„TESNE po sporných voľbách prepukla vlna násilia a tisíce Jehovových svedkov prinútila utiecť z domovov,“ rozpráva François, starší, ktorý žije v jednej rozvojovej krajine. „Potravín a liekov bolo málo a aj tie, čo boli, boli strašne drahé. Banky boli pozatvárané a bankomaty prázdne alebo odstavené.“

Bratia z odbočky hneď začali s doručovaním finančných prostriedkov a humanitárnej pomoci svedkom, ktorí sa zhromaždili v sálach Kráľovstva po celej krajine. Znepriatelené frakcie postavili na cestách zátarasy, ale keďže obe strany vedeli, že svedkovia prísne zachovávajú neutralitu, vozidlám z odbočky obyčajne umožnili prejazd.

„Cestou do jednej sály Kráľovstva začali do našej dodávky strieľať ostreľovači,“ hovorí François. „No guľky preleteli pomedzi nás. Keď sme potom zbadali, ako proti nám uteká vojak so zbraňou v ruke, v momente sme zaradili spiatočku, otočili sa a plnou rýchlosťou sa vrátili späť do odbočky. Ďakovali sme Jehovovi, že sme to prežili. Na druhý deň sa 130 bratom z tej sály podarilo dostať do bezpečia. Niektorí prišli do odbočky, kde sme sa o nich postarali tak duchovne, ako aj hmotne, kým sa situácia neupokojila.

Neskôr prišlo do odbočky z celej krajiny veľa listov, v ktorých bratia zo srdca ďakovali za pomoc,“ hovorí François. „Keď zažili, ako im bratia odinakiaľ prišli na pomoc, posilnilo to ich dôveru k Jehovovi.“

Keď sú naši spoluveriaci v núdzi v dôsledku katastrof, či už prírodných, alebo spôsobených ľuďmi, nezostávame len pri tom, že by sme im povedali, aby „sa zohriali a dobre sa najedli“. (Jak. 2:15, 16) Snažíme sa uspokojiť ich telesné potreby. Podobne sa zachovali aj učeníci v prvom storočí, keď boli upozornení na blížiaci sa hlad: „Rozhodli, že každý z nich podľa svojej možnosti pošle podporu, aby poslúžila bratom bývajúcim v Judei.“ (Sk. 11:28–30)

Keďže sme Jehovovými služobníkmi, veľmi si želáme poskytovať ľuďom v núdzi hmotnú pomoc. Ľudia však majú aj duchovné potreby. (Mat. 5:3) Ježiš poveril svojich nasledovníkov, aby robili učeníkov, a tak ľuďom pomáhali uvedomovať si duchovné potreby a uspokojovať ich. (Mat. 28:19, 20) Každý z nás venuje tejto činnosti veľa času, energie a prostriedkov. A ako organizácia síce používame istú časť darovaných financií na poskytovanie materiálnej pomoci, ale väčšinu používame na podporu záujmov Kráľovstva a na šírenie dobrého posolstva. Tým dávame najavo lásku k Bohu a k blížnemu. (Mat. 22:37–39)

Všetci, ktorí prispievajú na celosvetové dielo Jehovových svedkov, si môžu byť istí, že ich dary sa použijú na správny účel a hospodárne. Môžeš prispieť na pomoc bratom v núdzi? Túžiš podporiť robenie učeníkov? Ak áno, „nezadržuj dobro pred tými, ktorým patrí, ak by bolo v moci tvojej ruky to urobiť“. (Prísl. 3:27)