Giannis: * „Počas gréckej finančnej krízy moje podnikanie skrachovalo, a tak sme už nedokázali splácať hypotéku a úvery na kreditných kartách. Mal som taký stres, že som nemohol spávať.“

Katerina: „Náš dom sme stavali a zariaďovali s láskou, a tak som sa nedokázala zmieriť s myšlienkou, že by sme oň prišli. S Giannisom sme sa často hádavali, lebo sme sa nemohli dohodnúť, čo s dlhmi.“

DLHY môžu v rodine vytvárať napätie alebo môžu rodinu dokonca úplne rozbiť. Napríklad sociológ Jeffrey Dew zistil, že manželské páry, ktoré majú dlhy, trávia spolu menej času, viac sa hádajú a sú menej šťastné. V porovnaní s inými spormi hádky pre peniaze a dlhy trvajú dlhšie, sú častejšie sprevádzané krikom a fyzickým násilím a je pravdepodobnejšie, že vyústia do hádky o iných veciach. Preto neprekvapuje, že hlavnou príčinou rozvodov v Spojených štátoch sú rozdielne názory na peniaze.

Priveľké dlhy so sebou prinášajú aj zdravotné riziká, ako je napríklad nespavosť, bolesti hlavy, žalúdočné ťažkosti, infarkt a depresia. Jedna žena menom Marta spomína: „Môj manžel Luís kvôli dlhu upadol do takej depresie, že skoro celé dni prespal. Ten muž, na ktorého som sa vždy spoliehala, bol zrazu bezradný.“ Niektorí sa s takým stresom nedokážu vyrovnať. Napríklad portál BBC News uviedol, že jedna žena z juhovýchodnej Indie spáchala samovraždu, lebo nedokázala načas splácať pôžičky v celkovej výške 840 dolárov (v tom čase asi 660 eur). Tie peniaze si požičala na zdravotné ošetrenie svojich detí.

 Čo ak sa vaša rodina ocitla v dôsledku dlhu pod tlakom? Pouvažujme o niektorých bežných problémoch, s ktorými sa manželia stretávajú pri riešení otázky dlhov, a pozrime sa, aké biblické zásady im môžu pomôcť.

PROBLÉM č. 1: Navzájom sa obviňujete.

„Obviňoval som svoju manželku, že zbytočne utráca peniaze,“ priznáva Lukasz, „a ona mi vyčítala, že by sme mali dosť peňazí, keby som ja mal stály príjem.“ Ako môžu partneri dosiahnuť, aby ich dlh nerozdeľoval?

Kľúč k úspechu: Bojujte proti dlhu spoločne.

Aj keď ste nemali podiel na vzniku dlhu, nevylievajte si hnev na svojom partnerovi — situáciu to nezlepší. Teraz je viac ako kedykoľvek predtým dôležité uplatniť biblickú radu z Efezanom 4:31: „Nech je od vás vzdialená každá zlomyseľná horkosť a hnev a zlosť a krik a utŕhačná reč spolu so všetkým zlom.“

Bojujte s dlhom, nie jeden s druhým. Muž menom Stephanos opisuje, ako s manželkou spolupracovali: „Pozerali sme sa na náš dlh ako na spoločného nepriateľa.“ Takáto spolupráca je v súlade s Prísloviami 13:10: „Opovážlivosťou človek vyvoláva iba zápas, ale u tých, ktorí sa spolu radia, je múdrosť.“ Teda nesnažte sa opovážlivo riešiť veci bez toho, aby ste sa spolu poradili. Rozprávajte sa o finančných problémoch otvorene a postupujte jednotne.

V spoločnom úsilí sa k vám môžu pripojiť aj vaše deti. Edgardo z Argentíny opisuje skúsenosť svojej rodiny: „Náš syn chcel nový bicykel, ale my sme mu vysvetlili, prečo si to nemôžeme dovoliť. Dali sme mu však bicykel po starom otcovi a on sa na ňom veľmi rád vozil. Uvedomil som si, aké je hodnotné, keď rodina spolupracuje.“

VYSKÚŠAJTE: Vyhraďte si čas na to, aby ste sa otvorene a pokojne porozprávali o vašich dlhoch. Priznajte si akékoľvek chyby, ktoré ste urobili. Príliš sa nezaoberajte minulosťou, ale snažte sa dohodnúť na zásadách, ktorými sa budete riadiť pri rozhodovaní vo finančných záležitostiach v budúcnosti. (Žalm 37:21; Lukáš 12:15)

PROBLÉM č. 2: Zbaviť sa dlhu sa zdá nemožné.

