„Všetko robte na Božiu slávu.“ ​(1. KOR. 10:31)

PIESNE: 34, 61

1., 2. Prečo sa Jehovovi svedkovia v otázkach obliekania držia vysokých noriem? (Pozri obrázok v úvode článku.)

ISTÉ holandské noviny opísali oblečenie náboženských predstaviteľov na jednom ich stretnutí slovami: „Mnohí mali na sebe ležérne oblečenie, najmä keď bolo horúco. No niečo také neuvidíte na zjazde Jehovových svedkov... Chlapci a muži majú na sebe saká a kravaty, pričom u dievčat a žien vidíte sukne, ktoré nie sú krátke... no zároveň sú moderné.“ O Jehovových svedkoch sa ľudia často vyjadrujú pochvalne, pretože sa obliekajú „so skromnosťou a zdravou mysľou... tak, ako sa patrí na [tých], ktorí vyznávajú, že si hlboko ctia Boha“. (1. Tim. 2:9, 10) Apoštol Pavol tu hovoril o ženách, no rovnaká norma platí aj pre bratov.

Pre Jehovov ľud je dôležité, aké oblečenie si vyberá. A záleží na tom aj Bohu, ktorý je najvyššou autoritou v celom vesmíre. (1. Mojž. 3:21) Do Biblie dal zapísať normy, ktorými sa jeho služobníci majú riadiť v otázkach osobného vzhľadu. Preto keď sa rozhodujeme, čo si dáme na seba, mali by sme brať do úvahy nielen to, čo sa páči nám, ale aj  to, čo sa páči Zvrchovanému Panovníkovi, Jehovovi.

3. Čo sa o obliekaní dozvedáme zo Zákona, ktorý dal Boh Izraelitom?

Zákon, ktorý dal Boh Izraelitom, obsahoval napríklad predpisy, ktoré ich chránili pred nemravným spôsobom života okolitých národov. Bolo z neho vidno, že Jehova nenávidí štýl obliekania, ktorý stiera rozdiely medzi mužmi a ženami. Dnes sa takýto štýl označuje ako unisex móda. (Prečítajte 5. Mojžišovu 22:5.) Je teda zrejmé, že Bohu sa nepáči, keď sa muži obliekajú ako ženy a ženy ako muži. Neschvaľuje ani oblečenie, z ktorého je ťažké rozoznať, či ho má na sebe muž alebo žena.

4. Čo kresťanom pomôže, aby sa v otázke obliekania rozhodovali správne?

Božie Slovo obsahuje zásady, ktoré kresťanom pomáhajú, aby sa v otázke obliekania rozhodovali správne. Platia bez ohľadu na to, kde človek žije a aká je tam kultúra alebo podnebie. Nepotrebujeme podrobný zoznam, ktoré oblečenie je vhodné a ktoré nie. Stačia nám biblické zásady, v rámci ktorých sa obliekame podľa vlastného vkusu. Nad niektorými z týchto zásad sa teraz zamyslíme. Pomôžu nám zistiť, aká je v tejto veci „dobrá a prijateľná a dokonalá Božia vôľa“. (Rim. 12:1, 2)

„ODPORÚČAME SA AKO BOŽÍ SLUŽOBNÍCI“

5., 6. Ako by naše oblečenie malo pôsobiť na druhých?

Apoštol Pavol zapísal pod vplyvom svätého ducha jednu dôležitú zásadu, ktorú nachádzame v 2. Korinťanom 6:4. (Prečítajte.) Náš vzhľad o nás veľa prezrádza. Mnohí ľudia si o nás robia obraz na základe toho, „čo sa javí ich očiam“. (1. Sam. 16:7) A tak si uvedomujeme, že ako Boží služobníci si nemôžeme obliecť niečo len preto, lebo sa v tom cítime pohodlne a páči sa nám to. Biblické zásady by nás mali viesť k tomu, že nebudeme nosiť nič priliehavé, odhaľujúce ani vyzývavé. Z toho dôvodu si na seba nedáme nič, čo by odhaľovalo alebo zvýrazňovalo intímne časti tela. Nemali by sme sa obliekať tak, že by to druhých uvádzalo do rozpakov alebo že by preto museli uhýbať pohľadom.

Keď budeme pekne upravení, čistí a cudne oblečení, ľudia si nás pravdepodobne budú vážiť ako služobníkov Najvyššieho Boha, Jehovu. To ich môže k nemu pritiahnuť. Okrem toho bude náš vzhľad vrhať dobré svetlo i na organizáciu, ktorú zastupujeme. A tak si možno radi vypočujú posolstvo, ktoré im môže zachrániť život.

7., 8. Zvlášť kedy musíme byť vhodne oblečení?

