ČO HOVORIA NIEKTORÍ ĽUDIA: „Keďže Boh vládne nad svetom, prírodné katastrofy musí spôsobovať jedine on. Určite je teda krutý.“

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Celý svet leží v moci toho zlého.“ (1. Jána 5:19) Kto je „ten zlý“? Biblia hovorí, že ním je Satan. (Matúš 13:19; Marek 4:15) Zdá sa vám to nereálne? Zamyslite sa: Ak je svet v moci Satana, potom je to on, kto podnecuje ľudí konať rovnako sebecky, chamtivo a krátkozrako, ako koná on sám. Nevysvetľovalo by to, prečo sa ľudia správajú k Zemi tak nezodpovedne? Mnohí odborníci varujú, že na vzniku prírodných katastrof môže mať istý podiel nešetrné zaobchádzanie so životným prostredím. Upozorňujú, že ľudská činnosť môže prírodné katastrofy priamo zapríčiňovať, zhoršovať ich alebo spôsobovať, že spoločnosť je voči nim zraniteľnejšia.

Ale prečo Boh pripúšťa, aby mal Satan na ľudí taký veľký vplyv? Ak chceme poznať odpoveď, musíme sa vrátiť na začiatok ľudských dejín, keď sa naši prví rodičia vzbúrili proti Bohu a odmietli jeho vládu. Odvtedy väčšina ľudí kráča rovnakou cestou vzbury. Tým sa ľudstvo dostalo do rúk tohto Božieho nepriateľa, Satana. Preto ho Ježiš nazval „vládcom sveta“. (Ján 14:30) Bude Satan vládnuť navždy? Nie!

Boh Jehova * nie je ľahostajný ani necitlivý voči utrpeniu, ktoré Satan spôsobuje. Naopak, ľudské utrpenie sa ho hlboko dotýka. Biblia napríklad hovorí, čo Boh cítil, keď izraelský národ prežíval ťažké časy: „Počas všetkej ich tiesne to bolo tiesnivé pre neho.“ (Izaiáš 63:9) Boh vo svojom milosrdenstve podniká kroky, aby ukončil Satanovu krutovládu — a to už čoskoro! Ustanovil svojho Syna, Ježiša Krista, aby bol spravodlivým Kráľom navždy.

AKO SA TO TÝKA KAŽDÉHO Z NÁS: Pod Satanovou vládou ľudia nie sú chránení pred prírodnými katastrofami, no pod Ježišovou vládou budú. Raz Ježiš ochránil svojich učeníkov pred prudkou búrkou. Biblia hovorí: „Pokáral vietor a povedal moru: ‚Mlč! Buď ticho!‘ A vietor stíchol a nastal veľký pokoj.“ Učeníci sa zadivili: „Kto je v skutočnosti tento, že ho aj vietor a more poslúchajú?“ (Marek 4:37–41) Táto udalosť v nás posilňuje dôveru, že Ježiš bude počas svojej kráľovskej vlády chrániť všetkých poslušných ľudí. (Daniel 7:13, 14)

^ 5. ods. Jehova je Božie meno zjavené v Biblii.