AKO by ste sa cítili, keby ste boli obvinení zo zločinu, ktorého ste sa nedopustili? A čo ak by išlo o zločin, ktorý spôsobil druhým, dokonca mnohým nevinným ľuďom, veľa utrpenia? Určite by ste chceli očistiť svoje meno! A viete, že v takejto situácii je Boh Jehova? Dnes mnohí ľudia neprávom obviňujú Boha z nespravodlivosti a utrpenia v tomto svete. Záleží Bohu na tom, aby očistil svoje meno? Áno, záleží! Pouvažujte o jeho slovách zapísaných v knihe Ezechiel. (Prečítajte si Ezechiela 39:7.)

„Už nedám svoje sväté meno znesväcovať,“ hovorí Jehova. Keď ľudia obviňujú Boha z nespravodlivosti, znesväcujú jeho meno. Ako to? Slovo „meno“ v Biblii často označuje povesť. V jednom odbornom diele sa píše, že Božie meno označuje „to, čo je o ňom známe — to, čo o sebe zjavil; predstavuje tiež jeho slávu i jeho česť“. Čo o Jehovovi vieme, pokiaľ ide o nespravodlivosť? Jehova nespravodlivosť nenávidí! A má tiež súcit s jej obeťami. * (2. Mojžišova 22:22–24) Keď ľudia tvrdia, že Boh je zodpovedný práve za tie veci, ktoré nenávidí, poškvrňujú jeho povesť, a tým ‚zaobchádzajú s jeho menom bez úcty‘. (Žalm 74:10)

Všimnite si, že Jehova tu dvakrát používa výraz „moje sväté meno“. (7. verš) Jehovovo meno je v Biblii spojené so slovom „svätý“ a „svätosť“ veľmi veľakrát. Slovo „svätý“ vyjadruje myšlienku oddelenosti a tiež čistoty a rýdzosti. Jehovovo meno je sväté, pretože Boh, ktorý ho nosí, je svätý — úplne oddelený od všetkého, čo je hriešne a nečisté. Chápete teda, prečo tí, ktorí obviňujú Jehovu zo zla, hania jeho „sväté meno“ tým najhorším možným spôsobom?

Jehova chce očistiť svoje meno prostredníctvom svojho Kráľovstva. Toto jeho predsavzatie je hlavnou témou Biblie. Táto téma je vyzdvihnutá aj v knihe Ezechiel, kde opakovane čítame vyjadrenie „národy budú musieť poznať, že som Jehova“. (Ezechiel 36:23; 37:28; 38:23; 39:7) Všimnite si, že národy nebudú mať na výber, či spoznajú, že Boh je Jehova, alebo nie. Naopak, ony to „budú musieť poznať“. Inými slovami, Jehova chce podniknúť kroky, ktorými prinúti národy na zemi uznať, že je tým, za koho sa vyhlasuje — Jehovom, Zvrchovaným Pánom, ktorého meno predstavuje všetko, čo je sväté, čisté a rýdze.

Tento opakovaný sľub — „národy budú musieť poznať, že som Jehova“ — je dobrou správou pre všetkých, ktorí túžia po tom, aby sa už skončila všetka tá nespravodlivosť a utrpenie. Jehova tento sľub už čoskoro splní a očistí svoje meno od všetkej pohany. Odstráni zlo i tých, ktorí páchanie zla podporujú, ale tých, ktorí majú v úcte jeho meno i všetko, čo jeho meno predstavuje, zachová nažive. (Príslovia 18:10) Nevyvoláva to vo vás túžbu zistiť, ako sa môžete priblížiť k Jehovovi, svätému Bohu, ktorý „miluje právo“? (Žalm 37:9–11, 28)

Navrhované čítanie Biblie na september:

Ezechiel 39 – Daniel 3

^ 2. ods. Pozri článok „Priblížte sa k Bohu — Boh, ktorý miluje spravodlivosť“Strážnej veži z 1. novembra 2008.