„Ó, Jehova, preskúmal si ma a poznáš ma.“ ​(ŽALM 139:1)

„Tvoje oči videli i môj zárodok.“ ​(ŽALM 139:16)

PREČO O TOM NIEKTORÍ POCHYBUJÚ: Mnohí ľudia majú pocit, že Boh nás vidí len ako nečistých hriešnikov, ktorí si nezaslúžia, aby im venoval pozornosť. Kendru, ktorá trpí depresiami, premáhal pocit viny, pretože nedokázala dokonale spĺňať Božie požiadavky. K čomu to viedlo? Hovorí: „Prestala som sa modliť.“

ČO SA PÍŠE V BOŽOM SLOVE: Jehova sa pozerá za naše nedostatky a presne vie, akí naozaj sme. V Biblii sa píše, že „dobre pozná, ako sme utvorení“, a „pamätá, že sme prach“. Okrem toho v nej čítame, že „nám neurobil podľa našich hriechov“, ale keď sa kajáme, je k nám milosrdný a odpúšťa nám. (Žalm 103:10, 14)

Príkladom toho je izraelský kráľ Dávid, ktorého sme spomenuli v úvodnom článku. Tento muž v modlitbe Bohu povedal: „Tvoje oči videli i môj zárodok a v tvojej knihe boli zapísané všetky jeho časti... Preskúmaj ma, ó, Bože, a spoznaj moje srdce.“ ​(Žalm 139:16, 23) Hoci si Dávid uvedomoval, že je hriešny — a dopustil sa aj vážnych chýb —, bol si istý, že Boh vidí jeho kajúcny postoj.

Jehova nám rozumie lepšie ako ktorýkoľvek človek. V Biblii sa píše: „Človek vidí iba čo sa javí jeho očiam; ale Jehova, ten vidí, aké je srdce.“ ​(1. Samuelova 16:7) Boh dokonale pozná naše vnútro a vie, čo všetko sa skrýva za naším konaním, či už sú to dedičné faktory, výchova, prostredie, alebo naša osobnosť. Vidí, akým človekom by sme chceli byť, a váži si úsilie, ktoré v tomto smere vynakladáme, napriek tomu, že robíme chyby.

Ale ako Boh používa dokonalé poznanie vášho vnútra na to, aby vám poskytol útechu?