Naši čitatelia sa pýtajú...

Mali by rodičia učiť svoje deti o sexe?

▪ Mnohí rodičia sa všemožne usilujú chrániť svoje deti pred chorobami. Rovnako by sa mali snažiť ochrániť ich pred nezdravými morálnymi postojmi. Jedným zo spôsobov, ako to môžu robiť, je poskytovať im rozumnú sexuálnu výchovu. (Príslovia 5:3–23) Takéto morálne vedenie zo strany rodičov je nesmierne dôležité, lebo deti sa v televízii, na internete, v knihách a komiksoch stretávajú so stále väčším množstvom materiálu, kde je otvorene zobrazovaný sex.

„Dnes nie je problémom to, že sa naše deti dozvedajú o sexe,“ píše vo svojej knihe profesorka pedagogiky Diane Levinová. „Problémom je to, čo sa o ňom dozvedajú, v akom veku a od koho. Prostredníctvom marketingových pracovníkov a masovej kultúry sa dnes deťom dostáva sexuálna výchova, ktorá má na ne veľmi silný deštruktívny vplyv.“

Rodičia by mali svoje deti chrániť pred prekrútenými a nemorálnymi názormi, ktoré majú na spoločnosť zhubný vplyv. (Príslovia 5:1; Efezanom 6:4) Malé deti by mali vedieť, ako funguje ich telo, ako sa oň majú starať a ako sa môžu chrániť pred nemravnými ľuďmi. Už pred pubertou — čo je obdobie, keď sa začínajú objavovať znaky pohlavného dospievania — by vaša dcéra mala vedieť o zmenách, ktoré sa udejú v jej tele, a mala by chápať, prečo a ako prebieha menštruácia. Podobne by aj váš syn mal vopred vedieť o nočnom výrone semena, čiže polúcii. Keď je dieťa malé, rodičia ho môžu začať učiť správne pomenovania intímnych častí tela. Rodičia, ktorí svoje dieťa milujú, ho o týchto častiach tela učia tri dôležité veci: (1) že tieto časti tela sú výnimočné a patria iba jemu, (2) že sa o nich nemá škaredo rozprávať a (3) že iní ľudia by sa ich bežne nemali dotýkať ani by ich druhým ľuďom nemalo ukazovať. Ako dieťa rastie, rodičia by mali zvážiť, kedy mu vysvetlia, ako môže žena otehotnieť. *

Kedy by mali rodičia začať poučovať svoje dieťa o týchto veciach? Skôr, než si mnohí myslia. Dievča môže dostať prvú menštruáciu v desiatich rokoch alebo aj skôr. Chlapec môže zažiť prvú polúciu už v jedenástich alebo dvanástich rokoch. Ak dieťa nechápe, čo sa s ním deje, môžu byť preň tieto zmeny veľmi stresujúce. Dieťa potrebuje, aby ste ho vopred uistili, že s jeho telom sa nedeje nič zlé, že je to súčasť prirodzeného vývoja. Je to tiež čas na to, aby ste mu pomohli pochopiť, aké je cenné a dôležité držať sa biblických mravných zásad — niečo, čo väčšina svetských vzdelávacích programov zameraných na sexuálnu výchovu neposkytuje. (Príslovia 6:27–35)

[Poznámka pod čiarou]

^ 5. ods. Užitočné informácie na túto tému môžu rodičia nájsť v týchto publikáciách, ktoré vydali Jehovovi svedkovia: Prebuďte sa! z mája 2006, článok s názvom „Pripravte svoju dcéru na menarché“, strany 10 – 13, Mladí ľudia sa pýtajú — praktické odpovede, druhá kniha, 6. kapitola, „Čo sa to deje s mojím telom?“ a Strážna veža z 1. novembra 2010, „Ako dosiahnuť šťastie v rodine — Rozprávajte sa so svojimi deťmi o sexe“, strany 12 – 14.