Prečo je apoštol Pavol zobrazovaný v publikáciách Jehovových svedkov s plešinou?

Pravda je taká, že nikto si dnes nemôže byť celkom istý, ako Pavol vyzeral. Ilustrácie v našich publikáciách, na ktorých je zobrazený Pavol, sú len umeleckým vyobrazením, a nie sú založené na archeologických výskumoch.

Určitú predstavu o Pavlovom výzore nám poskytujú niektoré staroveké rukopisy. O jednom z nich Sionská Strážna veža z 1. marca 1902 uviedla: „Pokiaľ ide o to, ako Pavol vyzeral... V Skutkoch Pavla a Tekly... ktoré boli napísané asi v roku 150 n. l., nachádzame asi najdôveryhodnejší opis Pavlovho výzoru, vychádzajúci z tradície. Je tu opísaný ako ‚muž menšej postavy, s plešinou a krivými nohami, ale dobre stavaným telom, ktorému sa nad dlhým nosom zrastalo obočie‘.“

V jednom slovníku sa o tomto rukopise uvádza: „Nie je vylúčené, že ‚Skutky‘ sú do určitej miery založené na historických faktoch.“ (The Oxford Dictionary of the Christian Church, vydanie z roku 1997) Dodnes sa zachovalo 80 odpisov Skutkov Pavla a Tekly v gréčtine a existujú aj verzie v iných jazykoch, z čoho vidno, že v prvých storočiach nášho letopočtu to bol uznávaný rukopis. Preto sa dá povedať, že naše ilustrácie, na ktorých je zobrazený apoštol Pavol, sú v súlade s opismi v niektorých starovekých rukopisoch.

Tým najdôležitejším však nie je Pavlov výzor. Niektorí telesne zmýšľajúci ľudia kritizovali Pavla už počas jeho služby. Tvrdili, že „jeho osobná prítomnosť je slabá a jeho reč opovrhnutiahodná“. (2. Kor. 10:10) Ale nezabúdajme, že Pavol sa stal kresťanom vďaka tomu, že sa mu zázračne zjavil Ježiš. Spomeňme si tiež, čo Pavol dosiahol ako „[Kristova] vyvolená nádoba, aby zaniesol [Ježišovo] meno národom aj kráľom a synom Izraela“. (Sk. 9:3–5, 15; 22:6–8) A zamyslime sa, aký úžitok môžeme načerpať z biblických kníh, ktoré Pavol napísal pod vedením svätého ducha.

Pavol sa nevychvaľoval úspechmi, ktoré dosiahol predtým, ako sa stal kresťanom, a nehovoril ani o svojom výzore. (Sk. 26:4, 5; Fil. 3:4–6) Pokorne o sebe povedal: „Som najmenší z apoštolov, a nie som hoden byť nazvaný apoštolom.“ (1. Kor. 15:9) Neskôr napísal: „Ja, menší než najmenší zo všetkých svätých, som dostal túto nezaslúženú láskavosť, aby som oznamoval národom dobré posolstvo o Kristovom nevystihnuteľnom bohatstve.“ (Ef. 3:8) Toto posolstvo je určite dôležitejšie než úvahy o Pavlovom výzore.