Charles: * „Keď sa nám narodila naša dcérka, boli sme s Mary od radosti celí bez seba. No niekoľko prvých mesiacov po jej narodení som sa veľmi nevyspal. Mali sme dopodrobna premyslené, ako sa o ňu budeme starať, ale zrazu bolo všetko inak, než sme plánovali.“

Mary: „Po narodení nášho dieťaťa môj život už nebol môj. Zrazu sa všetko točilo okolo ďalšej fľaše s mliekom, výmeny plienky alebo ďalšieho pokusu utíšiť dieťa. Náš život bol odrazu hore nohami. Trvalo mesiace, kým sa náš vzťah s Charlesom vrátil do normálu.“

MNOHÍ by súhlasili s tým, že deti sú jednou z najväčších radostí v živote. Biblia hovorí, že sú „odmenou“ od Boha. (Žalm 127:3) Novopečení rodičia ako Charles a Mary však vedia aj to, že dieťa môže nečakaným spôsobom zmeniť manželstvo. Napríklad čerstvá mamička sa možno zameriava len na svoje bábätko a s prekvapením zisťuje, ako jej telo i jej srdce reaguje na každé jeho zamrnkanie. A novopečený otecko možno žasne nad putom, ktoré sa vytvorilo medzi jeho manželkou a dieťaťom, ale môže mať tiež obavy, že zrazu zostane bokom.

Narodenie prvého dieťaťa môže dokonca vyvolať manželskú krízu. Pod tlakom, ktorý so sebou prináša rodičovstvo, môže vyplávať na povrch, ba ešte aj narastať citová neistota jedného z partnerov aj ich spoločné nevyriešené problémy.

Ako môžu rodičia novorodenca zvládnuť prvé hektické mesiace, počas ktorých si ich dieťatko vyžaduje všetku ich pozornosť? Ako si manželia môžu udržať blízky vzťah? Čo môžu robiť, keď majú rozdielne názory na výchovu detí? Zamyslime sa teraz nad každým z týchto problémov a pozrime sa, ako môžu manželom pri ich riešení pomôcť zásady z Biblie.

PROBLÉM č. 1: Život sa zrazu točí len okolo dieťaťa.

Starostlivosť o novorodeniatko zaberá matke takmer všetok čas a myšlienky. Môže jej  prinášať pocit hlbokého citového uspokojenia. No jej manžel sa môže cítiť zanedbávaný. Manuel, ktorý žije v Brazílii, hovorí: „Najťažšie som sa zmieroval s tým, že pozornosť mojej manželky už nepatrí výlučne mne, ale nášmu bábätku. Predtým sme tu boli len ja a ona a potom, z ničoho nič, už tu bola len moja manželka a bábätko.“ Ako sa môžete vyrovnať s takou obrovskou zmenou?

Kľúč k úspechu: Buďte trpezliví.

V Biblii sa píše: „Láska je zhovievavá [trpezlivá, Katolícky preklad] a láskavá.“ Láska tiež „nevyhľadáva svoje vlastné záujmy, nenechá sa popudiť“. (1. Korinťanom 13:4, 5) Ako môžu manžel s manželkou po narodení dieťaťa uplatniť túto radu?

Rozumný manžel si z lásky k svojej manželke vyhľadá informácie o tom, ako pôrod ovplyvní telesnú a duševnú stránku ženy. To mu pomôže pochopiť, prečo je možno manželka taká náchylná na náhle zmeny nálady. * Adam, ktorý žije vo Francúzsku a je otcom 11-mesačného dievčatka, priznáva: „Niekedy manželkine zmeny nálady ťažko zvládam. Ale snažím sa pripomínať si, že jej frustrácia v skutočnosti nesúvisí so mnou. Je to len reakcia na stres vyplývajúci z novej situácie.“

Stáva sa občas, že vaša manželka si zle vysvetlí vašu snahu pomôcť jej? Ak áno, neurážajte sa hneď. (Kazateľ 7:9) Naopak, trpezlivo klaďte jej záujmy pred svoje vlastné. Potom vás to nevyvedie z miery. (Príslovia 14:29)

Rozvážna manželka sa zas bude snažiť povzbudzovať manžela v jeho novej úlohe. Zapojí ho do starostlivosti o dieťa. Trpezlivo ho bude učiť, ako dieťa prebaliť alebo ako mu pripraviť fľašu s mliekom — aj keď bude azda spočiatku trochu nemotorný.

Ellen, 26-ročná matka, si uvedomila, že v správaní k manželovi musí urobiť určité zmeny. „Musela som si dávať pozor, aby som si naše dieťatko neprivlastňovala,“ hovorí. „A musela som si tiež pripomínať, aby som na manžela nebola príliš náročná, keď sa pri starostlivosti o dieťa snaží uplatňovať moje návrhy.“

VYSKÚŠAJTE: Manželky, ak váš manžel robí niektoré veci pri starostlivosti o dieťa inak než vy, odolávajte nutkaniu kritizovať ho alebo to po ňom urobiť ešte raz. Chváľte ho za to, čo robí dostatočne dobre, a tak zvýšite jeho sebadôveru a povzbudíte ho, aby vám bol oporou, ktorú potrebujete. Manželia, obmedzte činnosti, ktoré nie sú také nevyhnutné, aby ste mali čo najviac času na pomoc vašej manželke, najmä v prvých mesiacoch po narodení dieťaťa.

