JEŽIŠ predpovedal, že jeho nasledovníci sa v čase konca dočkajú bohatej žatvy. (Mat. 9:37; 24:14) Pozrime sa, akým výnimočným spôsobom sa jeho slová splnili v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. V troch blízko seba ležiacich mestečkách je 50 zborov a viac ako 5 400 zvestovateľov. * Je to neuveriteľné, ale na tomto území je každý štvrtý obyvateľ Jehovovým svedkom!

Aká je služba v tomto obvode? „Ľudia tu majú úctu k Biblii, vážia si čestnosť, udržiavajú si dobré rodinné vzťahy a ochotne si vzájomne pomáhajú,“ hovorí miestny brat Vasyle. A dodáva: „Nie vždy súhlasia s naším učením. Ale keď im niečo čítame z Biblie, pozorne počúvajú.“

Pochopiteľne, služba v obvode s takým vysokým počtom zvestovateľov má isté špecifiká. Veď napríklad jeden zbor so 134 zvestovateľmi má vo svojom obvode len 50 domov! Ako sa zvestovatelia prispôsobujú týmto nezvyčajným podmienkam?

Mnohí bratia a sestry sa nasadzujú v službe tam, kde je málo zvestovateľov. „V našom zborovom obvode pripadajú na každého zvestovateľa dva domy,“ hovorí 90-ročný brat Jonaš. „Teraz vydávam svedectvo v našej dedine, ale donedávna, kým mi ešte slúžilo zdravie, som cestoval asi 160 kilometrov do neprideleného obvodu. Tam som vydával svedectvo po maďarsky.“ Od zvestovateľov, ktorí chcú vypomáhať v iných obvodoch, si to vyžaduje obetavosť. Jonaš hovorí: „Aby som chytil vlak, musel som vstať ráno o štvrtej. V službe som bol do večera do šiestej a potom som sa vrátil vlakom domov. Robil som to dva- až trikrát do týždňa.“ Ako hodnotí všetko to úsilie? „Veľmi rád som tam chodil do služby,“ hovorí. „A mám nesmiernu radosť, že som v tejto oblasti, kde nie je žiaden zbor, pomohol jednej rodine spoznať pravdu.“

Samozrejme, nie každý môže cestovať tak ďaleko. Ale všetci vrátane starších bratov a sestier sa snažia dôkladne prepracúvať miestny obvod. Vďaka tomu dosiahol počet prítomných na Pamätnej slávnosti v roku 2017 v týchto troch mestečkách takmer dvojnásobok počtu zvestovateľov. To znamená, že na slávnosť prišla polovica všetkých obyvateľov. Z toho vidno, že nech slúžime kdekoľvek, stále máme „hojnosť práce v Pánovom diele“. (1. Kor. 15:58)

^ 2. ods. Ide o mestečká Hlybokyj Potik, Seredňe Voďane a Nyžňa Apša.