Odborníci na duševné zdravie hovoria, že na to, aby boli ľudia naozaj šťastní, potrebujú duchovné hodnoty. Vidíme to v tom, že ľudia majú potrebu niekam patriť a niekoho vyššieho alebo niečo vyššie uctievať. Niektorí túto potrebu uspokojujú tak, že svoj voľný čas zasväcujú prírode, umeniu, hudbe a podobným veciam. No väčšine z nich to neprináša hlboké a trvalé uspokojenie.

Boh chce, aby ľudia žili šťastne teraz i navždy

Čitateľov Biblie neprekvapuje, že ľudia majú vrodenú túžbu uspokojovať svoje duchovné potreby. Z úvodných kapitol 1. knihy Mojžišovej sa dozvedáme, že keď Boh vytvoril prvý ľudský pár, Adama a Evu, pravidelne s nimi hovoril. Tak si k nemu mohli vypestovať duchovný vzťah. (1. Mojžišova 3:8–10) Boh nevytvoril ľudí tak, aby žili nezávisle od neho — vytvoril ich s potrebou komunikovať so svojím Tvorcom. Biblia sa často vyjadruje o tejto vrodenej potrebe ľudí.

Jedným z príkladov sú Ježišove slová: „Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby.“ (Matúš 5:3) Tieto slová nás vedú k záveru, že ak má byť človek naozaj šťastný a pociťovať trvalé uspokojenie, nemôže prehliadať svoju vrodenú túžbu po duchovných veciach. Akým spôsobom môžeme uspokojiť svoje duchovné potreby? Ježiš poskytol odpoveď na túto otázku, keď povedal: „Nielen zo samého chleba bude žiť človek, ale z každého výroku, vychádzajúceho z Jehovových úst.“ (Matúš 4:4) Ako nám Božie výroky, čiže myšlienky a pokyny, ktoré dal Boh zapísať do Biblie, pomáhajú žiť šťastným a uspokojujúcim životom? Pozrime sa na tri hlavné spôsoby.

Potrebujeme spoľahlivé rady

Dnes je nespočetné množstvo odborníkov a špecialistov ochotných poradiť nám v otázke vzťahov, lásky, rodinného života, riešenia problémov či v tom, ako byť šťastný a dokonca ako nájsť zmysel života. No môže nám dať niekto lepšie a spoľahlivejšie rady vo všetkých spomínaných oblastiach ako náš Tvorca, Boh Jehova?

Biblia je ako používateľská príručka — poskytuje nám múdre rady pre život

Uveďme si príklad: Keď si kúpite nový fotoaparát alebo počítač, prirodzene očakávate, že  k nemu dostanete používateľskú príručku alebo návod na použitie, v ktorom bude vysvetlené, ako ho správne a efektívne používať. K takejto príručke by sme mohli prirovnať Bibliu. Je to návod na život, ktorý nám, používateľom, poskytol výrobca, Boh. V tomto „návode“ sa dočítame, načo je tento produkt — život — určený a ako ho najlepšie používať.

Kvalitný návod na použitie nám pomáha zaobchádzať s prístrojom tak, aby nám spoľahlivo a bezpečne slúžil. Biblia je takýmto návodom. Vystríha nás pred konaním, ktoré nášmu životu neprospieva, naopak, škodí mu. Niektorí ľudia ponúkajú rady do života, ktoré sa nám na prvý pohľad môžu zdať príťažlivé, či dokonca praktické. No nie je logické prísť k záveru, že najlepšie výsledky dosiahneme a vyhneme sa možným problémom, keď sa budeme riadiť pokynmi Tvorcu?

