Čo pomohlo Naoko, spomínanej v úvodnom článku, zvíťaziť nad fajčením? Hovorí: „Svoj spôsob života som dokázala zmeniť len vďaka tomu, že som spoznala pravdu o tom, aký je Boh a aký má zámer.“ Túto pravdu sa dozvedela z Biblie. Hoci Biblia priamo o tabaku nehovorí, pomáha nám pochopiť, aký je Boží názor na fajčenie. * A práve toto poznanie dalo mnohým silu skoncovať s týmto zlozvykom alebo mu odolať. (2. Timotejovi 3:16, 17) Zamyslime sa vo svetle Biblie nad tromi všeobecne známymi škodlivými účinkami fajčenia.

FAJČENIE JE NÁVYKOVÉ

Tabak obsahuje jednu z najnávykovejších známych látok — nikotín. Nikotín môže pôsobiť tak povzbudzujúco, ako aj upokojujúco. Fajčením sa dostáva do mozgu rýchlo a opakovane. Každé potiahnutie z cigarety sa rovná jednej dávke nikotínu. Teda ľudia, ktorí denne vyfajčia jednu krabičku cigariet, vdýchnu za deň asi 200 dávok, čo je oveľa viac ako pri užívaní akejkoľvek inej drogy. Také veľké množstvo dávok robí nikotín mimoriadne návykovým. Preto závislí fajčiari pociťujú pri nedostatku nikotínu abstinenčné príznaky.

„Ste otrokmi toho, koho poslúchate.“ (Rimanom 6:16, Katolícky preklad)

Môže človek povedať, že poslúcha Boha, ak je zotročený závislosťou od tabaku?

Biblia nám pomáha na túto vec získať správny pohľad. Píše sa v nej: „Či neviete, že ak sa stále vydávate niekomu za otrokov, aby ste ho poslúchali, ste jeho otrokmi, lebo ho poslúchate?“ (Rimanom 6:16) Ak zmýšľanie a konanie človeka ovláda závislosť od tabaku, je len otázkou času, kedy si ho tento zlozvyk zotročí. Boh, ktorého meno je Jehova, nechce, aby sme sa dali zotročiť zvykmi, ktoré škodia nášmu telu a kazia nášho „ducha“, čiže prevládajúci sklon mysle. (Žalm 83:18; 2. Korinťanom 7:1) Keď si človek rozvíja vďačnosť a úctu k Jehovovi, postupne pochopí, že Jehova si zaslúži to najlepšie, čo mu môže dať. To však nie je možné, ak človeka zotročuje zlozvyk, ktorý ohrozuje jeho život. Toto vedomie posilní jeho odhodlanie odolať škodlivým túžbam.

Olaf, ktorý žije v Nemecku, začal fajčiť ako 12-ročný a tejto závislosti sa zbavil až po 16 rokoch. Hovorí: „Prvá cigareta bola ako neškodná snehová guľa, ale rokmi sa z nej stala obrovská lavína. Keď mi raz došli cigarety, bol som taký zúfalý, že som vybral ohorky z popolníka, vysypal z nich zvyšný tabak a z kúska novinového papiera som si ušúľal cigaretu. Dnes sa za to hanbím.“ Čo mu pomohlo oslobodiť sa od tohto ponižujúceho zlozvyku? Olaf vysvetľuje: „Kľúčovým faktorom bola túžba páčiť sa Jehovovi. Keď som si uvedomil, ako nás má Jehova  rád a akú nádej nám ponúka, získal som silu skoncovať so svojou závislosťou raz a navždy.“

FAJČENIE POŠKODZUJE ZDRAVIE

V knihe The Tobacco Atlas sa uvádza: „Je vedecky dokázané, že fajčenie cigariet poškodzuje takmer každý orgán v tele a zvyšuje chorobnosť a úmrtnosť.“ Je všeobecne známe, že fajčenie spôsobuje neprenosné ochorenia, ako rakovinu, srdcovo-cievne ochorenia a pľúcne choroby. Okrem toho Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že fajčenie je jednou z hlavných príčin smrti aj v prípade prenosných chorôb, napríklad tuberkulózy.

„Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.“ (Matúš 22:37)

Môže človek povedať, že miluje Boha a ctí si ho, ak svoje telo, ktoré od neho dostal, ničí škodlivým zlozvykom?

Boh Jehova nás vo svojom Slove, Biblii, učí, aký je správny pohľad na dary, ktoré nám dal, či už je to náš život, naše telo, alebo naše schopnosti. Napríklad Ježiš, Boží Syn, povedal: „Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.“ (Matúš 22:37) Je zrejmé, že Boh si praje, aby sme si chránili telo, a tým aj život, a zaobchádzali s ním s úctou. Keď spoznávame Jehovu a dozvedáme sa o jeho sľuboch, naša láska k nemu postupne rastie a cítime vďačnosť za to, čo pre nás urobil. A to nás motivuje, aby sme sa vyhýbali všetkému, čo by mohlo znečistiť naše telo.

