Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

STRÁŽNA VEŽA – ŠTUDIJNÉ VYDANIE September 2014

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 27. októbra do 30. novembra 2014.

Usiluješ sa o „znamenitú prácu“?

Ako sa môžete usilovať o výsady v zbore?

Čo ťa presvedčilo o tom, že si našiel pravdu?

V tomto článku nájdete niektoré dôvody, prečo si veľa ľudí myslí, že Jehovovi svedkovia sú pravými kresťanmi. Dočítate sa aj o tom, čo presvedčilo samotných svedkov, že našli pravdu.

Verne slúž Bohu napriek „mnohým súženiam“

Žijeme v Satanovom svete, a preto všetci zažívame súženie. Akými spôsobmi na nás Satan útočí? Ako sa môžeme pripraviť?

Rodičia, buďte pastiermi svojich detí

Rodičia majú zodpovednosť vychovávať deti „v kázni a v Jehovovom myšlienkovom usmerňovaní“. (Efezanom 6:4) V tomto článku sa rozoberá, v ktorých troch oblastiach môžu byť rodičia pastiermi svojich detí a ako im môžu pomáhať milovať Jehovu.

Otázky čitateľov

Znamenajú Dávidove slová zaznamenané v Žalme 37:25 a Ježišov výrok v Matúšovi 6:33, že Jehova nikdy nedopustí, aby kresťan trpel hladom?

Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť

Smrť a všetko, čo k nej vedie, spôsobuje ľudstvu hrozné trápenie. Prečo ľudia zomierajú? Ako bude zničený posledný nepriateľ — smrť? (1. Korinťanom 15:26) Prečítajte si, ako odpovede na tieto otázky poukazujú na Jehovov zmysel pre právo, na jeho múdrosť a najmä na jeho lásku.

Pamätajme na služobníkov celým časom

Mnohí Jehovovi služobníci sa namáhajú v službe celým časom. Ako môžeme pamätať na ich „dielo viery“ a na ich „láskyplnú usilovnú prácu“? (1. Tesaloničanom 1:3)