„Ja, Jehova, som tvoj Boh, Ten, čo ťa vyučuje na tvoj úžitok, Ten, kto ťa nechal kráčať po ceste, po ktorej máš chodiť. Ó, keby si len bol venoval pozornosť mojim prikázaniam! Potom by bol tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny.“ (Izaiáš 48:17, 18)

Božie Slovo, Biblia, nám ponúka dobré rady a pomoc, ktorú potrebujeme

Hoci nám Boh Jehova poskytuje pokyny a rady, nenúti nás, aby sme ich prijali. Skôr na nás s láskou apeluje: „Ja, Jehova, som tvoj Boh, Ten, čo ťa vyučuje na tvoj úžitok, Ten, kto ťa nechal kráčať po ceste, po ktorej máš chodiť. Ó, keby si len bol venoval pozornosť mojim prikázaniam! Potom by bol tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny.“ (Izaiáš 48:17, 18) Jednoducho povedané, ak Božie rady uplatníme, bude sa nám dobre dariť. Alebo inými slovami, ak chceme, aby sa nám dobre darilo a aby sme boli šťastní, potrebujeme Boha.

Potrebujeme odpovede na závažné otázky

Niektorí ľudia sa o Boha nezaujímajú a neveria, že ich miluje, lebo život je plný nepochopiteľných problémov. Trápia ich napríklad otázky: Prečo musia dobrí ľudia trpieť? Prečo sa niektoré deti narodia postihnuté? Prečo je život plný nespravodlivosti? To sú naozaj závažné otázky a odpovede na ne môžu veľmi hlboko ovplyvniť náš život. No skôr ako unáhlene hodíme vinu za tieto veci na Boha, preskúmajme, čo sa o tejto téme píše v jeho Slove, Biblii.

tretej kapitoly 1. knihy Mojžišovej sa dozvedáme, že Satan, skrytý za hada, sa snažil naviesť prvú ľudskú dvojicu na to, aby porušila Boží príkaz. Boh Jehova zakázal Adamovi a Eve jesť zo stromu poznania dobrého a zlého. Satan však Eve povedal: „Určite nezomriete. Boh totiž vie, že v ten deň, keď z neho zjete, celkom istotne sa vám otvoria oči a celkom istotne budete ako Boh a budete poznať dobré a zlé.“ (1. Mojžišova 2:16, 17; 3:4, 5)

Týmito slovami Satan v podstate obvinil Boha z klamstva a naznačil aj to, že Boží spôsob vlády nie je spravodlivý. Satan tvrdil, že ak by ľudia poslúchali jeho, mali by sa lepšie. Ako sa Jehova rozhodol zareagovať na tieto obvinenia? Rozhodol sa dať veciam čas, aby všetci mohli vidieť, či obvinenia, ktoré boli proti nemu vznesené, sú pravdivé alebo nie. Dal v podstate Satanovi  a tým, ktorí sa postavili na jeho stranu, možnosť ukázať, či sa ľuďom naozaj bude dariť lepšie bez Boha.

Čo si o Satanových tvrdeniach myslíte vy? Môže sa ľuďom dariť bez Boha? Môžu si bez neho úspešne vládnuť? Utrpenie, nespravodlivosť, choroby, smrť a tiež zločinnosť, morálny úpadok, vojny, genocídy a iné ukrutnosti, ktoré sužujú ľudstvo už stáročia, sú nevyvrátiteľným dôkazom, že ľudské snahy vládnuť si bez Boha žalostne zlyhali. Biblia jasne ukazuje, že za to, v akom zúfalom stave sa ľudstvo nachádza, nie je zodpovedný Boh, ale že jedným z hlavných dôvodov tohto stavu je to, že „človek panoval nad človekom na jeho škodu“. (Kazateľ 8:9)

Vo svetle toho, o čom sme uvažovali, je jasné, že Boha potrebujeme. A to nielen preto, aby sme získali odpovede na otázky, ktoré nás trápia, ale aj preto, aby nám pomohol odstrániť problémy, s ktorými bojujeme. Ako nám Boh pomôže?

