VEDEL si, že niektorí príbuzní apoštola Pavla boli nasledovníkmi Ježiša? * ~ Jeho sestra a jej syn zjavne boli Ježišovými nasledovníkmi. A práve tento synovec zachránil Pavlovi život. Nepoznáme jeho meno ani meno jeho matky; vieme však, čo urobil. Chcel by si sa o tom dozvedieť viac? ~

Pavol sa práve vrátil zo svojej tretej misionárskej cesty a je v Jeruzaleme. Je zjavne rok 56 n. l. Pavol bol zatknutý a čoskoro má byť postavený pred súd. Ale Pavlovi nepriatelia nechcú, aby bol súdený — chcú ho vidieť mŕtveho! A tak zosnovajú plán. Na Pavla si má počkať asi 40 mužov, ktorí ho majú zabiť.

Pavlov synovec sa nejakým spôsobom dozvedá o tomto pláne. Vieš, čo urobí? ~ Ide za Pavlom a povie mu o tom. Nato Pavol hovorí vojenskému dôstojníkovi: „Doveď tohto mladého muža k vojenskému veliteľovi, lebo mu má niečo oznámiť.“ Dôstojník vedie Pavlovho synovca k veliteľovi Klaudiovi Lysiášovi a hovorí mu, že tento mladý muž má preňho dôležitú informáciu. Klaudius odvedie mládenca nabok a ten mu všetko vyrozpráva.

Klaudius Pavlovho synovca vystríha: „Nevytáraj nikomu, že si mi to oznámil.“ Potom si dá zavolať dvoch dôstojníkov a prikazuje im, aby zobrali 200 vojakov, 70 jazdcov a 200 kopijníkov a pripravili sa na pochod do Cézarey. A tak sa o deviatej večer 470 mužov vydáva na cestu a bezpečne dopravia Pavla do Cézarey k rímskemu miestodržiteľovi Félixovi. V liste Klaudius píše Félixovi o tom, že Židia plánovali Pavla zabiť.

A tak sú Židia nútení stretnúť sa s Pavlom na súde v Cézarei, aby vzniesli svoje obvinenia. Ale, samozrejme, nemajú žiadne dôkazy, že by Pavol urobil niečo zlé. Napriek tomu je Pavol nespravodlivo dva roky držaný vo  väzení. Preto žiada, aby bol súdený v Ríme. A tak je poslaný do Ríma. (Skutky 23:16–24:27; 25:8–12)

Aké poučenie si môžeme vziať z tejto správy o Pavlovom synovcovi? ~ Že si to vyžaduje odvahu hovoriť o správnych veciach a že ak to robíme, môže to viesť k záchrane života. Aj Ježiš, hoci vedel, že jeho nepriatelia sa ho snažia zabiť, stále rozprával ľuďom o Božom Kráľovstve. Ježiš povedal, aby sme to robili aj my. Poslúchneme ho? Ak budeme odvážni ako Pavlov synovec, tak to dokážeme. (Ján 7:1; 15:13; Matúš 24:14; 28:18–20)

Pavol nabádal svojho mladého priateľa Timoteja: „Dávaj stále pozor na seba a na svoje vyučovanie. Zostaň pri tých veciach, lebo takým počínaním zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.“ (1. Timotejovi 4:16) Pavlov synovec určite konal v súlade s týmto povzbudením. Budeš tak konať aj ty?

^ 3. ods. Ak si článok čítate spolu s dieťaťom, vlnovka naznačuje, kedy môžete urobiť pauzu a povzbudiť dieťa, aby sa vyjadrilo.