Nasleduje rozhovor, ktorý by mohol prebehnúť pri ktorýchkoľvek dverách. Predstavme si, že jedna Jehovova svedkyňa, nazvime ju pani Balogová, zazvoní u pani Kolesárovej.

AKO TO MOHOL BOH DOPUSTIŤ?

Pani Balogová: Dobrý deň, pani Kolesárová. Volám sa Balogová a každému vo vašom susedstve dnes ponúkam tento traktát, ktorý má názov Chceli by ste spoznať pravdu? Nech sa páči, tento je pre vás.

Pani Kolesárová: Týka sa to náboženstva?

Pani Balogová: Áno. Všimnite si, prosím, týchto šesť otázok na úvodnej strane. Ktorá z nich...

Pani Kolesárová: Viete čo, ďakujem. Myslím, že by ste so mnou iba strácali čas.

Pani Balogová: Môžem sa spýtať, prečo si to myslíte?

Pani Kolesárová: Ak mám byť úprimná, pochybujem, že nejaký Boh existuje.

Pani Balogová: Cením si vašu úprimnosť. Ale môžem sa spýtať, či ste mali vždy takýto názor?

Pani Kolesárová: Nie. Kedysi som pravidelne chodila do kostola, ale to už bolo dávno.

Pani Balogová: Chápem. Chcem vás uistiť, pani Kolesárová, že som vám neprišla vnucovať svoje presvedčenie. Ale predsa by ma zaujímalo... Čo spôsobilo, že ste zmenili názor?

Pani Kolesárová: Viete, moja mama mala pred 17 rokmi autonehodu a odvtedy je ochrnutá.

Pani Balogová: To mi je veľmi ľúto. To musí byť pre vás veľmi ťažké.

Pani Kolesárová: To je. Ak Boh existuje, prečo to pripustil? Prečo dovolil, aby sme takto trpeli?

JE NESPRÁVNE PÝTAŤ SA PREČO?

Pani Balogová: Vaše pocity sú pochopiteľné a nečudujem sa, že si kladiete takéto otázky. Keď trpíme, je len prirodzené pýtať sa prečo. Robili to dokonca aj verní Boží služobníci, o ktorých sa píše v Biblii.

Pani Kolesárová: Naozaj?

Pani Balogová: Áno. Mohla by som vám ukázať jeden príklad?

Pani Kolesárová: Môžete.

Pani Balogová: Všimnite si, čo sa prorok Habakuk opýtal Boha. Je to zapísané tu, v knihe Habakuk, v 1. kapitole, 2. a 3. verši: „Ako dlho, ó, Jehova, budem kričať o pomoc, a ty nepočuješ? Ako dlho budem na teba volať o pomoc pred násilím, a ty nezachraňuješ? Prečo mi dávaš vidieť to, čo škodí?“ Nie sú tieto otázky podobné tým, ktoré si kladiete aj vy?

Pani Kolesárová: Asi áno.

Pani Balogová: A hoci sa Habakuk takto pýtal, nikde tu nečítame, že by ho Boh za tieto otázky pokarhal alebo mu povedal, že má slabú vieru.

Pani Kolesárová: To je zaujímavé.

JEHOVU BOLÍ, KEĎ VIDÍ, AKO ĽUDIA TRPIA

Pani Balogová: V Biblii sa píše, že Boh si všíma naše utrpenie a že mu nie je ľahostajné.

Pani Kolesárová: Skutočne?

Pani Balogová: Pozrite sa, čo sa píše napríklad v 2. Mojžišovej 3:7. Mohli by ste to, prosím, prečítať?

Pani Kolesárová: Môžem. „A Jehova dodal: ‚Určite som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte a počul som ich krik kvôli tým, čo ich poháňajú do práce, lebo dobre poznám bolesti, ktorými trpia.‘“

 Pani Balogová: Ďakujem. Ako sa vám to javí z týchto slov? Všíma si Boh, keď trpíme?

Pani Kolesárová: Zdá sa, že áno.

