Ako dávaš rady?

Poprosil ťa už niekto o radu? Opýtal sa ťa už niekto napríklad: ‚Čo mám robiť? Mám ísť na to stretnutie? Mám sa v živote zamerať na toto? Mám s tým človekom nadviazať vážnu známosť?‘

Úprimný človek ťa môže poprosiť o pomoc, keď stojí pred nejakým rozhodnutím, možno takým, ktoré ovplyvní jeho vzťah k priateľom, rodine, či dokonca k Jehovovi. Na základe čoho mu poradíš? Ako zvykneš druhým radiť? „Srdce spravodlivého uvažuje, čo odpovedať,“ píše sa v Prísloviach 15:28. A to platí, či ide o maličkosť, alebo o niečo vážne. Zamysli sa nad piatimi biblickými zásadami, ktoré ti budú užitočné pri dávaní rád.

1. Dobre sa oboznám so situáciou.

„Ak odpovedá niekto na vec skôr, ako ju vypočuje, je to od neho pochabosť a poníženie.“ ​(PRÍSL. 18:13)

Ak máme dať dobrú radu, musíme poznať situáciu a názory človeka, ktorý nás o ňu žiada. Znázornime si to. Predstav si, že ti niekto zavolá a opýta sa ťa, ako sa dostane k tebe domov. Čo si zistíš ako prvé? Miesto, kde sa práve nachádza. Bez toho mu nemôžeš poradiť tú najlepšiu cestu. Podobne je to s dávaním dobrých rád. Musíš vedieť, kde sa ten človek práve nachádza, čiže v akej je situácii a aké má názory. Možno existuje niečo, o čom nevieš a čo by mohlo ovplyvniť tvoju odpoveď. Keď nepoznáš presne situáciu toho človeka, mohol by si mu dať radu, ktorá ho ešte viac zneistí. (Luk. 6:39)

Zisti, koľko sa už venoval tej záležitosti. Bolo by tiež múdre, keby si sa toho, kto ťa prosí o radu, opýtal: „Čo myslíš, ktoré biblické zásady by sa dali v tvojej situácii uplatniť?“ „Aké výhody a nevýhody majú možnosti, nad ktorými uvažuješ?“ „Aký výskum si už urobil?“ „Ako ti pomohli iní, napríklad zboroví starší, rodičia alebo ten, kto s tebou vedie biblické štúdium?“

Z odpovedí na tieto otázky sa môžeme dozvedieť, aké úsilie ten človek dosiaľ vynaložil pri hľadaní odpovede. Budeme môcť tiež zohľadniť to, čo mu povedali druhí. A možno zistíme, že hľadá takého radcu, ktorý mu bude ‚štekliť uši‘, teda dá mu radu, akú chce počuť. (2. Tim. 4:3)

  2. Neodpovedaj unáhlene.

„Každý človek má byť rýchly v počúvaní, pomalý v reči.“ ​(JAK. 1:19)

Môže sa stať, že s dobrým úmyslom odpovieme rýchlo. Ale bolo by to múdre, najmä ak ide o tému, ktorú sme si dôkladne nepreskúmali? V Prísloviach 29:20 čítame: „Zbadal si muža, ktorý je unáhlený vo svojich slovách? Je viacej nádeje pre niekoho hlúpeho ako pre neho.“

Neponáhľaj sa s radou, najprv sa uisti, či je úplne v súlade s Božou múdrosťou. Polož si otázku: ‚Odráža sa v mojom uvažovaní duch i zmýšľanie tohto sveta?‘ (1. Kor. 2:12, 13) Pamätaj, že dobrá pohnútka sama osebe nestačí. Keď sa apoštol Peter dozvedel, aké ťažkosti čakajú Ježiša, poradil mu: „Buď k sebe láskavý, Pane, to sa ti vôbec nestane.“ Aké poučenie vyplýva z Petrovej reakcie? Hoci má človek dobrú pohnútku, ak si nedá pozor, nemusí myslieť „Božím myslením, ale ľudským“. (Mat. 16:21–23) Aké dôležité je najprv uvažovať a potom hovoriť! Veď naše skúsenosti sú v porovnaní s Božou múdrosťou zanedbateľné. (Jób 38:1–4; Prísl. 11:2)

3. Pokorne sa riaď Božím Slovom.

„Nerobím nič sám od seba, ale práve tak, ako ma naučil Otec, tak hovorím.“ ​(JÁN 8:28)

Hovorievaš: „Ja na tvojom mieste by som...“? Aj keď sa ti zdá, že nemusíš dlho premýšľať nad tým, čo povedať, urobíš múdro, ak napodobníš Ježiša v prejavovaní pokory a skromnosti. Ježiš mal oveľa väčšiu múdrosť a oveľa viac skúseností než ktokoľvek iný; napriek tomu povedal: „Nehovoril [som] sám od seba, ale sám Otec... mi dal prikázanie, čo mám povedať a hovoriť.“ ​(Ján 12:49, 50) Ježišovo vyučovanie a jeho rady vždy odrážali vôľu jeho Otca.

