„Mojím pokrmom je konať vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokončiť jeho dielo.“ ​(JÁN 4:34)

OKOLNOSTI, za ktorých Ježiš vyslovil tieto slová, veľa napovedajú o tom, na čo sa v živote zameriaval. Ježiš a jeho učeníci celé doobedie putovali kopcovitou samárskou krajinou. (Ján 4:6, Evanjelický preklad) Učeníci uvažovali, že Ježiš už musí byť hladný, a tak mu ponúkali nejaké jedlo. (Ján 4:31–33) V slovách, ktoré im na to Ježiš povedal, zhrnul zmysel svojho života. Božie dielo bolo preňho dôležitejšie než jedlo. Slovami i skutkami dával najavo, že žije pre konanie toho, čo od neho Boh chcel. Ako Ježiš konal Božiu vôľu?

Zvestoval a učil o Božom Kráľovstve

Biblia opisuje činnosť, ktorá napĺňala Ježišov život, slovami: „Prechádzal celou Galileou, učil... a zvestoval dobré posolstvo o kráľovstve.“ ​(Matúš 4:23) Ježiš nezostal len pri zvestovaní alebo oznamovaní Božieho Kráľovstva. On ľudí aj učil — teda poučoval, vysvetľoval a presviedčal rozumnými argumentmi. Božie Kráľovstvo bolo hlavnou témou jeho posolstva.

Ježiš počas celej svojej služby učil svojich poslucháčov, čo je Božie Kráľovstvo a čo urobí. Všimnite si nasledujúce fakty o tomto Kráľovstve a biblické odkazy na Ježišove výroky na túto tému.

  • Božie Kráľovstvo je nebeská vláda a Ježiš je ten, koho Jehova ustanovil za Kráľa. (MATÚŠ 4:17; JÁN 18:36)

  • Božie Kráľovstvo posvätí Božie meno a zabezpečí, aby sa Božia vôľa diala na zemi, tak ako sa deje v nebi. (MATÚŠ 6:9, 10)

  • Pod vládou Božieho Kráľovstva bude celá zem premenená na raj. (LUKÁŠ 23:42, 43)

  • Božie Kráľovstvo čoskoro príde a vykoná na zemi Božiu vôľu. * (MATÚŠ 24:3, 7–12)

Robil mocné skutky

Ježiš bol známy v prvom rade ako „Učiteľ“. (Ján 13:13) No počas svojej triapolročnej služby vykonal aj mnoho mocných skutkov. Tieto skutky mali dvojaký účel. Po prvé, pomáhali dokázať, že Ježiša naozaj poslal Boh. (Matúš 11:2–6) Po druhé, boli predobrazom toho, čo ako Kráľ Božieho Kráľovstva urobí v budúcnosti v oveľa väčšom rozsahu. Všimnite si niektoré z jeho zázrakov.

Predstavte si, ako bude vyzerať život na zemi pod vládou takého mocného Kráľa!

Odhaľoval osobnosť Jehovu Boha

Nikto nie je spôsobilejší učiť druhých o Jehovovi ako jeho vlastný Syn, ktorý sa stal známym ako Ježiš Kristus. Ako „prvorodený  celého stvorenia“ žil s Jehovom v nebesiach dlhšie než ktorýkoľvek iný duchovný tvor. (Kolosanom 1:15) Zamyslite sa, koľko možností mal na to, aby si osvojil Otcovo uvažovanie a spoznal jeho vôľu, jeho normy a spôsob konania.

Ježiš mohol právom povedať: „Nikto nevie, kto je Syn, iba Otec; a nikto nevie, kto je Otec, iba Syn a ten, komu ho chce Syn zjaviť.“ ​(Lukáš 10:22) Keď bol Ježiš na zemi ako človek, s radosťou a horlivo odhaľoval osobnosť svojho Otca. Ježiš hovoril a učil o Bohu z jedinečného uhla pohľadu — čerpal z osobných spomienok na to, čo zažil v duchovnej ríši a v prítomnosti Najvyššieho Boha. (Ján 8:28)

Spôsob, akým Ježiš odhaľoval osobnosť svojho Otca, by sa dal prirovnať k spôsobu, akým funguje elektrický transformátor. Takýto prístroj môže premieňať napätie elektriny, ktorá ním prechádza, z vysokého na nižšie, a tak ju môže využiť bežný spotrebiteľ. Keď bol Ježiš na zemi, premieňal poznatky, ktoré získal o svojom Otcovi v nebi, do takej podoby, že ich mohli ľahko pochopiť a uplatniť aj bežní ľudia tu na zemi.

Pouvažujte o dvoch dôležitých spôsoboch, ako Ježiš odhaľoval osobnosť svojho Otca.

  • Keď Ježiš učil ľudí, oznamoval im pravdu o Jehovovi — o jeho mene, predsavzatí a spôsobe konania. (JÁN 3:16; 17:6, 26)

  • Svojím konaním Ježiš odhaľoval mnohé nádherné stránky Jehovovej osobnosti. Odzrkadľoval osobnosť svojho Otca tak dokonale, že mohol v podstate povedať: ‚Ak chcete vedieť, aký je môj Otec, pozrite sa na mňa.‘ (JÁN 5:19; 14:9)

Keď sa dozvedáme o tom, ako Ježiš žil, jednoducho nad tým žasneme. A keď preskúmame, prečo zomrel, a budeme konať v súlade s tým, čo sme sa dozvedeli, prinesie nám to nesmierny úžitok.

^ 9. ods. Viac informácií o Božom Kráľovstve a o tom, ako vieme, že čoskoro príde, sa dozviete v 8. kapitole „Čo je Božie Kráľovstvo?“ a v 9. kapitole „Žijeme v ‚posledných dňoch‘?“ knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.