Je Biblia naozaj Božie Slovo?

Od Božieho Slova by sme očakávali, že bude výnimočné, a Biblia taká je. Bola preložená do stoviek jazykov a počet jej výtlačkov sa počíta v miliardách. Vďaka múdrym radám, ktoré obsahuje, má moc meniť ľudí k lepšiemu. (Prečítajte si 1. Tesaloničanom 2:13 a 2. Timotejovi 3:16.)

Nesporným dôkazom toho, že Biblia je od Boha, sú presné proroctvá, lebo nikto z ľudí nedokáže predpovedať budúcnosť. Vezmime si ako príklad knihu Izaiáš. V jaskyni neďaleko Mŕtveho mora sa našiel odpis tejto knihy datovaný do druhého storočia pred Kristom. Píše sa v ňom, že mesto Babylon sa stane neobývaným miestom. Toto proroctvo sa splnilo mnoho rokov po Kristovej smrti. (Prečítajte si Izaiáša 13:19, 20 a 2. Petra 1:20, 21.)

Ako bola Biblia písaná?

Biblia bola písaná približne 1 600 rokov. Hoci sa na jej písaní podieľalo asi 40 mužov a písali o jednej téme, nie sú v nej rozpory. Ako je to možné? Pisateľov viedol Boh. (Prečítajte si 2. Samuelovu 23:2.)

Niekedy Boh komunikoval s pisateľmi Biblie prostredníctvom anjelov, videní alebo snov. Zvyčajne však len vložil do mysle pisateľa myšlienku a nechal ho, aby ju zapísal vlastnými slovami. (Prečítajte si Zjavenie 1:1; 21:3–5.)