NOACHOV syn Sem zažil koniec jedného sveta a prežil do sveta, ktorý prišiel potom. Vieš, prečo bol ten prvý svet, v ktorom Sem žil, zničený? A vieš, ako Sem a jeho rodina prežili do toho druhého sveta? ~ * Porozprávajme sa o tom.

Keď bol Sem mladý, „zlo človeka“ bolo veľmi veľké, hovorí Biblia. A ľudia stále mysleli iba na zlé veci. Vieš, čo preto Boh urobil? ~ Spôsobil potopu, ktorá ten zlý svet zničila. Apoštol Peter napísal: „Vtedajší svet utrpel zničenie, keď bol zaplavený vodou.“ (1. Mojžišova 6:5; 2. Petra 3:6)

Chápeš, prečo Boh zničil ten svet? ~ Ľudia boli zlí a stále mysleli len na zlé veci. Hovoril o tom aj Ježiš. Povedal, že „pred potopou“ ľudia len „jedli a pili“, „muži sa ženili a ženy sa vydávali“. A potom dodal: „Nevšimli si, kým neprišla potopa a všetkých ich nezmietla.“ (Matúš 24:37–39)

Čo si tí ľudia nevšimli? ~ Semov otec Noach bol „zvestovateľom spravodlivosti“, ale ľudia nedbali na to, čo hovoril. Noach počúval Boha a postavil koráb, plavidlo, v ktorom mal so svojou rodinou bezpečne prežiť potopu. Len Noach, jeho manželka, ich synovia Sem, Cham a Jafet a ich manželky si ‚všimli‘, teda venovali pozornosť tomu, čo hovoril Boh, a robili všetko, čo od nich chcel. Ostatní ľudia robili len to, čo chceli oni, a tak zahynuli vo vodách potopy. (2. Petra 2:5; 1. Petra 3:20)

Asi rok po tom, čo sa začala potopa, Sem a jeho rodina vyšli z korábu na suchú zem. Všetci zlí ľudia boli preč, ale to sa čoskoro zmenilo. Kanaan, syn Semovho brata Chama, urobil niečo také zlé, že Noach povedal: „Nech je prekliaty Kanaan.“ Aj Chamov vnuk Nimród bol zlý. Odporoval pravému Bohu, Jehovovi, a naviedol ľudí, aby postavili vysokú vežu, ktorá sa volala Bábel, aby si urobili meno, čiže aby boli slávni.  Čo myslíš, ako sa vtedy cítil Sem a jeho otec? (1. Mojžišova 9:25; 10:6–10; 11:4, 5)

Boli smutní. Aj Jehova bol smutný. Vieš, čo Jehova urobil? ~ Spôsobil, že ľudia prestali hovoriť rovnakým jazykom a už sa nevedeli dohovoriť. Potom už nemohli ďalej stavať a rozišli sa rôznymi smermi s tými ľuďmi, ktorí hovorili rovnakým jazykom ako oni. (1. Mojžišova 11:6–9) Ale Semovi a jeho rodine Boh jazyk nezmenil. Tak mohli zostať spolu a navzájom si pomáhať slúžiť Bohu. Vieš, ako dlho Sem slúžil Jehovovi? ~

Sem sa dožil 600 rokov. Žil 98 rokov pred potopou a 502 rokov po potope. Môžeme si byť istí, že pomáhal Noachovi stavať koráb a varovať ľudí pred prichádzajúcou potopou. Ale čo myslíš, čo robil Sem počas tých viac než 500 rokov po potope? ~ Noach sa o Jehovovi zmienil ako o „Semovom Bohu“. Teda Sem určite ďalej slúžil Jehovovi a pomáhal v tom aj svojej rodine. Neskôr do jeho rodiny patrili aj Abrahám, Sára a Izák. (1. Mojžišova 9:26; 11:10–31; 21:1–3)

Teraz premýšľaj o dnešnom svete, ktorý je odvtedy, čo žil Sem, stále horší. Čo sa s ním stane? ~ Biblia hovorí, že „sa pomíňa“. Ale všimni si tento sľub: „Ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.“ Teda ak konáme Božiu vôľu, môžeme byť medzi tými, ktorí prežijú do Božieho nového sveta. Potom s Božou pomocou budeme môcť žiť na zemi navždy a šťastne. (1. Jána 2:17; Žalm 37:29; Izaiáš 65:17)

^ 3. ods. Ak si článok čítate spolu s dieťaťom, vlnovka naznačuje, kedy môžete urobiť pauzu a povzbudiť dieťa, aby sa vyjadrilo.