Prečo sa ľuďom stále nedarí dosiahnuť svetový mier?

Svetový mier môže zabezpečiť iba vláda, ktorá dokáže zmeniť postoje ľudí

Biblia odhaľuje dve hlavné príčiny, prečo sa to nedarí. Po prvé, hoci sa ľuďom podarilo dosiahnuť obdivuhodné veci, človek nebol vytvorený so schopnosťou „riadiť svoj krok“. Po druhé, ľudské plány zlyhávajú preto, lebo „celý svet leží v moci toho zlého“, Satana Diabla. Preto sa ľuďom napriek všetkým snahám stále nedarí dosiahnuť svetový mier. (Prečítajte si Jeremiáša 10:23 a 1. Jána 5:19.)

Dosiahnutiu svetového mieru bráni aj ľudská ctižiadosť a sebecké záujmy. Svetový mier môže zabezpečiť iba celosvetová vláda, ktorá dokáže ľudí naučiť, aby milovali to, čo je správne, a aby sa zaujímali nielen o seba, ale aj o druhých. (Prečítajte si Izaiáša 32:17 a 48:18, 22.)

Kto zabezpečí na zemi mier?

Všemohúci Boh sľúbil, že nastolí jednu vládu, ktorá bude vládnuť nad celým ľudstvom. Táto vláda nahradí ľudské vlády. (Daniel 2:44) Na jej čele bude Ježiš, Boží Syn, ako Knieža pokoja. Ježiš odstráni zo zeme všetko zlo a bude ľudí učiť, ako spolunažívať v pokoji a mieri. (Prečítajte si Izaiáša 9:6, 7 a 11:4, 9.)

Milióny ľudí po celom svete pod Ježišovým vedením už dnes učia druhých z Božieho Slova, Biblie, ako mať pokojné vzťahy s inými. Svetový mier sa čoskoro stane skutočnosťou. (Prečítajte si Izaiáša 2:3, 4 a 54:13.)