JEHOVA je náš „Vznešený učiteľ“. (Iz. 30:20) Láska ho pobáda, aby druhých vyučoval a školil. Napríklad hlboká láska k Ježišovi ho podnecuje ukazovať mu „všetko, čo sám robí“. (Ján 5:20) Láska k nám, svojim svedkom, ho motivuje, aby nám „dal jazyk učených“, keď vynakladáme vážne úsilie prinášať mu česť a pomáhať druhým ľuďom. (Iz. 50:4)

Vyučovací výbor vedúceho zboru napodobňuje Jehovov vzor lásky, a preto zriadil desať teokratických škôl, aby poskytol školenie pre tých, ktorí po ňom túžia okolnosti im dovoľujú zúčastniť sa na ňom. Považuješ ich za dôkaz Jehovovej lásky?

Určite si s potešením prečítaš nasledujúci prehľad v súčasnosti dostupných škôl, ako aj vyjadrenia niektorých študentov. Po prečítaní si polož otázku: „Ako by som mohol mať z tohto vyučovania, ktoré nám poskytuje Boh, úžitok aj ja?“

 ÚŽITOK Z TEOKRATICKÉHO ŠKOLENIA

Jehova, „Boh lásky“, nám poskytuje školenie, ktoré nám pomáha viesť zmysluplnejší život, úspešne zvládať skúšky a zažívať väčšiu radosť v službe. (2. Kor. 13:11) Tak ako učeníci v prvom storočí, aj my sme dobre vybavení pomáhať druhým a ‚učiť ich zachovávať všetko, čo nám Ježiš prikázal‘. (Mat. 28:20)

Hoci pravdepodobne nebudeš môcť absolvovať všetky školy, môžeš mať úžitok aspoň z jednej alebo z viacerých. Biblické vyučovanie ti pomôže v každodennom živote. Ďalší priestor na zlepšenie sa v službe ti umožní spolupráca s dobre vyškolenými služobníkmi Jehovu.

Polož si otázku: ‚Dovoľujú mi okolnosti, aby som absolvoval niektorú z uvedených škôl?‘

Jehovovi ctitelia si veľmi vážia, že sa môžu týchto škôl zúčastniť a mať z nich úžitok. Kiež ťa to, čo sa naučíš, priblíži k Bohu a pripraví ťa plniť si úlohy, ktoré ti zveril, najmä naliehavú úlohu zvestovať dobré posolstvo.