„PRI predstave, že sa mám presťahovať, som hneď znervóznel,“ hovorí Allen. * „Nevedel som, či si tam nájdem priateľov a ako ma tam prijmú.“ Allen si zvyká na nový zbor, ktorý je vzdialený asi 1 400 kilometrov od jeho domova.

Ak si sa presťahoval do nového zboru, možno aj ty máš obavy. Čo môžeš robiť, aby si si v novom zbore zvykol? Čo ak je to ťažšie, než si si myslel? A aj keď sa neplánuješ presťahovať, môžeš pouvažovať, ako by si mohol pomôcť iným, aby ľahšie zvládli túto zmenu.

ČO ROBIŤ, ABY SI SA V NOVOM ZBORE CÍTIL DOBRE

Zamysli sa nad jedným príkladom. Keď presádzame strom, musíme ho vykopať a skrátiť mu korene, aby bol presun jednoduchší. Pre strom je náročné spamätať sa z tejto zmeny. Preto je dôležité, aby na novom mieste čo najskôr zapustil korene. Niečo podobné sa deje, keď sa sťahuješ do iného zboru. Spočiatku máš možno obavy. V bývalom zbore si už zapustil korene, mal si tam blízkych priateľov a zapájal si sa do mnohých duchovných aktivít. Teraz však musíš zapustiť korene, aby si sa udomácnil v novom prostredí. Ako si môžeš zvyknúť? Snaž sa uplatňovať biblické zásady. Teraz si rozoberieme niektoré z nich.

Ten, kto si pravidelne číta Božie Slovo, „bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý dáva svoje ovocie v svojom období a ktorého lístie neuschýna, a všetko, čo robí, sa podarí“. (Žalm 1:1–3)

Rovnako ako strom potrebuje vodu, aby mohol rásť, aj kresťan si musí pravidelne čítať Božie Slovo, aby zostal duchovne silný. Preto si každý deň čítaj Bibliu a pravidelne navštevuj zhromaždenia. Nezanedbávaj rodinné uctievanie ani osobné štúdium. Všetko, čo si robil v predchádzajúcom zbore, aby si si udržiaval blízky vzťah k Jehovovi, rob aj v novom zbore.

„Kto ochotne zvlažuje iných, bude aj sám ochotne zvlažovaný.“ (Prísl. 11:25)

Keď sa budeš čo najviac zapájať do služby, posilní ťa to a rýchlejšie si zvykneš. Kevin, ktorý slúži ako zborový starší, hovorí: „Mne a mojej manželke najviac pomohlo, keď sme krátko po príchode do nového zboru začali s pomocnou priekopníckou službou. Vďaka tomu sme sa rýchlo zoznámili s miestnymi bratmi a priekopníkmi aj s ľuďmi v obvode.“ Roger, ktorý sa presťahoval do nového zboru vyše 1 600 kilometrov od domova, hovorí: „Najlepší spôsob, ako si zvyknúť v novom zbore, je chodiť čo najviac do služby. Starším povedz, že si ochotný s čímkoľvek pomôcť, napríklad s upratovaním sály Kráľovstva, s bodmi programu alebo s odvozom na zhromaždenia. Keď bratia a sestry uvidia, že prejavuješ obetavého ducha, rýchlejšie sa s tebou spriatelia.“

„Rozšírte sa.“ (2. Kor. 6:13)

Rozšír sa v láske k bratom. Keď sa Melissa a jej rodina presťahovali do nového zboru, dali si za cieľ nájsť si v ňom nových priateľov. Hovorí: „Pred zhromaždením a po ňom sme sa snažili nájsť si na bratov čas. Vďaka tomu sme mali možnosť  viac sa s nimi porozprávať, nielen krátko sa pozdraviť.“ Členovia tejto rodiny sa tak rýchlejšie naučili aj nové mená. Okrem toho bratov a sestry pozývali na návštevu, čo ich ešte viac stmelilo. Melissa dodáva: „S bratmi a sestrami sme si vymenili aj telefónne kontakty, aby sme si mohli zavolať a dohodnúť sa na duchovných či iných činnostiach.“

Keď máš obavy z rozhovorov s neznámymi ľuďmi, zozačiatku si daj len malé ciele. Napríklad sa na druhých snaž aspoň usmievať, aj keď to pre teba možno nie je ľahké. Vďaka úsmevu ľahšie nadviažeš nové priateľstvá. V Biblii sa píše: „Priateľský pohľad rozveseľuje srdce.“ (Prísl. 15:30, Katolícky preklad) Rachel, ktorá sa presťahovala ďaleko od domova, hovorí: „Vždy som bola veľmi plachá. Niekedy sa musím prinútiť, aby som sa porozprávala s bratmi a sestrami v novom zbore. Poobzerám sa po sále a oslovím niekoho, kto sedí sám. Možno je rovnako plachý ako ja.“ Čo keby si si aj ty dal za cieľ, že sa pred každým zhromaždením alebo po ňom porozprávaš s niekým novým?

Na druhej strane možno veľmi rád spoznávaš nových ľudí. Ale po niekoľkých týždňoch už nebudú pre teba noví. Preto je dôležité, aby si si aj naďalej vytváral nové priateľstvá.

