Čítal si pozorne posledné čísla Strážnej veže? Ak áno, skús odpovedať na nasledujúce otázky:

Ako by mali vymenovaní bratia, napríklad krajskí dozorcovia a zboroví starší, reagovať na pokyny od Božej organizácie?

Mali by ich pohotovo uplatniť. Môžu si položiť otázky: Prispievam k dobrému duchovnému stavu zboru? Pohotovo uplatňujem pokyny, ktoré dostávame od Božej organizácie? (w16.11, s. 11)

Kedy sa praví kresťania dostali do zajatia Veľkého Babylona?

Stalo sa to krátko po smrti apoštolov. V tom čase sa začala objavovať trieda duchovenstva. Cirkev aj štát podporovali odpadlícku formu kresťanstva a snažili sa umlčať kresťanov podobných pšenici. No v desaťročiach pred rokom 1914 sa pomazaní začali vymaňovať z otroctva Veľkého Babylona. (w16.11, s. 23 – 25)

Čo cenné po sebe zanechal Lefèvre d’Étaples?

V 20. rokoch 16. storočia Lefèvre preložil Bibliu do francúzštiny, aby ju sprístupnil obyčajným ľuďom. Jeho výklad Biblie ovplyvnil Martina Luthera, Williama Tyndala a Jána Kalvína. (wp16.6, s. 10 – 12)

Ako sa líši telesné zmýšľanie od duchovného zmýšľania? (Rim. 8:6)

Tí, ktorí zmýšľajú telesne, sa v živote sústreďujú na svoje nesprávne túžby a sklony, neustále o nich hovoria a priam sa v nich vyžívajú. Telesné zmýšľanie vedie k smrti. Naproti tomu tí, ktorí zmýšľajú duchovne, sa v živote zameriavajú na službu Bohu a premýšľajú o duchovných veciach. Dovoľujú svätému duchu, aby ovplyvňoval a ovládal ich uvažovanie. Duchovné zmýšľanie vedie k životu a k pokoju. (w16.12, s. 15 – 17)

Čo môžeš robiť, aby si neprepadol úzkosti?

Stanov si správne priority, neočakávaj od seba ani od iných priveľa, každý deň si vyhraď čas na odpočinok, všímaj si Jehovovo stvorenie, udržiavaj si zmysel pre humor, pravidelne cvič a dopraj si dostatok spánku. (w16.12, s. 22 – 23)

Ako „bol Enoch prenesený, aby nevidel smrť“? (Hebr. 11:5)

Zdá sa, že Jehova ho jemne preniesol zo života do stavu smrti, takže si to ani neuvedomil. (wp17.1, s. 12 – 13)

Prečo je skromnosť dôležitá?

Skromnosť je schopnosť odhadnúť svoje možnosti a uvedomiť si svoje obmedzenia. Skromný človek si uvedomuje, ako jeho správanie pôsobí na druhých, a neberie sa príliš vážne. (w17.01, s. 18)

Ako vieme, že Boh viedol vedúci zbor v prvom storočí a vedie ho aj dnes?

Vedúci zbor s pomocou svätého ducha pochopil biblické pravdy, s pomocou anjelov dozeral na zvestovanie a nechával sa viesť Božím Slovom. Tieto tri činitele pomáhajú vedúcemu zboru aj dnes. (w17.02, s. 26 – 28)

Prečo je Ježišova výkupná obeť taká vzácna?

Keď budeme uvažovať o tom, kto zaobstaral výkupné, prečo bolo potrebné, akú obeť Jehova zaobstaral a k čomu výkupné otvorilo cestu, budeme zaň ešte vďačnejší. (wp17.2, s. 4 – 6)

Je múdre niekedy svoje rozhodnutie prehodnotiť?

Svojich rozhodnutí by sme sa mali držať. No niekedy je namieste ich prehodnotiť. Sám Jehova nám v tom dal vzor. Keď videl, že Ninivčania zmenili svoj postoj a kajali sa, svoje rozhodnutie upravil. Keď sa nám zmenia okolnosti alebo vyjde na povrch nová informácia, mali by sme konať podobne. (w17.03, s. 16 – 17)

Prečo by sme nemali hovoriť o druhých negatívne?

Aj keby nám v zbore niekto ukrivdil, zraňujúca reč situáciu nikdy nezlepší, iba zhorší. (w17.04, s. 21)