Abrahám — príklad pokory

Abrahám sedí vo svojom stane, ktorý ho chráni pred spaľujúcou horúčavou dňa. Ako pozerá do diaľky, zbadá troch neznámych mužov. * Okamžite týmto návštevníkom beží v ústrety a nalieha na nich, aby si trochu odpočinuli a prijali jeho pohostinnosť. Ponúka im, že im dá „kúsok chleba“, ale potom ide zariadiť, aby im pripravili bohatú hostinu, pozostávajúcu z mlieka, masla, čerstvo upečeného chleba a kvalitného jemného mäsa. Abrahám touto hostinou preukázal nielen výnimočnú pohostinnosť, ale ako uvidíme, aj pravú pokoru. (1. Mojžišova 18:1–8)

ČO JE POKORA? Pokora je opakom pýchy a arogancie. Pokorný človek si uvedomuje, že každý ho v nejakom ohľade prevyšuje. (Filipanom 2:3) Počúva návrhy druhých a je ochotný vykonať pre iných aj prácu, ktorá sa často považuje za podradnú.

AKO ABRAHÁM PREJAVOVAL POKORU? Abrahám s radosťou slúžil druhým. Ako sme spomenuli v úvode, keď zbadal troch návštevníkov, okamžite sa dal do práce, aby sa postaral o ich potreby. Jeho manželka Sára začala rýchlo pripravovať jedlo. Všimnite si však, kto urobil značnú časť práce: Abrahám bežal v ústrety návštevníkom, on im ponúkol niečo na jedenie, on bežal k stádu dobytka a vybral jedného býka, aby z neho pripravili jedlo, a on sám jedlo návštevníkom podával. Tento pokorný muž nepoveril všetkými tými úlohami svojich sluhov, ale aj sám sa pustil do práce. Slúžiť druhým nepovažoval za ponižujúce.

Abrahám počúval návrhy tých, ktorí mu boli podriadení. Biblia obsahuje iba niekoľko rozhovorov medzi Abrahámom a Sárou. Dvakrát však čítame, že Abrahám si vypočul  Sárine návrhy a konal podľa nich. (1. Mojžišova 16:2; 21:8–14) V jednom prípade sa spočiatku „Abrahámovi veľmi nepáčilo“, čo Sára navrhovala. Ale keď k nemu Jehova prehovoril a posúdil jej návrh ako dobrý, Abrahám pokorne ustúpil a urobil to, čo navrhla Sára.

ČO SA Z TOHO MÔŽEME NAUČIŤ? Ak sme naozaj pokorní, budeme s radosťou slúžiť druhým a urobíme všetko pre to, aby sme im život uľahčili a spríjemnili.

Pokoru môžeme prejaviť aj tým, ako reagujeme na návrhy iných. Namiesto toho, aby sme nejakú myšlienku hneď odmietli len preto, že sme s ňou neprišli my sami, urobíme múdro, keď budeme počúvať, čo hovoria druhí. (Príslovia 15:22) Byť prístupný názorom iných je zvlášť dôležité pre tých, ktorí majú určitú mieru autority. „Zistil som, že dobrý nadriadený vytvára prostredie, v ktorom ľudia necítia zábrany vyjadriť svoj názor,“ hovorí John, skúsený riadiaci pracovník, a dodáva: „Uznať, že niekto, kto je vám podriadený, môže mať lepší spôsob, ako robiť veci, si vyžaduje pokoru. Ale veď nikto — ani nadriadený — predsa nemá monopol na dobré nápady.“

Keď napodobňujeme Abraháma v tom, že počúvame návrhy iných a sme ochotní vykonávať pre druhých aj úplne obyčajné práce, získavame Jehovovo schválenie. Veď „Boh sa stavia proti pyšným, ale pokorným prejavuje nezaslúženú láskavosť“. (1. Petra 5:5)

[Poznámka pod čiarou]

^ 2. ods. Hoci Abrahám si to možno spočiatku neuvedomoval, títo návštevníci boli anjeli, ktorých poslal Boh. (Hebrejom 13:2)