Stromy, ktoré presadíme na nové miesto, sa spočiatku z toho ťažko spamätávajú, ale časom zapustia nové korene

DOPRAJ SI ČAS

V prípade niektorých stromov musí prejsť viac času, kým sa v novom prostredí pevne zakorenia. Podobne je to aj s ľuďmi. Nie všetci si v novom zbore rýchlo zvyknú. Preto ak si sa nedávno presťahoval a na nový zbor si si stále celkom nezvykol, pomôže ti, keď uplatníš tieto biblické zásady:

„Nevzdávajme sa teda v konaní toho, čo je znamenité, lebo v patričnom čase budeme žať, ak neochabneme.“ (Gal. 6:9)

Počítaj s tým, že zvyknúť si na nový zbor môže trvať dlhšie, než si si pôvodne myslel. Napríklad mnohí absolventi školy Gileád zostávajú v krajine, kam boli poslaní, aj niekoľko rokov, kým navštívia svoju domovinu. Vďaka tomu si vytvoria pevnejšie puto s miestnymi bratmi a sestrami a ľahšie si zvyknú na nové prostredie.

Alejandro sa už viackrát sťahoval a vie, že kým si človek zvykne, trvá to určitý čas a tento proces sa nedá urýchliť. Hovorí: „Keď sme sa naposledy sťahovali, manželka povedala: ‚Všetci moji priatelia zostali v bývalom zbore.‘“ Alejandro jej pripomenul, že to isté povedala pred dvomi rokmi, keď sa sťahovali naposledy, ale vďaka tomu, že sa o druhých zaujímala, si za tie dva roky našla blízkych priateľov aj medzi ľuďmi, ktorých predtým nepoznala.

„Nehovor: ‚Prečo sa stalo, že sa predošlé dni ukázali lepšie ako tieto?‘, lebo nie z múdrosti si sa na to pýtal.“ (Kaz. 7:10)

Neporovnávaj svoj nový zbor s tým, do ktorého si chodil predtým. Bratia v tvojom novom zbore sú možno menej komunikatívni alebo, naopak, otvorenejší, než si zvyknutý. Zameriavaj sa však na ich pozitívne vlastnosti, veď to isté očakávaš od nich. Po presťahovaní do nového zboru si niektorí kresťania uvedomili, že sa  musia úprimne preskúmať, či naozaj milujú „celé spoločenstvo bratov“. (1. Petra 2:17)

„Stále proste, a bude vám dané.“ (Luk. 11:9)

Stále pros Jehovu o pomoc. David, ktorý slúži ako zborový starší, hovorí: „Nesnaž sa to zvládnuť vlastnými silami. Veľa vecí dokážeš len s Jehovovou pomocou. Preto sa modli!“ Rachel, ktorú sme už spomínali, s tým súhlasí a dodáva: „Ak máme s manželom pocit, že sme ešte celkom nezapadli do zboru, konkrétne sa modlíme k Jehovovi, aby nám ukázal, či robíme niečo, čo druhým prekáža. Potom sa snažíme s bratmi a sestrami tráviť viac času.“

Rodičia, ak sa vaše deti stále necítia v zbore príjemne, vyhraďte si čas, aby ste sa s nimi v tejto veci modlili. Hľadajte spôsoby, ako môžu tráviť viac času s bratmi a sestrami, a tak im pomáhajte vytvárať si nové priateľstvá.

AKO MÔŽEŠ POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ SA PRISŤAHOVALI

Ako môžeš pomáhať novým, ktorí sa prisťahovali do vášho zboru? Už od začiatku sa snaž byť pre nich pravým priateľom. Aby si to dokázal, zamysli sa, čo by si od druhých očakával ty, keby si sa presťahoval, a potom sa to snaž robiť. (Mat. 7:12) Mohol by si ich napríklad pozvať na vaše rodinné uctievanie alebo si s nimi pozrieť najnovšie vysielanie televízie JW Broadcasting? Alebo čo keby ste sa dohodli do služby? A keď ich pozveš na malé pohostenie, budú na to ešte dlho radi spomínať. Čo ďalšie by si mohol pre nich urobiť?

Carlos spomína: „Keď sme prišli do nového zboru, jedna sestra nám dala zoznam obchodov, kde sa dá lacno nakúpiť. Veľmi nám to pomohlo.“ Tí, ktorí sa prisťahovali z oblastí s iným podnebím, budú vďační, keď im poradíš, ako sa obliekať, keď je horúco, zima alebo prší. Môžeš im tiež porozprávať niečo o miestnej histórii a o tom, čomu veria ľudia vo vašom regióne. Vďaka tomu budú lepšie pripravení do služby.

ÚSILIE STOJÍ ZA TO

Allen, ktorého sme citovali v úvode, je v novom zbore už vyše roka. Priznáva: „Spočiatku som sa musel nútiť, aby som sa s bratmi a sestrami lepšie zoznámil. Ale teraz sú pre mňa ako rodina a mám z toho veľkú radosť.“ Allen vie, že prechodom do iného zboru neprišiel o priateľov, naopak, vytvoril si nové priateľstvá, ktoré možno potrvajú celý život.

^ 2. ods. Niektoré mená boli zmenené.