Čítal si pozorne posledné čísla Strážnej veže? Ak áno, skús odpovedať na nasledujúce otázky:

Prečo Jehova schvaľoval vojny v starovekom Izraeli?

Jehova je milujúci Boh. No schvaľoval vojnu, keď jeho ľudu hrozilo nejaké nebezpečenstvo alebo bol utláčaný. On sám však stanovil, kto bude bojovať a kedy. (w15 1/11, s. 4 – 5)

Čo by mali rodičia robiť, keď učia svoje dospievajúce deti slúžiť Jehovovi?

Je veľmi dôležité, aby rodičia dávali svojim deťom najavo, že ich ľúbia, a boli pokorní. Je tiež dôležité, aby sa snažili vidieť pod povrch a chápať svoje deti. (w15 15/11, s. 9 – 11)

Prečo by pápež nemal byť považovaný za Petrovho nástupcu?

Matúšovi 16:17, 18 sa nehovorí, že apoštol Peter bude hlavou kresťanského zboru. Z Biblie vieme, že Ježiš neudelil Petrovi nadradené postavenie, ale on sám mal byť uholným kameňom zboru. (1. Petra 2:4–8) (w15 1/12, s. 12 – 14)

Na čo by sme mali pamätať, skôr ako niečo povieme?

Ak máme správne používať moc jazyka, mali by sme pamätať na to, (1) kedy hovoriť (Kaz. 3:7), (2) čo hovoriť (Prísl. 12:18) a (3) ako hovoriť (Prísl. 25:15). (w15 15/12, s. 19 – 22)

Ktorým formám nečestnosti sa kresťania vyhýbajú?

Praví kresťania neklamú ani neohovárajú druhých. Neuvádzajú nepravdivé alebo prekrútené informácie s úmyslom poškodiť niečiu povesť, nepodvádzajú ani nekradnú. (wp16.1, s. 5)

Kto boli hlavní kňazi, o ktorých sa píše v Biblii?

Výraz „hlavní kňazi“ sa zjavne vzťahuje na významných členov kňazstva vrátane zosadených veľkňazov. (wp16.1, s. 10)

Ako by sme sa mali správať k tým, ktorí na Pamätnej slávnosti prijímajú symboly?

Nijako ich nevyzdvihujeme. Ten, kto je skutočne pomazaný, nechce byť vyvyšovaný ani sa nechce chváliť svojím vzťahom k Bohu. (Mat. 23:8–12) (w16.01, s. 23 – 24)

Čo sa môžeme naučiť z toho, ako sa Abrahám stal Božím priateľom?

Abrahám prijímal poznanie o Bohu, možno od Sema. A mal s Bohom vlastné skúsenosti, lebo videl, ako sa oňho a o jeho rodinu stará. My sa môžeme snažiť o to isté čo Abrahám. (w16.02, s. 9 – 10)

Kto rozdelil Bibliu na kapitoly a verše?

Štefan Langton, duchovný, ktorý žil v 13. storočí, rozdelil Bibliu na kapitoly. Židovskí odpisovači rozdelili na verše Hebrejské Písma a neskôr, v 16. storočí, učenec Robert Estienne rozdelil na verše Kresťanské grécke Písma. (wp16.2, s. 14 – 15)

Skutočne vzal Satan Ježiša na chrámové cimburie, keď ho pokúšal?

Nemôžeme to s istotou tvrdiť. Podľa Matúša 4:5Lukáša 4:9 mohol Ježiš naozaj stáť na nejakom vyvýšenom mieste v areáli chrámu alebo to mohlo byť len vo videní. (w16.03, s. 31 – 32)

V čom sa naša služba podobá rose?

Rosa vzniká postupne a je osviežujúca a životodarná. Je požehnaním od Boha. (5. Mojž. 33:13) Podobné je i spoločné úsilie Božieho ľudu vo zvestovateľskej službe. (w16.04, s. 4)