh ustanoviť nového vládcu, ktorý ho bude zastupovať. V tomto prípade mal vládnuť z neba. Vtedy sa mali splniť aj ďalšie proroctvá, o ktorých sme čítali v knihe Daniel. A teraz prichádzame k podstatnej otázke: Kedy sa skončilo obdobie „siedmich časov“? Ak nájdeme odpoveď na túto otázku, budeme vedieť, kedy začalo vládnuť Božie Kráľovstvo.

Pán Jesenský: Ahá. Skúsim hádať. Bol to rok 1914?

Pán Černík: Presne. Uhádli ste.

Pán Jesenský: A odkiaľ to viete?

Pán Černík: Keď bol Ježiš na zemi, poukázal na to, že tých „sedem časov“ sa vtedy ešte neskončilo. * A preto musia predstavovať veľmi dlhé časové obdobie. „Sedem časov“ sa začalo stovky rokov predtým, ako Ježiš prišiel na zem, a pokračovali ešte istý čas po jeho návrate do neba. Nesmieme zabudnúť ani na to, že význam Danielových proroctiev sa mal pochopiť až „v čase konca“. * Na konci 19. storočia sa úprimní bádatelia Biblie odhodlali tieto proroctvá dôkladne preskúmať. Z ich skúmania vyplývalo, že tých „sedem časov“ sa malo skončiť v roku 1914. A udalosti, ktoré sa odohrali na svetovej scéne, potvrdili, že rok 1914 bol naozaj rokom, v ktorom Božie Kráľovstvo začalo vládnuť v nebi. Odvtedy tento svet vstúpil do obdobia „posledných dní“ alebo do „času konca“. Ale to už je dosť veľa informácií naraz, však?

Pán Jesenský: Tak trochu. Budem si musieť k tomu sadnúť a prejsť si to celé ešte raz.

Pán Černík: Viete, aj mne to trvalo dosť dlho, kým som jasne pochopil všetky súvislosti tohto proroctva. Dúfam však, že vám tento rozhovor prinajmenšom pomohol vidieť, že to, čo Jehovovi svedkovia učia o Božom Kráľovstve, naozaj zakladajú na Biblii.

Pán Jesenský: To áno. Zakaždým na mňa urobí dojem, keď vidím, ako to, čomu veríte, viete podložiť Bibliou.

Pán Černík: A vidím, že aj vy máte rovnakú túžbu. Ale ako som už povedal, bolo toho naraz veľa a určite máte ešte nejaké otázky. Ukázali sme si napríklad, že „sedem časov“, ktoré súvisia s vládou Božieho Kráľovstva, začalo plynúť v roku 607 pred n. l. Ale otázkou zostáva: Na základe čoho môžeme s istotou povedať, že sa skončili v roku 1914? *

Pán Jesenský: Áno, to mi stále nie je jasné.

Pán Černík: Na základe Biblie je možné určiť presnú dĺžku „siedmich časov“. Ak chcete, môžem vám to ukázať nabudúce. *

Pán Jesenský: Výborne, budem rád.

Máte nejakú biblickú otázku, na ktorú by ste radi poznali odpoveď? Zaujímajú vás niektoré náuky Jehovových svedkov alebo máte nejaké otázky v súvislosti s ich spôsobom uctievania? Ak je to tak, neváhajte sa na to opýtať ktoréhokoľvek Jehovovho svedka. Rád s vami rozoberie tému, ktorá vás zaujíma.

^ 5. ods. Jehovovi svedkovia ponúkajú biblické štúdium, teda systematické rozhovory, ktoré ľuďom pomáhajú porozumieť Biblii.

^ 21. ods. Pozri 9. kapitolu knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

^ 63. ods. Ježiš v proroctve o posledných dňoch povedal: „Jeruzalem [predstavujúci vládu Boha] budú šliapať národy, kým sa nenaplnia ustanovené časy národov.“ (Lukáš 21:24) To znamená, že v čase, keď Ježiš tieto slová vyslovil, Boh svoju vládu ešte neobnovil a malo to tak zostať až do posledných dní.

^ 67. ods. Pozri časť s názvom „Rok 1914 — významný rok v biblických proroctvách“ v dodatku knihy Čo učí Biblia?

^ 69. ods. V ďalšom článku tejto rubriky si rozoberieme biblické verše, ktoré nám pomáhajú vypočítať dĺžku „siedmich časov“.