„Dúfaj v Jehovu a zachovávaj jeho cestu... Keď budú odrezaní zlí, uvidíš to.“ ​(ŽALM 37:34)

MÁTE aj vy, tak ako mnohí iní, obavy, že korupcii sa jednoducho nedá zabrániť a ľuďom sa ju nikdy nepodarí úplne odstrániť? Ak áno, vaše obavy sú pochopiteľné. V priebehu dejín ľudia vyskúšali všetky možné formy vlád. Napriek tomu sa im nikdy nepodarilo natrvalo odstrániť korupciu. Existuje nejaká nádej, že príde čas, keď sa budú ľudia k sebe navzájom správať čestne?

Biblia odpovedá: Áno! Hovorí, že čoskoro Boh zasiahne a korupciu zo zeme odstráni. Ako to urobí? Prostredníctvom svojho Kráľovstva, nebeskej vlády, ktorá úplne zmení podmienky na tejto zemi. Práve o toto Kráľovstvo sa máme modliť, tak ako to Ježiš učil svojich nasledovníkov. V modlitbe, ktorú dnes poznáme ako Otčenáš alebo Pánova  modlitba, povedal: „Príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.“ ​(Matúš 6:10, Katolícky preklad)

O Vládcovi tohto Kráľovstva, Ježišovi Kristovi, Biblia predpovedá: „On oslobodí chudobného, volajúceho o pomoc, tiež strápeného a každého, kto nemá pomocníka. Bude ľutovať poníženého a chudobného a duše chudobných zachráni. Z útlaku a násilia vykúpi ich duše.“ ​(Žalm 72:12–14) Všimnite si, že Ježiš súcití s obeťami korupcie, a preto zakročí a útlak odstráni! Nie je to utešujúce?

Ako tento súcitný a mocný Vládca Božieho Kráľovstva vykorení zo zeme korupciu? Tak, že odstráni spomínané tri príčiny korupcie.

Vplyv hriechu

Dnes musíme všetci bojovať s hriešnymi sklonmi, ktoré nás podnecujú konať sebecky. (Rimanom 7:21–23) Ešte stále sa však nájdu dobrí ľudia, ktorí chcú konať to, čo je správne. Prejavujú vieru vo výkupnú hodnotu Ježišovej preliatej krvi, a tak môžu získať odpustenie svojich hriechov. * (1. Jána 1:7, 9) Takíto ľudia budú môcť mať úžitok z najväčšieho prejavu Božej lásky, o ktorom čítame v Jánovi 3:16: „Tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.“

Boh urobí pre ľudí, ktorí sú mu verní, niečo skutočne úžasné. V prichádzajúcom novom svete odstráni všetky stopy po hriechu a postupne pozdvihne poslušné ľudstvo k dokonalosti. Ľudia tak získajú pred Bohom spravodlivé postavenie. (Izaiáš 26:9; 2. Petra 3:13) Už nikdy viac nebude hriech ovplyvňovať ľudí k tomu, aby konali skorumpovane. Pod vládou Božieho Kráľovstva bude verné ľudstvo úplne oslobodené od všetkých foriem korupcie.

Vplyv skazeného sveta, v ktorom žijeme

Žiaľ, dnes mnohí vedome konajú na úkor iných — často na úkor ponížených a chudobných — a ovplyvňujú aj druhých, aby konali rovnako. Takýchto ľudí Biblia nabáda: „Nech zlý opustí svoju cestu a škodiaci muž svoje myšlienky.“ Ak urobia pokánie, Biblia sľubuje, že Boh im „odpustí vo veľkej miere“. (Izaiáš 55:7)

Čo však s tými, ktorí tvrdohlavo odmietajú zmeniť sa? Boh nebude mať inú možnosť, len ich odstrániť. Prostredníctvom Božieho Kráľovstva sa splní biblický sľub: „Dúfaj v Jehovu a zachovávaj jeho cestu... Keď budú odrezaní zlí, uvidíš to.“ * (Žalm 37:34) Keď tu už nebudú nenapraviteľne zlí ľudia, verní Boží služobníci sa už nikdy nestanú obeťou korupcie.

Vplyv Satana Diabla

Najväčším zo zatvrdilých hriešnikov je Satan Diabol. Môžeme byť veľmi vďační, že Jehova už čoskoro obmedzí jeho pôsobenie, takže nebude môcť ľuďmi manipulovať. Nakoniec Boh zničí Satana úplne. Tento zloduch už nikdy viac nebude môcť ovplyvňovať ľudí, aby sa dopúšťali korupcie.

Pochopiteľne, myšlienka, že Boh odstráni všetky príčiny korupcie sa môže javiť iba ako sen. Možno uvažujete: ‚Má Boh vôbec prostriedky na to, aby uskutočnil takéto zmeny? Ak áno, prečo to ešte neurobil?‘ To sú dôležité otázky, na ktoré Biblia dáva uspokojujúce odpovede. * Povzbudzujeme vás, aby ste sami preskúmali, čo učí Biblia o blízkej budúcnosti, keď bude korupcia navždy odstránená.

^ 8. ods. Viac informácií o výkupnej hodnote Ježišovej smrti nájdete v 5. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

^ 12. ods. Jehova je Božie meno zjavené v Biblii.