ASI budeš súhlasiť s tým, že je dôležité, aby si nezaspal, keď si v škole. Mnohé deti sú na vyučovaní ospalé, ale ak sa chceš niečo naučiť, je dôležité, aby si tam nespal. Možno chodíš aj na zhromaždenia, kde sa učíš z Biblie.

Čo myslíš, čo ti pomôže nezaspať? ~ * Jednou z vecí, ktoré ti môžu pomôcť, je ísť večer skôr do postele. Možno ti tiež pomôže, ak si poobede chvíľu pospíš. Pozrime sa, čo sa môžeme naučiť z toho, čo sa stalo jednému chlapcovi, ktorý raz neskoro večer počas rozprávania apoštola Pavla zaspal. Vyhľadaj si v Biblii Skutky, 20. kapitolu, verše 7 až 12 a dozvieš sa, čo sa stalo.

Pavol bol na návšteve zboru v prístavnom meste Troada. V Biblii sa píše, že „chcel na druhý deň odísť“ loďou. Preto „svoju reč pretiahol až do polnoci“. Čítame: „Istý mladý muž menom Eutychus sedel na okne a tvrdo zaspal, zatiaľ čo Pavol ďalej hovoril.“ Čo sa stalo potom? ~

Eutychus vypadol z okna „z tretieho poschodia“. Pavol a ostatní bežali dole schodmi tak rýchlo, ako len mohli. Eutychus ležal na zemi — bol mŕtvy! Vieš si predstaviť, akí boli všetci smutní? ~ Biblia hovorí, že Pavol vzal Eutycha do náručia a o chvíľu radostne vykríkol: ‚Nebojte sa, je v poriadku!‘ Boh priviedol Eutycha späť k životu!

 Čo sa z tejto príhody môžeme naučiť o Bohu? ~ Napríklad to, že náš nebeský Otec, Jehova, môže priviesť mŕtvych k životu, a to aj deti. Jehova ti rozumie a miluje ťa, dokonca viac než tvoji rodičia. Keď bol na zemi Ježiš, bral malé deti do náručia a žehnal ich, a tak ukázal, aký je jeho Otec. A medzi tými, ktorých Ježiš vzkriesil, boli aj mladí ľudia, napríklad jedno 12-ročné dievča.

Aké pocity v tebe vyvoláva to, že tvoj nebeský Otec ťa miluje? ~ Áno, podnecuje nás to, aby sme aj my milovali jeho a aby sme ho poslúchali. Vieš, ako môžeme ukázať, že ho milujeme? ~ Jeden spôsob je, že o tom hovoríme. Ježiš povedal: „Milujem Otca.“ Ale Ježiš nielen hovoril, že miluje Boha. Dokazoval to tým, čo robil.

Ježiš poslúchal Boha. Povedal: „Vždy robím to, čo sa mu páči.“ Ak aj my chceme robiť to, čo sa páči Jehovovi a jeho Synovi, Ježišovi, budeme sa zo všetkých síl snažiť nespať vtedy, keď nemáme spať.

^ 4. ods. Ak si článok čítate spolu s dieťaťom, vlnovka naznačuje, kedy môžete urobiť pauzu a povzbudiť dieťa, aby sa vyjadrilo.