„Pri podnikaní som si narobil veľké dlhy a situáciu ešte zhoršila finančná kríza, ktorá postihla Argentínu,“ spomína Enrique. „Potom moja manželka potrebovala operáciu. Mal som pocit, že sa mi nikdy nepodarí vymaniť sa z dlhov — akoby som uviazol v pavúčej sieti.“ Roberto z Brazílie vložil veľa peňazí do jedného rizikového obchodu, ktorý sa nevydaril, a tak prišiel o všetky úspory a narobil si dlhy v 12 bankách. Hovorí: „Tak veľmi som sa hanbil, že som sa takmer neodvážil ukázať priateľom na oči. Mal som pocit, že som úplne zlyhal.“

Čo môžete robiť, ak vás v súvislosti s dlhom premáhajú pocity sklamania, viny či hanby?

Kľúč k úspechu: Prevezmite kontrolu nad svojimi financiami. *

 

1. Urobte si rozpočet. Počas mesiaca alebo dvoch si zapisujte všetky príjmy a výdavky svojej domácnosti. Do zoznamu pridajte aj menej pravidelné výdavky, ako napríklad dane, poistné alebo výdavky na oblečenie, a rozrátajte, koľko z nich pripadá na mesiac.

2. Zvýšte svoj príjem. Môžete to urobiť napríklad tak, že budete vo svojom súčasnom zamestnaní pracovať na viac hodín alebo na viac zmien, budete vykonávať nejaké sezónne práce, doučovať nejakého študenta, zbierať druhotné suroviny alebo tak, že premeníte svoje hobby na podnikanie. Upozornenie: Nedovoľte, aby práca pohltila čas, ktorý venujete dôležitejším aktivitám, napríklad pravidelným duchovným činnostiam.

Bojujte s dlhom ako rodina

3. Znížte svoje výdavky. Veci nakupujte, iba ak ich potrebujete, nie len preto, že sú zlacnené. (Príslovia 21:5) „Je dobré s nákupom počkať,“ hovorí Enrique, ktorého sme už citovali.  „Pomôže vám to rozhodnúť sa, či nejakú vec skutočne potrebujete, alebo ju len chcete.“ Tu je niekoľko ďalších tipov.

  • Bývanie: Ak je to možné, presťahujte sa do menšieho bytu alebo domu, kde budete mať nižšie mesačné náklady. Znížte výdavky za energie tak, že budete šetriť elektrinou, vodou a teplom.

  • Strava: Namiesto toho, aby ste sa pravidelne stravovali v reštauráciách, zoberte si obed alebo desiatu z domu. Využívajte zľavové kupóny a akciové ponuky. „Šetrím tak, že ovocie a zeleninu nakupujem na trhu predtým, ako zatvárajú,“ hovorí Joelma z Brazílie.

  • Doprava: Ak máte auto, ktoré nevyužívate, predajte ho, a to, ktoré využívate, udržiavajte v dobrom stave miesto toho, aby ste ho rýchlo vymenili za novší model. Vždy, keď je to možné, použite verejnú dopravu alebo choďte pešo.

Keď si znížite výdavky, snažte sa zvyšné peniaze využiť čo najlepšie.

4. Urobte si analýzu svojho dlhu a konajte. Najskôr si urobte prehľad o úrokových sadzbách zo svojich úverov, o poplatkoch a o tom, aké pokuty vám hrozia, ak sa oneskoríte so splátkou alebo ju nezaplatíte vôbec. Zistite si, či ste sa už náhodou s nejakou splátkou neoneskorili. Dobre si prečítajte podmienky úveru alebo pôžičky, keďže veritelia vás môžu chcieť oklamať. Napríklad jedna spoločnosť, ktorá poskytuje krátkodobé pôžičky v Spojených štátoch, uviedla, že poskytuje pôžičky s úrokovou sadzbou 24 percent, no v skutočnosti to bolo vyše 400 percent.

Potom si urobte plán, v akom poradí splatíte svoje dlhy. Jedna možnosť je najskôr vyplatiť dlh s najvyššou úrokovou sadzbou. Ďalšia možnosť je vyplatiť najskôr menšie pôžičky, keďže menší počet mesačných platieb pravdepodobne zvýši vaše odhodlanie bojovať s dlhom. Ak máte úvery s vysokou úrokovou sadzbou, môže byť užitočné vyplatiť ich tak, že si zoberiete nový úver s nižším úrokom.

