Zaujíma sa o nás Jehova alebo je ľahostajný k tomu, v akej smutnej situácii sa ľudstvo nachádza? Biblická odpoveď na túto otázku je veľmi povzbudzujúca. Boh sa o ľudskú rodinu skutočne stará a chce, aby sme sa zo života tešili. Každý deň dáva ľuďom možnosť, aby mali úžitok z jeho nesmiernej dobroty — dokonca aj tým najnevďačnejším z nich. Zamyslime sa nad slovami apoštola Pavla. (Prečítajte si Skutky 14:16, 17.)

Keď Pavol hovoril k ľuďom v Lystre, ktorí neuctievali Boha, povedal: „V minulých pokoleniach [Boh] dovolil všetkým národom, aby šli vlastnou cestou, i keď nezostal bez svedectva tým, že robil dobro, keď vám dával dážď z neba a plodné obdobia a napĺňal vaše srdcia pokrmom a veselosťou.“ Čo pre nich tieto slová znamenali?

Obyvatelia Lystry nemuseli chodiť ďaleko, aby na vlastné oči videli pravdivosť týchto Pavlových slov. Žili totiž v úrodnej, dobre zavlažovanej poľnohospodárskej oblasti. Pavol im však pripomenul, že dážď a plodné obdobia pochádzajú od Boha. A tak vždy, keď mali bohatú úrodu a tešili sa z chutného jedla, mali úžitok z Božej dobroty.

Zo slov, ktoré Pavol povedal obyvateľom Lystry, sa o Bohu Jehovovi učíme niekoľko dôležitých vecí.

Jehova nám dáva slobodnú vôľu. Všimnite si, že Jehova dovolil ľuďom zo všetkých národov, „aby šli vlastnou cestou“. Jedna príručka pre prekladateľov Biblie uvádza, že toto vyjadrenie môže znamenať „ísť tak, ako sa im páči“ alebo „robiť tak, ako sa im vidí najlepšie“. Jehova nikoho nenúti, aby ho uctieval. Obdaril nás slobodnou vôľou — schopnosťou vybrať si, akým spôsobom života budeme žiť. (5. Mojžišova 30:19)

Jehova chce, aby sme ho poznali. Pavol vysvetlil, že Jehova o sebe „nezostal bez svedectva“. V spomínanej príručke sa hovorí, že toto vyjadrenie môže byť preložené aj ako „jasne ľuďom ukázal, akým je Bohom“. Božie stvoriteľské diela sú výrečným svedectvom jeho „neviditeľných vlastností“, ako je napríklad jeho dobrota, múdrosť, moc a láska. (Rimanom 1:20) A ešte viac Jehova o sebe odhalil v Biblii. (2. Timotejovi 3:16, 17) Nie je z toho zrejmé, že chce, aby sme ho poznali?

Každý deň dáva Boh ľuďom možnosť, aby mali úžitok z jeho nesmiernej dobroty — dokonca aj tým najnevďačnejším z nich

Jehova chce, aby sme boli šťastní. Napĺňa naše „srdcia pokrmom a veselosťou,“ povedal Pavol. Aj hriešnik, ktorý neverí v Jehovu, môže jesť do sýtosti a môže byť v živote do určitej miery šťastný. Boh však chce, aby sme zažívali skutočné a trvalé šťastie. To je možné iba vtedy, ak spoznáme pravdu o ňom a žijeme podľa nej. (Žalm 144:15; Matúš 5:3)

Všetci máme deň čo deň úžitok z prejavov Jehovovej dobroty. Nechceli by ste sa dozvedieť viac o tom, ako môžete prejaviť vďačnosť Bohu, ktorý napĺňa vaše srdce „pokrmom a veselosťou“?

Navrhované čítanie Biblie na júl

Skutky 11 — 28