JEŽIŠ raz povedal: „Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ (Sk. 20:35) Táto základná pravda platí aj vo vzťahu k Jehovovi. Prečo to môžeme povedať? Jehova nám dáva mnoho darov, vďaka ktorým sme šťastní. Ale ešte šťastnejší môžeme byť vtedy, keď mu nejaký dar dáme. Napríklad aký dar môžeme dať Jehovovi? V Prísloviach 3:9 sa píše: „Cti Jehovu svojimi hodnotnými vecami a prvým ovocím celého svojho výnosu.“ K našim „hodnotným veciam“ patrí náš čas, schopnosti, sila a hmotné prostriedky. Keď ich využívame na podporu pravého uctievania, dávame tým Jehovovi dar a to nám prináša obrovskú radosť.

Čo nám pomôže, aby sme nezabúdali byť štedrí k Jehovovi, pokiaľ ide o naše hmotné prostriedky? Apoštol Pavol poradil Korinťanom, aby si odkladali „niečo nabok“. (1. Kor. 16:2) Viac informácií o tom, ako môžeš dať dar Jehovovi v krajine, kde žiješ, nájdeš v rámčeku.

Zasielanie darov cez internet nie je možné vo všetkých krajinách. Na našej webovej stránke sú však uvedené aj iné možnosti, ako prispieť. V niektorých krajinách je na stránke jw.org dokument s názvom „Časté otázky“, v ktorom sú odpovede na bežné otázky o zasielaní darov.