Pani Balogová: A nevšíma si to len tak letmo. Ešte raz sa, prosím, pozrite na poslednú časť tohto verša. Boh povedal: „Dobre poznám bolesti, ktorými trpia.“ Či nie je z týchto slov zjavné, že Boh sa hlboko zaujíma o to, čo prežívame?

Pani Kolesárová: Z toho, čo ste čítali, to vyzerá, že áno.

Pani Balogová: No je, samozrejme, rozdiel medzi tým, keď si niekto niečo všimne, a tým, keď sa ho to citovo dotýka.

Pani Kolesárová: To je pravda.

Pani Balogová: Pozrime sa ešte na jednu situáciu, keď Boží ľud trpel, a na to, ako to Boh vnímal. Píše sa o tom v Izaiášovi 63:9. V prvej časti tohto verša čítame: „Počas všetkej ich tiesne to bolo tiesnivé pre neho.“ Pani Kolesárová, nepovedali by ste na základe týchto slov, že sa Boha citovo dotýkalo utrpenie jeho ľudu?

Pani Kolesárová: Zdá sa, že áno.

Pani Balogová: Boh sa o nás naozaj zaujíma a cíti s nami. Bolí ho, keď trpíme.

PREČO S TÝM EŠTE NIČ NEUROBIL?

Pani Balogová: Ak dovolíte, rada by som vám ukázala ešte jednu myšlienku.

Pani Kolesárová: Nech sa páči.

Pani Balogová: Všimnite si, čo Biblia hovorí o Božej moci. Prečítali by ste, prosím, tento verš, z Jeremiáša 10:12?

Pani Kolesárová: Dobre. „On je Tvorca zeme svojou silou, On, ktorý svojou múdrosťou pevne založil úrodnú zem, a Ten, ktorý svojím porozumením roztiahol nebesia.“

Pani Balogová: Ďakujem. Čo poviete, nepotreboval Boh veľkú moc na stvorenie celého vesmíru a všetkého, čo je v ňom?

Pani Kolesárová: To rozhodne áno.

Pani Balogová: Ak teda má Boh takú moc, že vytvoril všetko okolo nás, nebolo by rozumné predpokladať, že má moc aj na to, aby nám pomohol a odstránil utrpenie?

Pani Kolesárová: Znie to logicky.

Pani Balogová: Keď sa teraz zamyslime nad vašou situáciou, prečo vás to bolí, keď vidíte svoju mamu trpieť?

Pani Kolesárová: Pretože ju mám rada. Veď je to moja mama.

Pani Balogová: A keby ste mali moc vrátiť jej zdravie, neurobili by ste to?

Pani Kolesárová: Samozrejme, že áno.

Pani Balogová: Zamyslime sa nad tým, čo sme čítali v Biblii. Dozvedeli sme sa, že Boh si všíma naše utrpenie, cíti s nami a má obrovskú moc. Nie je potom logické predpokladať, že musí mať vážny dôvod, keď ešte nezasiahol? *

Pani Kolesárová: Takto som o tom nikdy nepremýšľala.

Pani Balogová: Počujem, že vám zvoní telefón. Ak chcete, rada prídem nabudúce a môžem vám povedať viac o tom, aký dôvod na to Boh má.

Pani Kolesárová: Budem rada. *

Máte nejakú biblickú otázku, na ktorú by ste radi poznali odpoveď? Zaujímajú vás niektoré náuky Jehovových svedkov alebo máte nejaké otázky v súvislosti s ich spôsobom uctievania? Ak je to tak, neváhajte sa na to opýtať ktoréhokoľvek Jehovovho svedka. Rád s vami rozoberie tému, ktorá vás zaujíma.

^ 53. ods. Viac informácií nájdete v 11. kapitole knihy Čo učí Biblia? Vydali Jehovovi svedkovia.

^ 56. ods. V nasledujúcom článku tohto seriálu sa dozvieme odpoveď na otázku, prečo Boh pripúšťa utrpenie.