Vedeli ste?

Odkiaľ pochádzali drahokamy, ktoré mal izraelský veľkňaz na náprsníku?

Keď Izraeliti odišli z Egypta a prišli na pustatinu, Boh im dal pokyn, aby vyrobili náprsník pre veľkňaza. (2. Mojžišova 28:15–21) Mali na ňom byť tieto drahé kamene: rubín, topás, smaragd, tyrkys, zafír, jaspis, léšem, achát, ametyst, chryzolit, ónyx a nefrit. * Ale odkiaľ mohli mať Izraeliti takéto drahokamy?

V biblických časoch si ľudia drahokamy cenili a obchodovali s nimi. Napríklad starovekí Egypťania dovážali drahokamy až z územia dnešného Iránu, Afganistanu a možno dokonca až z Indie. Mnoho druhov drahokamov sa dolovalo aj v egyptských baniach. Egyptskí vládcovia mali výhradné právo dolovať minerály na územiach, ktoré boli pod ich správou. Patriarcha Jób opísal, ako ľudia za jeho čias pri hľadaní pokladov zeme hĺbili šachty a podzemné štôlne. Okrem iných materiálov dobývaných zo zeme spomenul konkrétne zafír a topás. (Jób 28:1–11, 19)

Správa v 2. Mojžišovej uvádza, že keď Izraeliti odchádzali z Egypta, „obrali“ Egypťanov o rôzne cenné veci. (2. Mojžišova 12:35, 36) Je teda možné, že drahokamy, ktoré osadili na náprsník veľkňaza, pochádzali z Egypta.

Prečo sa v biblických časoch používalo víno ako liek?

Ježiš v jednom podobenstve rozprával o mužovi, ktorého zbili lupiči. Povedal, že tomuto mužovi pomohol nejaký Samaritán, ktorý mu rany ošetril „olejom a vínom“. (Lukáš 10:30–34) A apoštol Pavol svojmu priateľovi Timotejovi radil: „Nepi už vodu, ale užívaj trochu vína na svoj žalúdok pre svoje časté choroby.“ ​(1. Timotejovi 5:23) Bol postup, ktorý opísal Ježiš, z lekárskeho hľadiska správny? A dá sa to povedať aj o Pavlovej rade?

Kniha Ancient Wine (Víno v staroveku) opisuje víno ako „analgetikum, dezinfekčný prostriedok a univerzálny liek v jednom“. V staroveku víno zohrávalo kľúčovú úlohu v liečebných postupoch tak v Egypte, ako aj v Mezopotámii a Sýrii. Jedna príručka o víne (The Oxford Companion to Wine) uvádza, že víno je „najstarším písomne doloženým liečebným prostriedkom ľudstva“. A pokiaľ ide o radu, ktorú dal Pavol Timotejovi, kniha The Origins and Ancient History of Wine hovorí: „Na základe experimentov sa dokázalo, že živé týfusové a iné nebezpečné mikróby po zmiešaní s vínom rýchlo odumierajú.“ Súčasné výskumy potvrdzujú, že niektoré z viac ako 500 zlúčenín, ktoré obsahuje víno, majú tieto a mnohé iné liečivé účinky.

[Poznámka pod čiarou]

^ 3. ods. Je ťažké určiť všetky tieto drahé kamene podľa dnešnej terminológie.

[Obrázok na strane 26]

Robotníci šliapu hrozno, výjav z hrobky pisára Nachta (Téby, Egypt)

[Prameň ilustrácie]

Gianni Dagli Orti/The Art Archive at Art Resource, NY