V predchádzajúcich článkoch ste si mohli všimnúť, že pre Jehovových svedkov znamená Božie Kráľovstvo veľmi veľa. A možno vás zaujali niektoré z požehnaní tohto Kráľovstva, o ktorých ste sa dočítali. No možno uvažujete, či tieto sľuby nie sú len peknou rozprávkou.

Je múdre neveriť hneď všetkému, čo človek počuje. (Príslovia 14:15) Obozretnosť je namieste a dobrým príkladom sú v tomto ohľade starovekí Berojčania. * Keď prvý raz počuli dobré posolstvo o Kráľovstve, uverili mu nie iba preto, že chceli, aby to bola pravda. Uverili, lebo „starostlivo skúmali Písma, či je to tak“. (Skutky 17:11) Inými slovami, Berojčania si to, čo počuli, porovnali s tým, čo bolo v Písmach. Postupne sa presvedčili, že dobré posolstvo, ktoré im bolo zvestované, má skutočne oporu v Božom Slove.

Jehovovi svedkovia vás povzbudzujú, aby ste urobili to isté, čo Berojčania. Prostredníctvom bezplatného štúdia Biblie, ktoré ponúkajú, môžete zistiť, či to, čo o Božom Kráľovstve učia, je v súlade s Bibliou.

Okrem toho sa vďaka štúdiu Biblie môžete dozvedieť odpovede na niektoré z najdôležitejších otázok, ktoré si ľudia kladú, napríklad:

A čo je najdôležitejšie, štúdium Biblie vám pomôže „priblížiť sa k Bohu“. (Jakub 4:8) Čím bližší vzťah budete mať k Bohu, tým viac budete presvedčení, že Božie Kráľovstvo môže pre vás urobiť veľa — nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Sám Ježiš v modlitbe k svojmu Otcovi povedal: „To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi.“ (Ján 17:3)

 

^ 4. ods. Beroa bolo mesto v starovekej Macedónii.