Džajavant, lekár z Indie, fajčil 38 rokov. Rozpráva: „O tom, aké nebezpečné je fajčenie, som sa dočítal na stránkach lekárskych časopisov. Vedel som, že fajčenie je zlé, a svojich pacientov som od neho odrádzal. Ale sám som s tým nedokázal prestať, hoci som sa o to päť- alebo šesťkrát pokúšal.“ Čo mu napokon pomohlo? Hovorí: „Skoncovať s fajčením sa mi podarilo vďaka štúdiu Biblie. Túžba páčiť sa Jehovovi mi dala potrebnú silu zbaviť sa tohto zlozvyku nadobro.“

FAJČENIE ŠKODÍ DRUHÝM

Vydýchnutý cigaretový dym, ako aj dym zo zapálenej cigarety je toxický. Pasívne fajčenie spôsobuje rakovinu a iné ochorenia a ročne zabíja 600 000 nefajčiarov, hlavne ženy a deti. WHO varuje: „Nejestvuje bezpečná miera pasívneho fajčenia.“

„Budeš milovať svojho blížneho ako sám seba.“ (Matúš 22:39)

Môže človek povedať, že miluje svojho blížneho a svoju rodinu, ak ich vystavuje pasívnemu fajčeniu?

 Podľa Ježišových slov je láska k blížnemu — k členom rodiny, priateľom, ako aj k iným ľuďom — druhé najväčšie prikázanie. Ježiš povedal: „Budeš milovať svojho blížneho ako sám seba.“ (Matúš 22:39) Ak svojím zlozvykom škodíme našim blízkym, nemôžeme tvrdiť, že ich milujeme. Pravá láska nás podnieti k tomu, aby sme poslúchli biblickú radu: „Nech nikto nehľadá svoju výhodu, ale výhodu toho druhého.“ (1. Korinťanom 10:24)

Armen, ktorý žije v Arménsku, spomína: „Členovia mojej rodiny ma prosili, aby som prestal fajčiť, lebo im to škodí. Nechcel som si priznať, že by to tak mohlo byť.“ Armen vysvetľuje, čo mu pomohlo zmeniť názor: „Poznanie z Biblie a láska k Jehovovi ma podnietila prestať fajčiť a priznať si, že to škodí nielen mne, ale aj všetkým naokolo.“

DEFINITÍVNE VÍŤAZSTVO NAD FAJČENÍM

Ako sme videli, Olaf, Džajavant a Armen potrebovali niečo viac ako len vedieť, že fajčenie je škodlivé. Oslobodiť sa z područia ponižujúceho zlozvyku, ktorý škodil im aj druhým, im pomohlo poznanie z Biblie. Vďaka nemu si vytvorili lásku k Bohu Jehovovi a túžbu páčiť sa mu. To, akú dôležitú úlohu zohráva láska, zdôrazňuje text z 1. Jána 5:3: „V tom spočíva láska k Bohu, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú bremenom.“ Iste, nie vždy je ľahké uplatniť biblické zásady, ale ak nás podnecuje vrúcna láska k Bohu, nebude pre nás bremenom poslúchať ho.

Jehova dnes prostredníctvom celosvetového vzdelávacieho diela pomáha miliónom ľudí zbaviť sa tohto zlozvyku alebo s ním vôbec nezačať. (1. Timotejovi 2:3, 4) Už čoskoro Božie Kráľovstvo — nebeská vláda na čele s Ježišom Kristom — odstráni chamtivý obchodný systém, ktorý je zodpovedný za to, že milióny ľudí sú otrokmi fajčenia. Jehova navždy vyrieši tento celosvetový problém a privedie poslušných ľudí k telesnej a duševnej dokonalosti. (Izaiáš 33:24; Zjavenie 19:11, 15)

Ak sa aj vy neúspešne pokúšate prestať fajčiť, nevzdávajte sa. Nad týmto zlozvykom môžete zvíťaziť, a to tak, že si vypestujete vrúcnu lásku k Jehovovi a osvojíte si jeho pohľad na fajčenie. Jehovovi svedkovia vám radi poskytnú osobnú praktickú pomoc tým, že vám pomôžu spoznať a uplatniť biblické zásady. A môžete si byť istí, že Jehova vám ochotne dá silu, aby ste so závislosťou od tabaku natrvalo skoncovali. (Filipanom 4:13)

^ 3. ods. Fajčenie sa v tomto článku vzťahuje na vdychovanie tabakového dymu z cigariet, cigár, fajok alebo z vodných fajok. Uvedené zásady sa však týkajú aj elektronických cigariet s obsahom nikotínu a žutia a šnupania tabaku, ako aj iných látok.