PROBLÉM č. 2: Vzťah medzi vami slabne.

Mnohí noví rodičia zápasia s tým, aby si zachovali blízky vzťah, pretože sú vyčerpaní prerušovaným spánkom a neočakávanými ťažkosťami, ktoré so sebou prináša rodičovstvo. Vivianne z Francúzska, ktorá má dve malé deti, pripúšťa: „Spočiatku som bola taká sústredená na svoju úlohu matky, že som takmer zabudla na svoju úlohu manželky.“

Manžel si zas možno neuvedomuje, že tehotenstvo manželku vyčerpalo — fyzicky i citovo. Starostlivosť o novorodeniatko môže pohlcovať čas a energiu, ktorú ste predtým využívali na to, aby ste si zostali citovo a intímne blízki. Čo môžu manželia robiť, aby ich to roztomilé bezmocné bábätko, ktoré ich má spájať, nerozdeľovalo?

Kľúč k úspechu: Uisťujte jeden druhého o svojej láske.

Biblia opisuje manželstvo slovami: „Muž opustí svojho otca a svoju matku a pridrží sa svojej manželky a stanú sa jed ným telom.“ * (1. Mojžišova 2:24) Jehova Boh vytvoril ľudskú rodinu tak, že deti napokon odídu od svojich rodičov. No puto medzi manželom a manželkou, ktoré ich spája v jedno telo, má podľa Božieho zámeru trvať po celý život. (Matúš 19:3–9) Ako môže uvedomovanie si tejto skutočnosti pomôcť manželom, ktorým sa narodilo dieťa, zachovať si správne poradie hodnôt?

Vivianne, ktorú sme už citovali, hovorí: „Uvažovala som o slovách v 1. Mojžišovej 2:24 a to mi pomohlo uvedomiť si, že som sa stala ‚jedným telom‘ s mojím manželom — nie s mojím dieťaťom. Prišla som k záveru, že musím posilniť naše manželstvo.“ Theresa, matka dvojročného dievčatka, hovorí: „Keď cítim, že sa s manželom začíname od seba vzďaľovať, okamžite začnem vyvíjať úsilie, aby som mu každý deň aspoň chvíľu venovala plnú pozornosť.“

A čo môžete urobiť vy ako manžel, aby ste upevnili vaše manželstvo? Povedzte svojej manželke, že ju milujete. Doložte svoje slová prejavmi nehy. Vedome sa snažte rozptýliť akúkoľvek neistotu, ktorú vaša manželka azda pociťuje. Sarah, 30-ročná matka, hovorí: „Manželka potrebuje cítiť, že si ju jej manžel stále váži a miluje ju, aj keď jej telo už nie je také ako pred tehotenstvom.“ Alan z Nemecka, otec dvoch chlapcov, si uvedomuje, aké je potrebné poskytovať manželke citovú podporu. Hovorí: „Vždy som sa snažil, aby som svojej manželke poskytol plece, na ktorom sa môže vyplakať.“

Je pochopiteľné, že príchod dieťaťa značne zasiahne do sexuálneho spolužitia manželov. Preto by sa mali rozprávať o svojich vzájomných potrebách. Biblia hovorí, že zmeny v sexuálnom spolužití by mali manželia robiť po „vzájomnom súhlase“. (1. Korinťanom 7:1–5) To si vyžaduje komunikáciu. Možno máte pre svoju výchovu alebo kultúrne prostredie, z ktorého pochádzate, zábrany hovoriť s manželským partnerom o sexuálnych otázkach. Ale takéto rozhovory sú nevyhnutné, aby ste dokázali dobre zvládať každodenné povinnosti súvisiace s rodičovstvom. Buďte empatickí, trpezliví a čestní. (1. Korinťanom 10:24) Vyhnete sa tak nedorozumeniam a láska medzi vami sa prehĺbi. (1. Petra 3:7, 8)

Láska medzi manželmi sa prehĺbi aj tak, že si budú navzájom vyjadrovať, ako veľmi si cenia úsilie jeden druhého. Rozumný manžel si uvedomuje, že väčšinu práce, ktorú novopečená mamička urobí, nevidieť. Vivianne hovorí: „Často mám na konci dňa pocit, že som neurobila nič — aj keď som v jednom kuse behala okolo bábätka!“ A hoci má manželka veľa práce, ak je rozvážna, dáva pozor, aby nezľahčovala to, čo robí pre rodinu manžel. (Príslovia 17:17)

 VYSKÚŠAJTE: Mamičky, ak je to možné, zdriemnite si, kým vaše dieťa spí. Tak si, obrazne povedané, dobijete baterky a budete mať viac energie pre vášho manželského partnera. Oteckovia, vždy, keď je to možné, vstaňte v noci k dieťaťu, ak potrebuje nakŕmiť alebo prebaliť, aby si vaša manželka mohla odpočinúť. Často ju uisťujte o svojej láske tak, že jej niekde necháte nejaký milý odkaz, pošlete jej esemesku alebo jej zavoláte. Vyhradzujte si čas na dôverné rozhovory. Hovorte jeden o druhom, nielen o vašom dieťati. Udržiavajte si medzi sebou silné priateľské puto. Tak dokážete lepšie zvládať nároky rodičovstva.

