Je nejaká nádej pre tých, ktorí zomreli?

Smrť sa podobá spánku v tom, že mŕtvi si nič neuvedomujú a nemôžu nič robiť. Stvoriteľ života však môže priviesť mŕtvych späť k životu prostredníctvom vzkriesenia. Ako dôkaz toho dal moc Ježišovi, aby vzkriesil niekoľkých ľudí. (Prečítajte si Kazateľa 9:5 a Jána 11:11, 43, 44.)

V akom zmysle sa smrť podobá spánku?

Boh sľúbil, že mŕtvi, ktorí sú v jeho pamäti, budú vzkriesení k životu v spravodlivom novom svete. Tí, ktorí majú byť vzkriesení, zostanú mŕtvi, až dokiaľ im Boh neprinavráti život. Všemohúci Boh túži použiť svoju moc na to, aby mŕtvym vrátil život. (Prečítajte si Jóba 14:14, 15.)

Čo bude znamenať vzkriesenie?

Aj keď sa telo človeka rozloží, Boh ho môže vzkriesiť s novým telom. Keď Boh vzkriesi ľudí, budú schopní rozpoznať samých seba, svojich priateľov i členov svojej rodiny. (Prečítajte si 1. Korinťanom 15:35, 38.)

V Biblii sa píše o vzkriesení na zem a o vzkriesení do neba. (Zjavenie 20:6) Väčšina ľudí bude vzkriesená k životu v obnovenom raji na zemi. Budú môcť začať odznova, s vyhliadkou na večný život. (Prečítajte si Žalm 37:29 a Skutky 24:15.)