Mali by sme si vyberať oblečenie, ktoré prispieva k chvále nášho svätého Boha a dodáva vážnosť posolstvu, ktoré zvestujeme. Je to náš záväzok voči Jehovovi, našim bratom a sestrám i ľuďom v obvode. (Rim. 13:8–10) To platí zvlášť vtedy, keď sme na zhromaždení alebo vo zvestovateľskej službe. Mali by sme sa obliekať tak, ako sa patrí na ľudí, „ktorí vyznávajú, že si hlboko ctia Boha“. (1. Tim. 2:10) Pravdaže, oblečenie, ktoré je vhodné v jednej krajine, nemusí byť vhodné niekde inde. Preto Jehovovi svedkovia vždy berú do úvahy miestne zvyky, aby nikoho nepohoršovali.

Prináša štýl tvojho obliekania česť Bohu? (Pozri 7. a 8. odsek.)

 Prečítajte 1. Korinťanom 10:31. Naše oblečenie musí byť vhodné a cudné, aj keď sa zúčastňujeme zjazdov. Vyhýbame sa módnym výstrelkom, ktoré sú bežné v tomto svete. Nemali by sme pôsobiť príliš neformálne a neupravene ani vtedy, keď prichádzame do hotela, aby sme sa ubytovali, alebo keď z neho odchádzame domov. Rovnako to platí vo voľnom čase pred zjazdom alebo po ňom. Potom sa nebudeme zdráhať pri vhodnej príležitosti vydať svedectvo a smelo sa prihlásime k Jehovovým svedkom.

9., 10. Prečo by sme pri výbere oblečenia mali brať do úvahy zásadu z Filipanom 2:4?

Prečítajte Filipanom 2:4. Prečo by kresťania mali premýšľať nad tým, ako ich oblečenie pôsobí na spoluveriacich? Jedným dôvodom je to, že Boží ľud sa zo všetkých síl snaží riadiť biblickou radou: „Umŕtvujte preto svoje telesné údy, ktoré sú na zemi, čo sa týka smilstva, nečistoty, pohlavných vášní.“ ​(Kol. 3:2, 5) Bratia a sestry, ktorí žili pred spoznaním pravdy nemravne, možno musia s hriešnymi sklonmi stále bojovať. (1. Kor. 6:9, 10) Určite by sme im nechceli tento boj ešte sťažovať.

10 Keď sme s našimi bratmi a sestrami, sme chránení pred ľuďmi, ktorí vedú nemravný spôsob života. Svojím oblečením by sme mali prispievať k tomu, aby bol zbor oázou mravnej čistoty. Platí to stále, či už sme na zhromaždení,  alebo na nejakom neformálnom stretnutí. Je pravda, že záleží na nás, čo si dáme na seba. Máme však zodpovednosť obliekať sa tak, aby sme druhým uľahčovali ich snahu zostať mravne čistí a aby sme im pomáhali držať sa Božích noriem čistoty v mysli, v reči i v správaní. (1. Petra 1:15, 16) Pravá láska „sa nespráva neslušne, nevyhľadáva svoje vlastné záujmy“. (1. Kor. 13:4, 5)

BERME DO ÚVAHY OKOLNOSTI

11., 12. Čo by sme mali brať do úvahy, keď sa rozhodujeme, čo si oblečieme?

11 Keď sa Boží služobníci rozhodujú, čo si dajú na seba, berú do úvahy, že „je čas na každú záležitosť a na každé dielo“. (Kaz. 3:1, 17) Je prirodzené, že na to, čo si oblečieme, má vplyv počasie, ročné obdobie, naše okolnosti a životné podmienky. Jehovove normy sa však nemenia spolu s počasím. (Mal. 3:6)

12 Vybrať si slušné a cudné oblečenie môže byť zvlášť náročné, keď je teplo. Naši bratia a sestry však ocenia, keď nebudeme nosiť oblečenie, ktoré je také tesné alebo, naopak, také voľné, že toho veľa odhaľuje. (Jób 31:1) Keď sme na pláži alebo na kúpalisku, naše plavky by mali byť cudné. (Prísl. 11:2, 20) Hoci mnohí vo svete nosia odvážne plavky, nám záleží na tom, aby sme nášmu svätému Bohu prinášali česť.

13. Prečo by sme sa mali pri výbere oblečenia riadiť zásadou z 1. Korinťanom 10:32, 33?

13 Zamyslime sa nad ďalšou dôležitou zásadou, ktorá nám pomôže pri výbere oblečenia. Chceme brať ohľad na svedomie druhých, či už spoluveriacich, alebo ostatných. (Prečítajte 1. Korinťanom 10:32, 33.) Svoju zodpovednosť nosiť oblečenie, ktoré druhých nebude pohoršovať, by sme mali brať vážne. Apoštol Pavol napísal: „Nech sa každý z nás páči svojmu blížnemu v tom, čo je dobré na jeho budovanie.“ A dodal: „Veď ani Kristus sa nepáčil sám sebe.“ ​(Rim. 15:2, 3) Konať Božiu vôľu a pomáhať druhým bolo pre Ježiša dôležitejšie než myslieť na vlastné pohodlie. A tak nebudeme nosiť veci, ktoré sa nám síce páčia, no druhých by odrádzali od toho, aby si vypočuli dobré posolstvo.

