Manžel: „Keď sme sa so Sarah * vzali, bývali sme v dome mojich rodičov spolu s ostatnými členmi mojej rodiny. Jedného dňa ma priateľka môjho brata poprosila, aby som ju odviezol domov. Chcel som jej urobiť láskavosť, a tak som ju zaviezol. Zobral som so sebou aj nášho malého syna. Ale keď som sa vrátil domov, Sarah priam zúrila. Začali sme sa hádať a Sarah ma priamo pred mojou rodinou označila za sukničkára. Vtedy som sa už neovládol a začal som hovoriť veci, ktoré ju rozčúlili ešte viac.“

Manželka: „Náš syn má vážny zdravotný problém a v tom čase sme mali aj finančné ťažkosti. A tak keď Fernando odišiel zaviezť bratovu priateľku a vzal aj malého, bola som rozčúlená z viacerých dôvodov. Keď sa vrátil, dala som mu najavo, ako sa cítim. Bola z toho hrozná hádka, pri ktorej padali nadávky. Cítila som sa potom hrozne.“

AK SA manželia pohádajú, znamená to, že sa už nemajú radi? To určite nie. Citovaní manželia, Fernando a Sarah, jeden druhého vrúcne milujú. Ale aj v tých najlepších manželstvách občas dochádza k nezhodám.

Prečo vznikajú nezhody a čo môžete robiť, aby nezničili vaše manželstvo? Keďže pôvodcom manželstva je Boh, je rozumné preskúmať, čo o tejto veci hovorí jeho Slovo, Biblia. — 1. Mojžišova 2:21, 22; 2. Timotejovi 3:16, 17.

Pochopiť problém

Väčšina ľudí chce so svojím manželským partnerom zaobchádzať s láskou a správať sa k nemu láskavo. No Biblia realisticky hovorí, že „všetci zhrešili a nedosahujú Božiu slávu“. (Rimanom 3:23) A tak keď dôjde k nezhodám, môže byť ťažké ovládať pocity. A ak vznikne hádka, pre niektorých môže byť naozaj ťažké nepodľahnúť zlozvykom, ako je sklon kričať či urážať. (Rimanom 7:21; Efezanom 4:31) Čo ešte môže spôsobovať napätie?

Manžel a manželka často komunikujú odlišným spôsobom. „Krátko po tom, ako sme sa vzali,“ hovorí Mičiko, „som zistila, že máme veľmi odlišný prístup k riešeniu problémov. Ja potrebujem hovoriť nielen o tom, čo sa stalo, ale aj prečo ako sa to stalo. No zdá sa, akoby môjho manžela zaujímal iba konečný výsledok.“

Problém, o ktorom hovorí Mičiko, nie je nezvyčajný. V mnohých manželstvách je to tak, že jeden partner chce vec podrobne rozobrať, zatiaľ čo druhý nemá rád konfrontáciu a radšej by sa tomu vyhol. Niekedy sa stáva, že čím viac jeden trvá na tom, aby sa o veci porozprávali, tým viac sa ten druhý tomu snaží vyhnúť. Všimli ste si niečo podobné aj vo svojom manželstve? Je to aj u vás tak, že jeden z vás vždy   chce o veciach hovoriť a ten druhý sa tomu zas vždy chce vyhnúť?

Ďalšia vec, ktorú treba vziať do úvahy, je, že rodinné prostredie, z ktorého manželia pochádzajú, môže ovplyvňovať ich predstavu o tom, ako by manželia mali spolu komunikovať. Justin, ktorý je ženatý päť rokov, hovorí: „U nás doma sme otvorene nehovorili o svojich pocitoch, a preto je to pre mňa ťažké. Moja manželka je z toho nešťastná. V jej rodine sa komunikuje veľmi otvorene, a tak moja manželka nemá problém vyjadrovať svoje pocity.“

Prečo sa snažiť problémy riešiť?