Napríklad v Lukášovi 22:49 čítame, že keď sa Ježiša chystali zatknúť, učeníci sa ho opýtali, či ho majú brániť. Jeden učeník použil meč. V paralelnej správe v Matúšovi 26:52–54 si všimni, že aj za týchto okolností si Ježiš našiel čas, aby mu pomohol pochopiť, aká je Jehovova vôľa. Poznal zásadu z 1. Mojžišovej 9:6 i proroctvá v 22. žalme a v 53. kapitole Izaiáša, a preto vedel dať múdru radu, ktorá nepochybne zabránila krviprelievaniu a páčila sa Jehovovi.

  4. Využívaj teokratickú knižnicu.

„Kto je teda ten verný a rozvážny otrok, ktorého jeho pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm v pravý čas?“ ​(MAT. 24:45)

Ježiš vymenoval dôveryhodnú triedu otroka, ktorá poskytuje životne dôležitý duchovný pokrm. Nájdeš si čas na dôkladný výskum v publikáciách založených na Biblii, keď chceš dať radu alebo usmernenie v dôležitej veci?

Vďaka Indexu publikácií Watch Tower Watchtower Library * máš poruke veľké množstvo užitočných informácií. Bola by chyba nevyužiť ich. Ten, kto chce niekomu poradiť, sa môže dostať k tisíckam námetov a k článkom, ktoré sa nimi zaoberajú. Darí sa ti pomáhať druhým, aby sa naučili skúmať biblické zásady a rozhodovať sa na základe nich? Tak ako satelitná navigácia (GPS) pomáha človeku určiť, kde sa nachádza, a nasmeruje ho do cieľa cesty, aj pomôcky na výskum pomáhajú človeku vidieť, na akej ceste je, a nezísť z cesty života.

Veľa starších naučilo zvestovateľov vyhľadávať články pomocou Indexu alebo Watchtower Library, čím im pomáhajú rozhodovať sa na základe Písiem. Vďaka tomu zvestovatelia nielen vyriešia, čo ich práve trápi, ale zároveň si vytvoria zvyk hľadať rady v publikáciách od Jehovu a spoliehať sa na tieto duchovné pomôcky. To im pomáha ‚cvičiť svoju vnímavosť, aby rozlišovali medzi správnym a nesprávnym‘. (Hebr. 5:14)

5. Nesnaž sa robiť rozhodnutia za druhých.

„Každý ponesie svoj vlastný náklad.“ ​(GAL. 6:5)

Každý človek sa nakoniec musí rozhodnúť sám, ktorú radu prijme. Jehova dáva každému z nás možnosť vybrať si, či sa budeme riadiť jeho zásadami, alebo nie. (5. Mojž. 30:19, 20) Na niektoré situácie sa vzťahuje viacero biblických zásad a človek pýtajúci si radu musí napokon urobiť vlastné rozhodnutie. Keď nás niekto žiada o radu, zvažujme aj to, o akú vec ide, či koľko rokov má ten človek. Mali by sme si položiť otázku: ‚Mám vôbec právo vyjadrovať sa k tej veci?‘ Niektoré záležitosti je najlepšie prenechať zborovým starším alebo, ak je to mladý človek, rodičom.

[Poznámka pod čiarou]

^ 20. ods. Watchtower Library na CD-ROM-e je momentálne dostupná v 39 jazykoch. Index publikácií Watch Tower je dostupný vo vyše 45 jazykoch.

[Rámček/obrázok na strane 8]

Úloha na rodinné uctievanie

Čo keby si v rámci rodinného uctievania preskúmal otázku, ktorú ti nedávno niekto položil? Ktoré články a biblické zásady by si mohol použiť, aby si mu pomohol? Povedzme, že sa ťa niektorý spolukresťan opýtal, či má s určitým človekom nadviazať vážnu známosť. V Indexe alebo vo Watchtower Library si najprv vyhľadaj námet, ktorý s tým priamo súvisí. V Indexe môžeš hľadať napríklad pod heslom „Známosť“ alebo „Manželstvo“. Prezri si jednotlivé podheslá a hľadaj články na danú tému. Hneď pod hlavným heslom sú v zátvorkách uvedené odkazy na ďalšie hlavné heslá. Tie sa môžu konkrétnejšie týkať témy, ktorú hľadáš.

[Rámček na strane 9]

Vďaka pomôckam, ktoré nám Jehova poskytuje prostredníctvom svojej organizácie, môžeme dávať i dostávať tie najlepšie rady. Kazateľ 12:11 uvádza: „Slová múdrych sú ako volské bodce, a ako zatlčené klince sú tí, ktorí majú záľubu v zbierkach prísloví; boli dané jedným pastierom.“ Tak ako „volské bodce“, čiže zahrotené palice, slúžia na usmerňovanie ťažných zvierat, aj láskyplné a rozumné rady vedú úprimných jednotlivcov správnym smerom. „Zatlčené klince“ prispievajú k stabilite stavby. Podobne dobrá rada môže mať stabilizujúci účinok. Múdri „majú záľubu v zbierkach prísloví“, čiže cítia nesmiernu radosť z výrokov, v ktorých sa zračí múdrosť ‚jedného pastiera‘, Jehovu.

Napodobňuj tohto Pastiera, keď dávaš rady. Je veľkou výsadou pomôcť radou niekomu, kto má o ňu záujem. Ak ju založíme na biblických zásadách, bude rozumná a príjemca z nej môže mať trvalý úžitok.