POČUL si už niekedy počas búrky silno zahrmieť? Vystrašilo ťa to? ~ * Možno ťa prekvapí, že Ježiš nazval dvoch zo svojich učeníkov „Synovia hromu“. Pozrime sa spolu prečo.

Títo dvaja Ježišovi učeníci boli Jakub a Ján. Boli to bratia a boli synmi Zebedea a jeho manželky Salome. Salome bola pravdepodobne sestrou Ježišovej matky Márie. A tak Ježiš, Jakub a Ján boli možno bratranci a v detstve boli možno dobrí kamaráti.

Zebedeus bol rybárom a jeho synovia tiež. Jakub a Ján boli medzi prvými, ktorých si Ježiš vybral za svojich učeníkov. Keď ich zavolal, aby ho nasledovali, hneď zanechali prácu rybárov. Neskôr si Ježiš zo svojich učeníkov vybral dvanástich, aby sa stali jeho apoštolmi, a dvaja z nich boli Jakub a Ján.

Niekoľko mesiacov predtým ako Ježiš zomrel, prechádzal so svojimi apoštolmi hornatou oblasťou Samárie. Zvečerievalo sa a oni boli veľmi unavení. Ale Samaritáni im povedali, že nechcú, aby prenocovali v ich meste. Vieš prečo? ~ Tak sa na to pozrime.

Ježiš a jeho apoštoli boli Židia a väčšina Židov sa k Samaritánom správala nepekne. Samozrejme, Ježiš sa k nim tak nikdy nesprával. Bol k nim láskavý a Jakub a Ján mali byť láskaví tiež. Ale títo dvaja učeníci sa na Samaritánov nahnevali za to, že im nedovolili  prenocovať v ich meste, a opýtali sa Ježiša: ‚Chceš, aby sme povedali ohňu, nech zostúpi z neba a zabije ich?‘ Čo myslíš, čo im na to Ježiš povedal? ~ Povedal im, že je veľmi zlé hovoriť také veci! Jakub a Ján sa potrebovali ešte veľa naučiť o tom, ako prejavovať milosrdenstvo.

Ďalší veľký problém mali Jakub a Ján s tým, že chceli byť medzi učeníkmi prví a najdôležitejší. Krátko predtým ako Ježiš zomrel, poslali svoju matku, aby mu povedala: „Daj slovo, aby sa títo moji dvaja synovia posadili jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici v tvojom kráľovstve.“ Keď sa ostatní desiati apoštoli dozvedeli, čo urobili Jakub a Ján, nahnevali sa. Aj ty by si sa nahneval? ~

Asi áno. Nikomu z nás sa nepáči, keď niekto chce byť prvý a snaží sa byť najdôležitejší. Neskôr Jakub a Ján pochopili, aké nesprávne a neláskavé bolo ich konanie, a zmenili sa. Stali sa z nich veľmi láskaví apoštoli. Čo sa z toho môžeme naučiť? ~

Od Ježiša sa učíme, že aj my by sme mali byť jeden k druhému láskaví. Ježiš sa správal k ľuďom pekne, bez ohľadu na to, či to boli muži, ženy, alebo deti. Budeš sa snažiť vždy pamätať na jeho príklad a konať tak ako on? ~

^ 3. ods. Ak si článok čítate spolu s dieťaťom, vlnovka naznačuje, kedy môžete urobiť pauzu a povzbudiť dieťa, aby sa vyjadrilo.