Ak ani tak nedokážete plniť svoje záväzky, snažte sa so svojimi veriteľmi dohodnúť na nových splátkových kalendároch. Možno by ste ich mohli požiadať o predĺženie doby splácania alebo o nižšiu úrokovú sadzbu. Niektorí veritelia budú možno ochotní znížiť sumu, ktorú im dlhujete, ak im naraz zaplatíte nejakú nižšiu sumu. Svoju finančnú situáciu vysvetlite čestne a zdvorilo. (Kolosanom 4:6; Hebrejom 13:18) Akúkoľvek dohodu urobte písomne. Aj keď sa vám s veriteľom nepodarí dohodnúť na prvý pokus, nevzdávajte sa, a ak je to nevyhnutné, vytrvalo proste o úpravu v podmienkach úveru. (Príslovia 6:1–5)

Musíte však byť realistickí. Aj ten najlepší plán môže zlyhať následkom okolností, ktoré nemôžete ovplyvniť, keďže peniaze si, obrazne povedané, často ‚robia krídla podobné orlím a odlietajú k nebesiam‘. (Príslovia 23:4, 5)

 VYSKÚŠAJTE: Po vytvorení rozpočtu sa porozprávajte, ako môže každý člen rodiny znížiť výdavky alebo zvýšiť príjmy rodiny. Keď uvidíte, aké obete prinášajú ostatní v rodine, pomôže vám to zjednotiť sa v boji proti dlhom.

PROBLÉM č. 3: Nedokážete myslieť na nič iné, iba na dlhy.

Boj s dlhom môže z vášho života vytláčať dôležitejšie veci. Napríklad muž menom Georgios sa vyjadril: „Najväčší problém bol, že celý náš život sa točil okolo dlhov. Veci, ktoré mali byť na prvom mieste, boli zatlačené do úzadia.“

Kľúč k úspechu: Udržiavajte si správny pohľad na peniaze.

Napriek vašim najlepším snahám sa môže stať, že budete svoje dlhy splácať veľa rokov. No môžete ovplyvniť to, ako sa budete pozerať na svoju situáciu. Namiesto toho, aby ste stále rozmýšľali o peniazoch alebo, lepšie povedané, o ich nedostatku, je múdre poslúchnuť biblickú radu: „Ak máme živobytie a niečo na seba, budeme s tým spokojní.“ ​(1. Timotejovi 6:8)

Spokojnosť prináša radosť, akú hmotné veci nemôžu priniesť

Keď budete spokojní s tým, čo v hmotnom ohľade máte, umožní vám to, aby ste „sa uistili o dôležitejších veciach“. (Filipanom 1:10) Medzi tieto dôležitejšie veci patrí priateľstvo s Bohom a vzťah s rodinou. Georgios, ktorého sme citovali, hovorí: „Hoci sme ešte nesplatili naše dlhy úplne, už nie sú stredobodom nášho života. Teraz, keď trávime viac času s deťmi i spolu navzájom a viac sa venujeme duchovným činnostiam, naše manželstvo je šťastnejšie.“

VYSKÚŠAJTE: Urobte si zoznam vecí, ktoré nie je možné kúpiť za peniaze a ktoré sú pre vás skutočne hodnotné. Premyslite si, ako by ste mohli každej z týchto vecí venovať viac času a energie.

Problémy s dlhmi spôsobujú stres a ich riešenie si vyžaduje prinášanie obetí. Výsledky však stoja za to. Andrzej z Poľska priznáva: „Keď som sa dozvedel, že moja manželka sa zaručila za vysokú pôžičku kolegyni, ktorá sa potom kdesi vytratila a nesplácala ju, atmosféra u nás doma bola, mierne povedané, napätá.“ Keď však spomína, ako sa s manželkou k tejto situácii postavili, hovorí: „V skutočnosti nás to zjednotilo — nie ten samotný problém, ale to, ako sme spolupracovali na jeho riešení.“

^ 3. ods. Niektoré mená v tomto článku boli zmenené.

^ 17. ods. Ďalšie návrhy nájdete v úvodnej sérii článkov s názvom „Ako hospodáriť s peniazmi“ v časopise Prebuďte sa! zo septembra 2011, ktorý vydávajú Jehovovi svedkovia.

ZAMYSLITE SA...

  • Ako sa môžem pričiniť o to, aby sa naša rodina dostala z dlhov?

  • Ako môžeme zabrániť tomu, aby dlhy ovládali náš vzťah alebo ho dokonca zničili?