PROBLÉM č. 3: Rozdielne názory na výchovu.

Manželia možno zisťujú, že rozdielne prostredie, z ktorého pochádzajú, sa stáva príčinou hádok. Zažili to aj Asami a jej manžel Kacuro z Japonska. Asami hovorí: „Zdalo sa mi, že Kacuro je k našej dcérke príliš zhovievavý. On si zas myslel, že ja som na ňu príliš prísna.“ Čo môžete robiť pre to, aby ste postupovali jednotne a nešli jeden proti druhému?

Kľúč k úspechu: Komunikujte so svojím manželským partnerom a navzájom sa podporujte.

Múdry kráľ Šalamún napísal: „Opovážlivosťou človek vyvoláva iba zápas, ale u tých, ktorí sa spolu radia, je múdrosť.“ (Príslovia 13:10) Čo všetko viete o prístupe vášho manželského partnera k výchove detí? Ak budete s rozhovorom o konkrétnych otázkach výchovy čakať až do narodenia dieťaťa, môže sa to skončiť tak, že namiesto zápasenia s problémom budete zápasiť jeden s druhým.

Napríklad na akých odpovediach na tieto otázky ste sa už dohodli: „Ako môžeme nášmu dieťaťu vštepiť správne stravovacie a spánkové návyky? Mali by sme vždy vziať dieťa na ruky, keď v noci zaplače? Čo budeme robiť, ak sa nám nebude dariť naučiť dieťa na nočník?“ Rozhodnutia, ktoré urobíte vy, budú zrejme odlišné od rozhodnutí iných manželských dvojíc. Ethan, ktorý je otcom dvoch detí, hovorí: „Je potrebné prediskutovať si tieto veci, aby ste sa zladili, a potom budete schopní spoločne uspokojovať potreby svojho dieťaťa.“

VYSKÚŠAJTE: Zamyslite sa nad tým, aké metódy používali vaši rodičia, keď vychovávali vás. Zvážte, ktoré ich postoje a spôsoby by ste pri výchove svojich detí chceli napodobniť a ktorým by ste sa prípadne chceli vyhnúť. Potom sa o tom porozprávajte s manželským partnerom.

Dieťa môže zmeniť manželstvo k lepšiemu

Keď sa nejaká dvojica učí korčuľovať, potrebuje čas a trpezlivosť, aby dokázala na ľade udržať rovnováhu. Podobne aj vy budete potrebovať čas, aby ste sa prispôsobili svojej novej úlohe rodičov. Napokon v tom však nadobudnete istotu.

Výchova detí otestuje vašu vernosť manželskému sľubu a navždy zmení váš vzťah. No poskytne vám aj príležitosť vypestovať si cenné vlastnosti. Keď budete uplatňovať múdre rady z Biblie, budete mať podobnú skúsenosť ako otec menom Kenneth, ktorý hovorí: „Výchova detí mala na moju manželku i na mňa dobrý vplyv. Teraz už nie sme takí sústredení sami na seba a dokážeme prejavovať viac lásky a pochopenia.“ Takéto zmeny sú v manželstve určite vítané.

^ 3. ods. Mená v tomto článku boli zmenené.

^ 11. ods. Mnohé matky trpia počas niekoľkých týždňov po pôrode záchvatmi skľúčenosti. Niektoré zažívajú vážnejšie ťažkosti známe ako popôrodná depresia. Viac informácií o tom, ako ju rozpoznať a zvládať, nájdete v článku s názvom „Vyhrala som boj s popôrodnou depresiou“ v časopise Prebuďte sa! z 22. júla 2002 a v článku s názvom „Porozumieť popôrodnej depresii“Prebuďte sa! z 8. júna 2003. Tento časopis vydávajú Jehovovi svedkovia.

^ 19. ods. Ako uvádza jedno odborné dielo, hebrejské sloveso, ktoré je v 1. Mojžišovej 2:24 preložené ako „pridrží sa“, môže znamenať „lipnúť k niekomu s láskou a vernosťou“.

ZAMYSLITE SA...

  • Ako konkrétne som za posledný týždeň dal môjmu manželskému partnerovi najavo, že si cením to, čo robí pre rodinu?

  • Kedy som si naposledy urobil čas na dôverný rozhovor s mojím manželským partnerom, ktorého témou nebola výchova dieťaťa?