14. Ako môžu rodičia učiť deti, aby svojím oblečením prinášali česť Jehovovi?

14 Kresťanským rodičom bola zverená zodpovednosť učiť svoje deti, ako uplatňovať biblické zásady. Mali by sa zo všetkých síl snažiť, aby nielen oni, ale aj ich deti svojím oblečením i celkovým vzhľadom rozradostňovali Jehovovo srdce. (Prísl. 22:6; 27:11) Mali by im vštepovať úctu k nášmu svätému Bohu tým, že im budú dávať dobrý príklad a praktické rady. Môžu svoje dospievajúce deti učiť, kde a ako si vyberať vhodné oblečenie. Mali by ich viesť k tomu, aby sa neriadili iba tým, čo sa páči im, ale čo je ešte dôležitejšie, aby sa riadili tým, čo sa páči Jehovovi. Potom mu budú svojím oblečením prinášať česť.

DAR SLOBODNEJ VÔLE POUŽÍVAJ MÚDRO

15. Čím by sme sa mali riadiť, keď sa rozhodujeme, čo si oblečieme?

15 V Božom Slove nachádzame múdre rady, ktoré nám pomáhajú správne sa rozhodovať, a tak robiť Bohu česť.  Pri výbere oblečenia sa riadime aj svojím vkusom. Ten máme každý iný a každý má aj iné finančné možnosti. Naše oblečenie by však vždy malo byť upravené, čisté, cudné, primerané situácii a prijateľné pre ľudí v našom okolí.

16. Prečo úsilie vhodne sa obliekať stojí za to?

16 Je pravda, že nie je vždy ľahké vybrať si slušné a vhodné oblečenie. Mnoho obchodov ponúka len najnovšie módne trendy, a tak si to vyžaduje viac času a úsilia, keď si sestry chcú kúpiť slušnú sukňu, šaty alebo blúzku a bratia oblek či nohavice, ktoré nie sú príliš tesné. Naši spolukresťania si to však pravdepodobne všimnú a ocenia, keď sa snažíme mať pekné a vhodné oblečenie. A radosť z toho, že svojím oblečením prinášame chválu nášmu milujúcemu nebeskému Otcovi, určite bohato prevýši všetky obete, ktoré s tým môžu byť spojené.

17. Čo by mal brat vziať do úvahy, keď sa rozhoduje, či bude nosiť bradu alebo nie?

17 Je vhodné, aby bratia nosili bradu? Mojžišovský Zákon to od mužov vyžadoval. Kresťania však nie sú pod týmto Zákonom, a preto ho nemusia dodržiavať. (3. Mojž. 19:27; 21:5; Gal. 3:24, 25) Úhľadne upravená brada môže byť v niektorých kultúrach prijateľná. Možno nikoho nepohoršuje ani neodvádza pozornosť od posolstva o Kráľovstve. V takom prostredí nosia bradu aj niektorí vymenovaní bratia. Iní sa možno rozhodnú, že ju nosiť nebudú. (1. Kor. 8:9, 13; 10:32) V iných kultúrach sa však brada bežne nenosí a pre Božích služobníkov nie je prijateľná. Brat, ktorý by ju nosil, by svojím vzhľadom nerobil Bohu česť a nebol by príkladný. (Rim. 15:1–3; 1. Tim. 3:2, 7)

18., 19. Ako nám v otázke obliekania a vzhľadu pomáha pokora?

18 Určite sme veľmi radi, že Jehova nás nezaťažuje podrobným zoznamom pravidiel obliekania a úpravy zovňajšku. Naopak, dal nám slobodnú vôľu a biblické zásady, aby sme sa v tejto veci múdro rozhodovali sami. A tak môžeme aj v otázke obliekania a vzhľadu „pokorne chodiť so svojím Bohom“. (Mich. 6:8, Katolícky preklad)

19 Pokorne uznávame, že Jehova je čistý a svätý a že jeho normy sú pre nás najlepšie. Teda keď sme pokorní, vo svojom živote sa ochotne riadime týmito vysokými normami. Pokoru prejavíme aj tak, že berieme ohľad na pocity a názory druhých.

20. Aký účinok by malo mať naše oblečenie a vzhľad na druhých?

20 Z nášho obliekania by malo byť zjavné, že uctievame Jehovu. Všetci ľudia i naši bratia a sestry by mali pri pohľade na nás dôjsť k záveru, že vhodne zastupujeme nášho spravodlivého Boha. Jehova má vysoké normy, a keď sa ich snažíme zo všetkých síl dodržiavať, prináša nám to radosť. Naši bratia a sestry si za svoj vzhľad a znamenité správanie zaslúžia pochvalu. Úsilie, ktoré vynakladajú, prináša radosť a česť Jehovovi a vedie k tomu, že úprimní ľudia chcú spoznať biblickú pravdu. Keď sa budeme v otázke obliekania múdro rozhodovať, istotne budeme prinášať chválu nášmu Bohu, ktorý sa „odieva dôstojnosťou a nádherou“. (Žalm 104:1, 2)