Výskumníci zistili, že najspoľahlivejším ukazovateľom toho, či bude manželstvo šťastné, nie je to, ako často si manželia hovoria, že sa ľúbia. Tým najdôležitejším nie je ani to, či si rozumejú v sexuálnej oblasti, a ani finančné zabezpečenie. Najspoľahlivejším ukazovateľom toho, či bude manželstvo šťastné, je, nakoľko úspešne dokážu manželia zvládať konflikty, ktoré vznikajú.

Navyše Ježiš povedal, že keď sa dvaja ľudia zosobášia, do manželského zväzku ich nespája človek, ale Boh. (Matúš 19:4–6) Preto dobré manželstvo prináša česť Bohu. Na druhej strane, ak manžel neprejavuje lásku a ohľad svojej manželke, Jehova Boh nemusí vypočuť jeho modlitby. (1. Petra 3:7) A ak manželka neprejavuje úctu svojmu manželovi, v skutočnosti tým prejavuje neúctu voči Jehovovi, ktorý ustanovil muža za hlavu rodiny. — 1. Korinťanom 11:3.

Kľúčom k úspechu je vyhýbať sa zraňujúcej reči

Bez ohľadu na to, akým spôsobom komunikujete alebo z akého rodinného prostredia pochádzate, ak chcete uplatniť biblické zásady a úspešne riešiť konflikty, musíte sa vyhýbať zraňujúcej reči. Zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami:

‚Keď ma partner svojimi slovami zraní, potlačím chuť vrátiť mu to?‘

„Tlak na nos vyvoláva krvácanie, a tlak hnevu vyvoláva hádku,“ hovorí jedno múdre príslovie. (Príslovia 30:33) Čo to znamená? Zamyslite sa nad týmto príkladom: To, čo sa začne ako rozhovor o vyrovnanom rodinnom rozpočte („mali by sme uvážlivejšie používať kreditnú kartu“), pri ktorom majú partneri rozdielne názory, sa môže ľahko zmeniť na hádku, pri ktorej začnú na seba útočiť („si taký nezodpovedný/nezodpovedná“). Samozrejme, ak váš partner na vás ‚vyvíja tlak‘ tým, že útočí na váš charakter, môžete pociťovať chuť reagovať rovnako. Ale takáto odveta povedie len k hnevu a stupňovaniu sporu.

Biblický pisateľ Jakub varoval: „Hľa, aký malý oheň stačí, aby zapálil taký veľký les! Nuž, jazyk je oheň.“ (Jakub 3:5, 6) Keď sa manželským partnerom nedarí ovládať svoj jazyk, aj malé nezhody môžu rýchlo prerásť do prudkých konfliktov. A manželstvá, v ktorých sú takéto ohnivé hádky plné emócií časté, nevytvárajú prostredie, v ktorom môže rásť láska.

Mohli by ste namiesto odplácania sa napodobniť Ježiša, ktorý keď mu nadávali, „neodpovedal nadávkami“? (1. Petra 2:23) Najrýchlejší spôsob, ako utíšiť hádku už v zárodku, je uznať, že váš partner môže mať na svoje stanovisko opodstatnený dôvod, a ospravedlniť sa za to, čím ste ku konfliktu prispeli.

VYSKÚŠAJTE: Nabudúce, keď vznikne hádka, opýtajte sa sami seba: ‚Čo by sa mi stalo, keby som uznal, že obavy môjho manželského partnera môžu byť oprávnené? Čím som prispel k tomuto problému? Čo mi bráni, aby som sa ospravedlnil za svoje chyby?‘

‚Zľahčujem pocity svojho manželského partnera?‘

„Majte všetci rovnaké zmýšľanie, majte súcit,“ radí Božie Slovo. (1. Petra 3:8) Zamyslite sa nad dvomi dôvodmi, prečo môže byť pre vás ťažké uplatniť túto radu. Jedným je to, že možno celkom nechápete zmýšľanie alebo pocity svojho partnera. Napríklad ak vášho partnera niečo znepokojuje viac než vás,  možno obyčajne poviete: „Preháňaš!“ Možno to hovoríte preto, že chcete svojmu manželskému partnerovi pomôcť pozrieť sa na daný problém z nadhľadu. No takéto vyjadrenie sotva niekoho upokojí. Tak manželia, ako aj manželky potrebujú cítiť, že ľudia, ktorých milujú, ich chápu a cítia s nimi.

