Estelle * pravidelne chodila s deťmi do kostola. Vraví: „Nášmu kazateľovi som povedala, že by som chcela spoznať Bibliu.“ Ale tento duchovný sa nikdy neponúkol, že jej v tom pomôže. Napokon do kostola prestala chodiť. Hovorí, čo sa stalo potom: „Cirkevní úradníci mi v liste napísali niečo v tom zmysle, že ak nemôžem chodiť do kostola, tak nech aspoň posielam peniaze. Pomyslela som si: ‚Ani ich nezaujíma, či tam som. Chcú len moje peniaze.‘“

Angelina bola vždy veriaca. O tom, ako to bolo v jej cirkvi, hovorí: „Počas bohoslužby koloval košík na príspevky aj trikrát a zakaždým sa čakalo, že prispejeme. Stále pýtali peniaze. Povedala som si: ‚Určite nemajú Božieho ducha.‘“

Snažia sa aj náboženstvá vo vašom okolí priamo alebo nepriamo získať od ľudí peniaze? A je to v súlade s Bibliou?

ČO UČÍ BIBLIA?

Ježiš, zakladateľ kresťanstva, povedal: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Matúš 10:8) Biblické posolstvo má nevyčísliteľnú hodnotu a mal by mať k nemu prístup každý, kto si to praje.

Aký príklad v tom dali raní kresťania? Z čoho hradili výdavky svojich zborov?

Každý prispieval „tak, ako sa rozhodol v svojom srdci, nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo Boh miluje radostného darcu“. (2. Korinťanom 9:7) Apoštol Pavol povedal: „Pracovali [sme] vo dne i v noci, aby sme na žiadneho z vás nevložili nákladné bremeno, keď sme vám zvestovali Božie dobré posolstvo.“ (1. Tesaloničanom 2:9) Pavol bol horlivý zvestovateľ, a aby sa uživil, vyrábal stany. (Skutky 18:2, 3)

ČÍM SÚ ZNÁMI JEHOVOVI SVEDKOVIA?

Jehovovi svedkovia sa zvyčajne stretávajú v skromných budovách nazývaných sály Kráľovstva. Z čoho hradia výdavky? Nikdy nevyberajú peniaze do zvončeka ani nijako inak nežiadajú o finančné dary. Tí, ktorí si vážia program duchovného vzdelávania, môžu v sále Kráľovstva nenápadne vložiť svoj príspevok do schránky na dary.

Ako by malo byť náboženstvo financované?

Aj tlač a distribúcia tohto časopisu niečo stojí. No nikdy v ňom nenájdete komerčné reklamy ani žiadosť o príspevky. Dôraz sa kladie na šírenie biblickej pravdy.

Čo myslíte, riadia sa Jehovovi svedkovia v tomto ohľade Ježišovými slovami a príkladom raných kresťanov?

^ 2. ods. Niektoré mená v tejto sérii článkov boli zmenené.