Je možné porozumieť Biblii?

Biblia je Božie Slovo. Je ako list od milujúceho otca. (2. Timotejovi 3:16) V Biblii Boh vysvetľuje, akým konaním mu môžeme robiť radosť, prečo pripúšťa zlo a čo pre ľudí urobí v budúcnosti. Náboženskí učitelia však prekrútili učenie Biblie, a tak si mnohí ľudia myslia, že Biblii nie je možné porozumieť. (Skutky 20:29, 30)

Boh Jehova chce, aby sme o ňom poznali pravdu. Preto nám dal knihu, ktorej je možné rozumieť. (Prečítajte si 1. Timotejovi 2:3, 4.)

Ako môžete porozumieť Biblii?

Okrem toho, že nám Jehova dal Bibliu, postaral sa aj o to, aby sme jej mohli rozumieť. Poslal Ježiša, aby nás učil. (Lukáš 4:16–21) Ježiš pomáhal svojim poslucháčom porozumieť Písmam tak, že citoval rôzne biblické pasáže a poukazoval na súvislosti medzi nimi. (Prečítajte si Lukáša 24:27, 32, 45.)

Ježiš založil kresťanský zbor, aby sa mohla ďalej vykonávať práca, ktorú on sám začal. (Matúš 28:19, 20) Praví Ježišovi nasledovníci aj dnes pomáhajú ľuďom pochopiť, čo Biblia učí o Bohu. Ak by ste chceli porozumieť Biblii, Jehovovi svedkovia vám v tom radi pomôžu. (Prečítajte si Skutky 8:30, 31.)