Čítal si pozorne posledné čísla Strážnej veže? Ak áno, skús odpovedať na nasledujúce otázky:

Čo sa skončí, keď nastane koniec sveta?

Koniec sveta bude znamenať napríklad koniec ľudských vlád, vojen a nespravodlivosti, náboženstiev, ktoré sklamali Boha i ľudí, ale bude to aj koniec bezbožných. (1. mája, strany 3 – 5)

Kto je Góg z Magógu spomínaný v knihe Ezechiel?

Je zrejmé, že to nie je Satan, ale koalícia národov, ktorá sa po vypuknutí veľkého súženia pokúsi vyhladiť Boží ľud. (15. mája, strany 29 – 30)

Ktorých šesť vecí nám pomôže starnúť dôstojne?

Biblia radí, aby sme (1) boli skromní, (2) dbali o svoj vzhľad, (3) boli pozitívni, (4) štedrí, (5) priateľskí a (6) vďační. Tak môžeme starnúť dôstojne. (1. júna, strany 8 – 10)

Prečo sú Ježišove zázraky ukážkou štedrosti?

Ježiš na svadbe v Káne premenil skoro 400 litrov vody na víno. Inokedy zázračne nasýtil vyše 5 000 ľudí. (Mat. 14:14–21; Ján 2:6–11) V oboch prípadoch napodobnil štedrosť svojho Otca. (15. júna, strany 4 – 5)

Prečo sme si istí, že môžeme mať Božiu priazeň, aj keď sme nedokonalí?

Muži ako Jób, Lót a Dávid robili chyby. No chceli slúžiť Bohu, oľutovali svoje chyby a zmenili sa. Získali Božiu priazeň a to môžeme aj my. (1. júla, strany 12 – 13)

Zahynú pri zničení falošných náboženstiev aj všetci ich členovia?

Zrejme nie. Zo slov v Zechariášovi 13:4–6 vyplýva, že dokonca aj niektorí duchovní zaprú svoje predchádzajúce pôsobenie v cirkvi a budú tvrdiť, že nikdy do žiadnej nepatrili. (15. júla, strany 15 – 16)

Prečo Barák povedal, že pôjde do boja, len ak s ním pôjde Debora?

Barák bol mužom viery. Nežiadal Jehovu o viac zbraní, ale chcel, aby bola po jeho boku Jehovova prorokyňa Debora a posilňovala jeho i jeho mužov. (Sud. 4:6–8; 5:7) (1. augusta, strana 13)

Napríklad o čom môže kresťan rozjímať?

Môže rozjímať o Jehovových stvoriteľských dielach, o hodnote Božieho Slova, o dare modlitby a o výkupnom. (15. augusta, strany 10 – 13)

Ako súvisí príkaz vyhýbať sa zlej spoločnosti so známosťou?

K neveriacim sa správame láskavo. No keby sme začali chodiť s niekým, kto neslúži Jehovovi a nežije v súlade s jeho normami, bolo by to v rozpore s Božím príkazom. (1. Kor. 15:33) (15. augusta, strana 25)

Kedy Peter stratil vieru, ale ako ju opäť získal?

Apoštol Peter s vierou kráčal po vode smerom k Ježišovi. (Mat. 14:24–32) Ale keď sa začal pozerať na búrku, dostal strach. Potom sa znova zameral na Ježiša a prijal jeho pomoc. (15. septembra, strany 16 – 17)

Prečo si obyvatelia Malty mysleli to, čo čítame v Skutkoch 28:4 — že apoštol Pavol je vrah?

Keď Pavla uštipla zmija, mohli si nesprávne vysvetliť, že ho trestá bohyňa spravodlivosti Diké. (1. októbra, strana 9)

Aké poučenie plynie z toho, že Marta sa rozptyľovala mnohými vecami?

Raz sa Marta rozptyľovala prípravou zložitého jedla. Ježiš povedal, že jej sestra si vyvolila lepší diel, lebo počúvala jeho vyučovanie. Musíme dbať na to, aby nám nepodstatné veci nezasahovali do duchovných činností. (15. októbra, strany 18 – 20)