NIEKTORÍ ľudia vravia, že klásť Bohu otázky je nevhodné. Možno majú pocit, že by to bolo voči Bohu neúctivé, ak by sa pýtali, prečo niektoré veci pripúšťa. Vnímate to tak aj vy?

Ak áno, možno vás prekvapí zistenie, že mnohí dobrí ľudia v minulosti kládli Bohu otázky. Všimnite si niekoľko príkladov:

Bohabojný muž Jób: „Prečo zlí zostávajú nažive, zostarnú, ba stávajú sa nadradenými v majetku?“ ​(Jób 21:7)

Verný Boží prorok Habakuk: „Prečo pozeráš na tých, ktorí konajú zradne, takže mlčíš, keď zlý pohlcuje spravodlivejšieho, ako je on?“ ​(Habakuk 1:13)

Ježiš Kristus: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ ​(Matúš 27:46)

Keď si prečítate kontext týchto veršov, uvidíte, že neobsahuje ani náznak toho, že by Boha Jehovu * takéto úprimné otázky urážali. To, že Boh prejavuje pochopenie, by nás nemalo prekvapovať. Napríklad Boha neuráža, keď ho prosíme o uspokojenie našich základných telesných potrieb, aby sme zostali v telesnom ohľade zdraví. Takéto prosby rád spĺňa. (Matúš 6:11, 33) Podobne nám ochotne poskytuje informácie, ktoré nám môžu pomôcť udržať si duševné a citové zdravie. (Filipanom 4:6, 7) Ježiš dokonca povedal svojim učeníkom: „Stále proste, a bude vám dané; stále hľadajte, a nájdete.“ ​(Matúš 7:7) Je zjavné, že Ježiš nemal na mysli len hmotné veci, ale aj dôležité duchovné otázky.

Ktorú z nasledujúcich otázok by ste radi položili Bohu, ak by ste mali tú možnosť?

  • Má môj život nejaký zmysel?

  • Čo sa so mnou stane, keď zomriem?

  • Prečo pripúšťaš utrpenie?

Keďže „celé Písmo je inšpirované Bohom“, odpovede, ktoré na tieto otázky dáva Boh, môžete nájsť v jeho Slove, Biblii. (2. Timotejovi 3:16) Prečítajte si, čo niektorých viedlo k tomu, aby kládli spomínané otázky, a všimnite si, aké odpovede na ne dáva Biblia.

^ 7. ods. Jehova je Božie meno zjavené v Biblii.