„Na vysokej škole som mala veľa spolužiakov, ktorí sa hlásili k nejakému náboženstvu,“ hovorí Sylvia, ktorá pracuje v zdravotníctve. „No i tak podvádzali na skúškach a brali drogy. Náboženstvo nemalo na ich život žiaden vplyv.“

Lionel hovorí: „Moji kolegovia klamú a volajú do práce, že sú chorí, hoci chorí nie sú. Náboženstvo je ako niečo, čo majú, ale nepoužívajú — ako kus nábytku, ktorý je len na okrasu.“

U väčšiny ľudí nemá náboženstvo na ich morálne zásady veľký vplyv. Mnohí dnes majú „spôsob zbožnej oddanosti, ale vzhľadom na jej silu sa preukazujú ako falošní“. (2. Timotejovi 3:5) Náboženskí predstavitelia im nedávajú dobrý príklad a ani ich pomocou Biblie nevedú k morálke. Preto neprekvapuje, že si toľkí myslia, že Bohu je jedno, ako žijú.

ČO UČÍ BIBLIA?

Biblia predstavuje Boha ako osobu, ktorá má pocity a ktorej sa hlboko dotýka naše správanie. Keď sa v staroveku Izraeliti búrili proti Bohu, „ubližovali mu“. (Žalm 78:40) Na druhej strane, keď niekto úprimne oľutuje svoje nesprávne konanie a zmení ho, nastáva v nebi veľká radosť. (Lukáš 15:7) Keď človek spoznáva nádherné vlastnosti nášho nebeského Otca, začína ho milovať. A to ho podnecuje milovať, čo Boh miluje, a nenávidieť, čo nenávidí. (Ámos 5:15)

ČÍM SÚ ZNÁMI JEHOVOVI SVEDKOVIA?

Noviny Deseret News, ktoré vychádzajú v meste Salt Lake City v Utahu, uviedli, že Jehovovi svedkovia „podporujú pevné rodinné putá a vychovávajú čestných ľudí, ktorí sú prínosom pre spoločnosť“. V novinách sa ďalej písalo: „Členovia sa pridržiavajú pevného morálneho zákonníka. Sú presvedčení, že fajčenie, opíjanie sa, zneužívanie drog, hazardné hry, promiskuita a homosexualita človeku v duchovnom ohľade škodia.“

Pomáhajú náboženskí predstavitelia svojim ovečkám žiť podľa Božích morálnych noriem?

Ako svedkom pomáha, keď spoznávajú Božiu osobnosť? Sylvia, ktorá už bola spomenutá, hovorí: „V zdravotníctve je podvod na dennom poriadku. Bolo by ľahké prispôsobiť sa. Ale keď viem, ako to vníma Jehova, * pomáha mi to zachovať sa správne. Som šťastná a pociťujem pokoj.“ Sylvia s istotou hovorí, že keď žije v súlade so svojím náboženským presvedčením, jej život je lepší.

^ 9. ods. Jehova je Božie meno zjavené v Biblii.