AKÉ hrozné nešťastie postihlo ľudstvo na počiatku jeho dejín! Jeden anjel sa vzbúril proti Tomu, kto ho vytvoril. Tento vzbúrenec naviedol prvú ženu Evu, aby jedla zakázané ovocie. Zmieňujúc sa o nej a o jej manželovi Adamovi, jej tento anjel povedal: „Určite nezomriete. Boh totiž vie, že v ten deň, keď z neho zjete, celkom istotne sa vám otvoria oči a celkom istotne budete ako Boh a budete poznať dobré a zlé.“ (1. Mojžišova 2:16, 17; 3:1–5) Tento anjel sa stal známym ako Diabol a Satan. — Zjavenie 12:9.

Venovala Eva pozornosť Satanovým slovám? Biblia hovorí: „Žena... videla, že strom je dobrý na jedenie a že je niečím túžobným pre oči, áno, strom bol žiadúci na pohľad. Tak si začala brať z jeho ovocia a jedla ho. Potom z toho dala aj svojmu manželovi, keď bol s ňou, a on ho začal jesť.“ (1. Mojžišova 3:6) Áno, prvá dvojica, Adam a Eva, sa k Satanovi v jeho vzbure pripojila. Výsledkom bolo, že stratili raj pre seba i pre svojich potomkov. Deti, ktoré sa mali rodiť dokonalé a s vyhliadkou na večný život, zdedili hriech a smrť. — Rimanom 5:12.

Ako na to zareagoval Jehova Boh, Zvrchovaný Vládca vesmíru? Rozhodol sa urobiť opatrenie na odpustenie hriechov. (Rimanom 5:8) Jehova Boh zriadil tiež vládne usporiadanie, ktoré by túto situáciu vyriešilo. Toto usporiadanie sa nazýva „Božie kráľovstvo“. (Lukáš 21:31) Keďže toto Kráľovstvo bolo zriadené ako podporné vo vzťahu k Božej univerzálnej vláde, má konkrétny účel.

Aký je účel Božieho Kráľovstva? Napríklad čím sa táto vláda vyznačuje v porovnaní s ľudskou vládou? Kedy malo toto Kráľovstvo začať vládnuť? Tieto otázky rozoberá nasledujúci článok.