Aj pýcha môže človeka viesť k tomu, že zľahčuje pocity svojho partnera. Pyšný človek sa snaží vyvyšovať tým, že neustále ponižuje druhých. Môže to robiť urážkami alebo negatívnym porovnávaním. Zamyslite sa nad príkladom farizejov a znalcov Písma v Ježišových dňoch. Ak ktokoľvek — hoci aj iný farizej — vyjadril iný názor, ako bol názor týchto pyšných jednotlivcov, uchýlili sa k nadávkam a k ponižujúcim poznámkam. (Ján 7:45–52) Ježiš bol iný. Keď druhí pred ním vyjadrovali svoje pocity a názory, prejavoval im empatiu. — Matúš 20:29–34; Marek 5:25–34.

Zamyslite sa nad tým, ako reagujete, keď váš manželský partner vyjadruje svoje názory či pocity. Vyjadrujú vaše slová, tón vášho hlasu a výraz vašej tváre empatiu? Alebo máte sklon brať pocity svojho partnera na ľahkú váhu?

VYSKÚŠAJTE: V najbližších týždňoch si všímajte, ako hovoríte so svojím partnerom. Ak si uvedomíte, že ste odignorovali niečo, čo vám partner hovoril, alebo povedali niečo ponižujúce, hneď sa ospravedlňte.

‚Často pripisujem svojmu partnerovi sebecké pohnútky?‘

„Je to azda zadarmo, že sa Jób bojí Boha? Či si ty sám okolo neho a okolo jeho domu a okolo všetkého, čo navôkol má, nepostavil plot?“ (Jób 1:9, 10) Týmito slovami Satan spochybnil pohnútky verného muža Jóba.

Ak si manželskí partneri nedávajú pozor, môže sa stať, že začnú robiť niečo podobné. Napríklad ak váš manželský partner pre vás urobí niečo pekné, začnete hneď premýšľať, čo za to bude chcieť alebo čo sa tým snaží zakryť? Ak váš partner urobí nejakú chybu, považujete to za potvrdenie toho, že je sebecký a necitlivý? Začnete si hneď pripomínať jeho podobné chyby z minulosti a túto ďalšiu chybu pridáte do svojho zoznamu?

VYSKÚŠAJTE: Urobte si zoznam toho, čo dobré pre vás váš partner urobil, a napíšte si, aké dobré pohnútky ho k tomu mohli viesť.

Apoštol Pavol napísal: „Láska... nevypočítava urážky.“ (1. Korinťanom 13:4, 5) Pravá láska nie je slepá. Ale ani si nerobí zoznam urážok. Pavol tiež povedal, že láska „všetkému verí“. (1. Korinťanom 13:7) To neznamená, že takáto láska je ľahkoverná, je však pripravená dôverovať. Nie je podozrievavá. Láska, k akej povzbudzuje Biblia, je pripravená odpúšťať a pripísať skôr dobré pohnútky než zlé. (Žalm 86:5; Efezanom 4:32) Keď si partneri navzájom prejavujú takúto lásku, budú sa tešiť zo šťastného manželstva.

ZAMYSLITE SA...

  • Aké chyby urobili manželia citovaní v úvode tohto článku?
  • Ako sa môžem vyhnúť podobným chybám vo svojom manželstve?
  • Na ktorých veciach, o ktorých sa zmieňuje tento článok, potrebujem najviac pracovať?

^ 3. ods. Mená boli zmenené.