„Mal som pocit, akoby sa môj život zrútil ako domček z karát. V jednej chvíli sa vám zdá, že je všetko v poriadku, a zrazu nemáte nič.“ (MARK, * rozvedený jeden rok)

„Môj manžel si začal so ženou, ktorá bola vo veku našej dcéry. Keď sme sa rozviedli, pocítila som úľavu, že už nemusím znášať jeho nálady, ale zároveň som sa cítila ponížená a bezcenná.“ (EMMELINE, rozvedená 17 rokov)

Niektorí sa rozvádzajú, lebo si myslia, že potom budú šťastnejší. Iní by radi zostali v manželstve, ale ich partner chce odísť a oni s tým nemôžu nič urobiť. Po rozvode však takmer všetci zisťujú, že život je náročnejší, než si mysleli. Ak ste sa nedávno rozviedli, možno budete súhlasiť s tým, že rozvod je jednou z najstresujúcejších vecí, aké človek môže zažiť. Pouvažujme preto o niektorých praktických radách z Biblie, ktoré vám môžu pomôcť vyrovnať sa s náročnými situáciami, ktoré rozvod so sebou prináša.

PROBLÉM č. 1: NEGATÍVNE POCITY

Stres, ktorý súvisí s finančnými ťažkosťami, výchovou detí alebo osamelosťou, na vás môže silno doliehať. A prekonať negatívne pocity nie je vždy ľahké. Psychologička Judith Wallersteinová zistila, že niektorí sa ešte roky po rozvode cítia zradení a opustení a sú presvedčení, že „život je nespravodlivý a prináša len sklamania a osamelosť“.

ČO MÔŽETE ROBIŤ

 • Oplačte to, čo ste stratili. Možno svojho bývalého partnera ešte stále milujete a chýba vám. No aj v prípade, že váš vzťah bol plný problémov, môžete  žialiť nad zmarenými nádejami na šťastné manželstvo. (Príslovia 5:18) Doprajte si „čas plakať“ a nehanbite sa za to. (Kazateľ 3:1, 4)

 • Neizolujte sa od ostatných. Aj keď na to, aby sa človek vyplakal, potrebuje byť sám, nie je múdre izolovať sa dlhodobo. (Príslovia 18:1) V rozhovoroch s priateľmi hovorte o pozitívnych veciach. Keď sa budete stále sťažovať na svojho bývalého partnera, hoci oprávnene, priatelia sa vám môžu začať vyhýbať. Ak krátko po rozvode musíte urobiť nejaké dôležité rozhodnutie, poraďte sa s niekým, komu dôverujete a kto vám poradí objektívne.

 • Starajte sa o svoje zdravie. Stres z rozvodu často vedie k zdravotným ťažkostiam, ako je vysoký krvný tlak či migrény. Zdravo sa stravujte, nezabúdajte na pohyb a dostatok spánku. (Efezanom 5:29)

 • Zbavte sa vecí, ktoré vo vás oživujú hnev voči bývalému partnerovi alebo ktoré už nepotrebujete, ale dôležité dokumenty si odložte. Ak vám také veci ako svadobné fotografie jatria rany, odložte ich do krabíc a uchovajte pre deti.

 • Nepoddávajte sa negatívnemu zmýšľaniu. Oľga, ktorá sa rozviedla s manželom, pretože jej bol neverný, sa vyjadrila: „Stále mi v mysli vírila otázka: ‚V čom je ona lepšia než ja?‘“ Ako si však aj Oľga neskôr uvedomila, negatívne zmýšľanie môže viesť ku „skrúšenému duchu“. (Príslovia 18:14)

  Mnohým pomáha, keď svoje myšlienky dajú na papier. Umožňuje im to urobiť si vo veciach jasno a usmerniť svoje zmýšľanie. Keď to urobíte, snažte sa nahradiť negatívne myšlienky, s ktorými bojujete, novými, pozitívnymi myšlienkami. (Efezanom 4:23) Tu sú dva príklady:

  Predtým: Je to moja vina, že mi bol partner neverný.

  Potom: Moje chyby ho neoprávňovali podviesť ma.

  Predtým: Premárnila som najlepšie roky svojho života kvôli mužovi, ktorý za to nestál.

  Potom: Budem šťastnejšia, keď sa zameriam na to, čo bude, nie na to, čo bolo.

 • Nevšímajte si zraňujúce poznámky. Niekedy môžu priatelia a príbuzní bez zlého úmyslu povedať veci, ktoré vás zabolia alebo sa dokonca na vašu situáciu ani nevzťahujú. Napríklad: „Aj tak to nebola pre teba tá pravá.“ Alebo: „Boh nenávidí rozvod.“ * Biblia dáva užitočnú radu: „Neprikladaj svoje srdce ku všetkým slovám, ktoré snáď ľudia hovoria.“ (Kazateľ 7:21) Martina, ktorá je rozvedená dva roky, hovorí: „Snažím sa vidieť veci z Božieho pohľadu a nezaoberať sa zraňujúcimi slovami. Božie myšlienky sú vyššie než naše.“ (Izaiáš 55:8, 9)

 • Modlite sa k Bohu. Boh nás povzbudzuje, aby sme sa naňho obrátili zvlášť vtedy, keď sme v ťažkej situácii. Biblia nabáda: „Uvrhnite naňho všetku svoju úzkostlivú starosť.“ (1. Petra 5:7)

VYSKÚŠAJTE: Vypíšte si povzbudzujúce biblické verše a umiestnite ich tak, aby ste ich mali často na očiach. Mnohí rozvedení nachádzajú útechu aj v týchto veršoch: Žalm 27:10; 34:18; Izaiáš 41:10; Rimanom 8:38, 39.