Potrebujeme Božiu pomoc

Ľudia už dlho túžia vyslobodiť sa z područia chorôb, starnutia a smrti. Vynaložili na to obrovské úsilie, čas i prostriedky — ale zbytočne. Niektorí ľudia dúfali, že sa im podarí získať túto vytúženú slobodu, keď nájdu bájny elixír života, prameň mladosti alebo stratený raj Šangri-la. No všetko toto úsilie im prinieslo len sklamanie.

Boh chce, aby sme boli šťastní a aby sa nám dobre darilo. Taký bol jeho zámer, keď vytvoril ľudí, a on sa ho nevzdal. (1. Mojžišova 1:27, 28; Izaiáš 45:18) Boh Jehova nás uisťuje, že všetko, čo si predsavzal, bezpochyby splní. (Izaiáš 55:10, 11) Sľúbil, že obnoví na zemi raj, ktorý prvý ľudský pár stratil, a tento sľub dal zapísať do Biblie. V Zjavení 21:4 čítame: „A [Boh Jehova] im zotrie každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“ Ako Boh tento sľub splní a ako z neho môžeme mať úžitok?

Boží Syn, Ježiš Kristus, učil svojich nasledovníkov, aby sa modlili o uskutočnenie Božej vôle. Túto modlitbu mnohí poznajú ako Otčenáš a často sa ju modlia. Začína sa slovami: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.“ (Matúš 6:9, 10, Katolícky preklad) Práve prostredníctvom Božieho Kráľovstva Jehova odstráni všetky žalostné následky ľudskej vlády a privedie spravodlivý nový svet, ktorý sľúbil. * (Daniel 2:44; 2. Petra 3:13) Čo musíme robiť, aby sme z toho, čo Boh sľúbil, mohli mať úžitok?

Odpoveď na túto otázku nachádzame v slovách Ježiša Krista: „To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom  Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi.“ (Ján 17:3) Z týchto slov vidíme, že večný život v sľúbenom novom svete môžeme dosiahnuť, a to s Božou pomocou. Vyhliadka večného života môže byť ďalším dôvodom, prečo by sme na otázku „Potrebujeme Boha?“ mali odpovedať áno.

Čas hľadať Boha

Keď pred dvetisíc rokmi apoštol Pavol hovoril z Areopágu, alebo Areovho vŕšku, voľnomyšlienkarom v Aténach o Bohu, povedal im: „Dáva všetkým život a dych a všetko. Lebo od neho máme život, pohybujeme sa a sme, ako aj niektorí z vašich básnikov povedali: ‚Veď sme aj jeho potomstvom.‘“ (Skutky 17:25, 28)

To, na čo Pavol Aténčanom poukázal, je pravda aj dnes. Náš Stvoriteľ nám poskytuje vzduch, ktorý dýchame, jedlo, ktoré jeme, vodu, ktorú pijeme. Bez týchto dobrých vecí, ktoré dostávame od Jehovu, by sme jednoducho nemohli žiť. Prečo však Boh neustále poskytuje tieto veci všetkým ľuďom — či už sa oňho zaujímajú, alebo nie? Pavol vysvetlil, že je to preto, „aby hľadali Boha, ak by ho azda mohli nahmatať a naozaj ho nájsť, lebo v skutočnosti nie je ďaleko od nikoho z nás“. (Skutky 17:27)

Chceli by ste lepšie spoznať Boha? Chceli by ste sa dozvedieť viac o jeho zámeroch a o tom, čo musíme robiť, aby sme mohli žiť šťastným životom teraz i navždy? Ak áno, nabádame vás, aby ste sa porozprávali s človekom, ktorý vám dal tento časopis, alebo aby ste sa skontaktovali s vydavateľmi tohto časopisu. Radi vám v tom pomôžu.

^ 20. ods. Viac informácií o tom, ako Božie Kráľovstvo spôsobí, aby sa na zemi diala Božia vôľa, nájdete v 8. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia. Túto knihu si môžete pozrieť na internetovej stránke www.jw.org/sk, odkiaľ si ju môžete aj stiahnuť.