Zločinec, od ktorého sa môžeme niečo naučiť, je ten na obrázku, s ktorým sa Ježiš rozpráva. Tento zločinec ľutuje, čo robil. Prosí Ježiša: „Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Ako vidíš na obrázku, Ježiš mu na to odpovedá. Vieš, čo mu hovorí? ~ * Sľubuje mu: „Pravdivo ti dnes hovorím, budeš so mnou v raji.“

Čo myslíš, aké to bude v raji? ~ Aby sme to zistili, povedzme si niečo o raji, ktorý Boh vytvoril pre prvých dvoch ľudí, Adama a Evu. Kde bol ten raj? V nebi alebo na zemi? ~

Bol na zemi. Teda keď má byť zločinec „v raji“, znamená to, že bude žiť tu na zemi v čase, keď sa zem stane rajom. Ako to bude vyzerať v raji? ~ Pozrime sa, ako to vyzeralo v raji na začiatku.

Biblia hovorí, že keď Boh Jehova vytvoril Adama a Evu, dal ich do pozemského raja. To miesto sa volalo „záhrada v Edene“. Vieš si predstaviť, aká krásna musela byť táto záhrada? ~ Muselo to byť oveľa krajšie a príjemnejšie miesto než akékoľvek miesto, ktoré dnes môžeme vidieť na zemi.

Čo myslíš, bude Ježiš so zločincom, ktorý oľutoval svoje hriechy, tu na zemi? ~ Nie, Ježiš bude v nebi a bude vládnuť ako Kráľ nad rajskou zemou. Teda Ježiš bude so zločincom tak, že ho vzkriesi z mŕtvych a že sa oňho v pozemskom raji postará. Ale prečo Ježiš dovolí bývalému zločincovi žiť v raji? ~ Povedzme si o tom niečo.

Je pravda, že tento zločinec robil veľmi zlé veci. Ale zlé veci robili aj milióny ďalších ľudí. Väčšina z nich však konala nesprávne preto, lebo ich  nikto nikdy neučil o Jehovovi a o tom, čo si Jehova praje.

Takíto ľudia, ku ktorým patril aj zločinec, s ktorým sa Ježiš na kole rozprával, budú preto vzkriesení a budú žiť tu na zemi v raji. Budú sa učiť, aká je Božia vôľa. A potom budú môcť dokázať, že majú radi Jehovu.

Vieš, ako to budú môcť dokázať? ~ Tak, že budú robiť to, čo si Boh praje. Nebude to úžasné, môcť žiť v tom čase v raji a navždy byť medzi ľuďmi, ktorí budú mať radi Jehovu i jeden druhého?

^ 3. ods. Ak si článok čítate spolu s dieťaťom, vlnovka naznačuje, kedy môžete urobiť pauzu a povzbudiť dieťa, aby sa vyjadrilo.