V ťažkých časoch čerpajte silu z Božieho Slova

PROBLÉM č. 2: VZŤAH S BÝVALÝM MANŽELSKÝM PARTNEROM

Juliana, ktorá bola vydatá 11 rokov, hovorí: „Prosila som manžela, aby zostal. Keď odišiel,  vošiel do mňa jed. Bola som nazúrená naňho i na ženu, ku ktorej sa odsťahoval.“ Mnohí z tých, ktorí sa rozviedli, prechovávajú voči bývalému partnerovi zlosť a nevraživosť celé roky. Sú však nútení spolu pravidelne komunikovať, najmä ak majú deti.

ČO MÔŽETE ROBIŤ

 • Udržujte s bývalým partnerom korektný vzťah. Zameriavajte sa na nevyhnutné záležitosti, buďte struční a hovorte k veci. Mnohí zistili, že tento prístup prispieva k pokoju. (Rimanom 12:18)

 • Vyhnite sa útočným vyjadreniam. Hlavne keď cítite, že sa váš rozhovor zvrháva na slovný súboj, je dobré uplatniť múdru biblickú zásadu: „Každý, kto zdržuje svoje výroky, vlastní poznanie.“ (Príslovia 17:27) Ak nedokážete neplodný rozhovor otočiť správnym smerom, môžete povedať: „Potrebujem si to premyslieť a porozprávame sa o tom neskôr.“

 • Oddeľte svoje záležitosti od záležitostí svojho bývalého partnera. Rozdeľte si napríklad zdravotné záznamy, právne a finančné dokumenty.

VYSKÚŠAJTE: Keď budete nabudúce hovoriť s bývalým partnerom, všímajte si signály, že niektorý z vás začína zaujímať obranný postoj alebo nechce ustúpiť. Ak je to potrebné, vyžiadajte si „oddychový čas“ alebo sa dohodnite, že tú záležitosť doriešite cez e-mail. (Príslovia 17:14)

PROBLÉM č. 3: AKO POMÔCŤ DEŤOM

Maria spomína, aké to bolo hneď po rozvode: „Moja mladšia dcéra stále plakala a znovu sa začala v noci pomočovať. A hoci sa moja staršia dcéra snažila svoje pocity skryť, videla som, že aj ju to zasiahlo.“ Žiaľ, možno cítite, že teraz, keď vás deti najviac potrebujú, nemáte dosť času či emocionálnej energie na to, aby ste im pomáhali.

ČO MÔŽETE ROBIŤ

 • Povzbudzujte deti, aby s vami hovorili o svojich pocitoch, aj keď si možno budete musieť vypočuť „roztrpčené slová“. (Jób 6:2, 3, Katolícky preklad)

 • Nerobte z detí dospelých. Hoci možno túžite po citovej opore a zdá sa, že vaše dieťa je ochotné vám ju poskytnúť, je nesprávne a nezdravé chcieť od dieťaťa, aby pomáhalo s riešením problémov dospelých. (1. Korinťanom 13:11) Nerobte si z dieťaťa dôverníka ani sprostredkovateľa medzi vami a vaším bývalým partnerom.

 • Postarajte sa, aby dieťa nestratilo v živote systém. Pre dieťa môže byť užitočné nemeniť bydlisko či denný rozvrh, ale ešte dôležitejšie preň bude, aby ste zachovali dobrý plán duchovných činností vrátane čítania Biblie a uctievania Boha v kruhu rodiny. (5. Mojžišova 6:6–9)

VYSKÚŠAJTE: Niekedy v priebehu tohto týždňa uistite svoje deti, že ich ľúbite a že ony nie sú príčinou rozvodu. Odpovedzte im na otázky bez toho, aby ste obviňovali druhého rodiča.

Áno, s náročnými situáciami, ktoré so sebou prináša rozvod, sa môžete vyrovnať. Melissa, ktorá bola vydatá 16 rokov, hovorí: „Po rozvode som uvažovala: ‚Takto som si svoj život nepredstavovala.‘“ Teraz však napriek svojim okolnostiam našla vnútorný pokoj. Vysvetľuje: „Keď som sa prestala vracať do minulosti a uvažovať, čo malo byť inak, začala som sa cítiť oveľa lepšie.“

^ 2. ods. Niektoré mená v tomto článku boli zmenené.

^ 18. ods. Boh nenávidí rozvod, ku ktorému vedú nečestné, zradné úmysly. Ale ak sa jeden z partnerov dopustí cudzoložstva, Boh umožňuje nevinnému partnerovi rozhodnúť sa, či sa rozvedie. (Malachiáš 2:16; Matúš 19:9) Pozri článok „Čo o tom hovorí Biblia? — Aký rozvod Boh nenávidí?“ v časopise Prebuďte sa! z 8. februára 1994. Tento časopis vydávajú Jehovovi svedkovia.

ZAMYSLITE SA...

 • Doprial som si už čas, aby som po rozvode oplakal to, čo som stratil?

 • Ako sa môžem zbaviť roztrpčenosti a hnevu, ktorý stále cítim voči bývalému partnerovi?