Po celom svete takmer dve miliardy ľudí každoročne 25. decembra oslavujú narodenie Ježiša Krista, zatiaľ čo najmenej 200 miliónov ďalších ho oslavuje 7. januára. Sú však aj milióny ľudí, ktorí Vianoce neslávia vôbec. Prečo?

Možno nepatria k niektorej z cirkví kresťanstva. Možno sú napríklad židia, hinduisti či šintoisti. Ďalší, napríklad ateisti, agnostici, voľnomyšlienkari alebo sekulárni humanisti, považujú Vianoce za mýtus.

No niekoho môže prekvapiť, že značný počet ľudí, ktorí veria v Ježiša, odmieta vianočné tradície. Prečo? Majú na to najmenej štyri dôvody.

Po prvé, neveria, že by sa Ježiš narodil v decembri alebo v januári. Biblia neuvádza konkrétny dátum jeho narodenia. Jednoducho hovorí: „A boli v tej krajine pastieri, ktorí žili vonku a v noci strážili svoje stáda. A zrazu stál pri nich Jehovov anjel a... povedal: ‚... Dnes [sa vám] narodil v Dávidovom meste Záchranca, ktorý je Kristus, Pán.‘“ ​(Lukáš 2:8–11)

Fakty poukazujú na to, že Ježiš sa narodil približne na začiatku októbra, keď pastieri ešte nocovávali so svojimi stádami vonku. V okolí Betlehema býva v decembri a januári najchladnejšie počasie. Preto v tomto období pastieri zaháňajú stáda do prístreškov, ktoré ich chránia pred chladom noci.

Druhý dôvod: Jediná udalosť, ktorú Ježiš vyslovene prikázal, aby si jeho nasledovníci pripomínali, bola jeho smrť, nie jeho narodenie. A túto udalosť si mali pripomínať jednoduchým spoločným jedlom. (Lukáš 22:19, 20) Všimnite si tiež, že v Markovom a Jánovom evanjeliu nie je žiadna zmienka o Ježišovom narodení.

Jediná udalosť, ktorú Ježiš vyslovene prikázal, aby si jeho nasledovníci pripomínali, bola jeho smrť, nie jeho narodenie

Tretí dôvod: Neexistujú žiadne historické doklady o tom, že by raní kresťania oslavovali Kristovo narodenie. Ale jeho smrť si pripomínali. (1. Korinťanom 11:23–26) Až viac než 300 rokov po Ježišovom narodení začala cirkev oficiálne sláviť Vianoce, a to 25. decembra. Je zaujímavé, že v polovici 17. storočia boli v Anglicku rozhodnutím parlamentu vianočné oslavy zakázané. V Spojených štátoch Všeobecný súd v Massachusetts urobil to isté. Prečo? Kniha The Battle for Christmas (Boj o Vianoce) hovorí: „Neexistuje žiaden biblický ani historický dôvod, aby sa za deň Ježišovho narodenia považoval 25. december.“ A dodáva, že pre puritánov „Vianoce neboli ničím iným ako pohanským sviatkom zahaleným do pláštika kresťanstva“.

Z toho vyplýva štvrtý dôvod: Odporný pôvod samotných osláv. Korene Vianoc siahajú do pohanského Ríma, kde sa slávili rôzne sviatky na počesť Saturna, boha roľníctva, a na počesť boha slnka (Sol Invictus alebo Mitra). Antropológovia Christian Rätsch a Claudia Müllerová-Ebelingová, autori knihy Pagan Christmas (Pohanské Vianoce), píšu: „Podobne ako mnohé predkresťanské zvyky a predstavy, aj staroveká oslava, ktorou si ľudia pripomínali každoročný slnovrat, bola novozasvätená oslave Kristovho narodenia.“

Vzhľadom na uvedené skutočnosti preto neprekvapuje, že praví kresťania neslávia Vianoce.