Toñi, ktorá pracuje ako opatrovateľka, zazvonila u staršej ženy, o ktorú sa starala. Otvorila jej dcéra tejto ženy a vynadala jej, že neprišla skôr. Toñi zachovala pokoj, a aj keď vôbec nemeškala, ospravedlnila sa za nedorozumenie.

KEĎ tam Toñi opäť prišla, žena na ňu znovu nakričala. Ako Toñi zareagovala? „Bolo to naozaj náročné,“ pripúšťa. „Vynadala mi neprávom.“ Napriek tomu sa jej Toñi znovu ospravedlnila a povedala, že chápe, akú bolesť prežíva.

Ako by si sa zachoval, keby si bol na mieste Toñi? Snažil by si sa zareagovať mierne? Bolo by pre teba náročné ovládnuť sa? Je pochopiteľné, že v takých situáciách nie je ľahké zostať pokojný. A mimoriadne ťažké je to vtedy, keď nás niekto provokuje alebo sme pod tlakom.

Biblia povzbudzuje kresťanov, aby boli mierni. Dokonca hovorí, že miernosť je prejavom múdrosti. Jakub napísal: „Kto je múdry a má porozumenie medzi vami? Nech dokáže svojím znamenitým správaním svoje skutky s miernosťou, ktorá patrí k múdrosti.“ ​(Jak. 3:13) Prečo je miernosť prejavom múdrosti od Boha?  A ako si môžeme túto kresťanskú vlastnosť rozvíjať?

PREČO JE MÚDRE PREJAVOVAŤ MIERNOSŤ

Zmierňuje napätie. „Odpoveď, keď je mierna, odvracia zúrivý hnev, ale slovo, ktoré spôsobuje bolesť, budí hnev.“ ​(Prísl. 15:1)

Keď zareagujeme nahnevane, nepríjemnú situáciu ešte zhoršíme, pretože tým prilievame olej do ohňa. (Prísl. 26:21) Naproti tomu mierna odpoveď často situáciu upokojí. Môže obmäkčiť aj nepriateľsky naladeného človeka.

Toñi to zažila. Keď si pani uvedomila, ako mierne Toñi zareagovala, rozplakala sa. Vysvetlila jej, že zažíva veľa osobných a rodinných problémov. Toñi jej vydala svedectvo a začala s ňou študovať Bibliu. Jej mierne správanie prinieslo pekné výsledky.

Prispieva k šťastiu. „Šťastní sú mierni, lebo oni zdedia zem.“ ​(Mat. 5:5)

Prečo sú mierni ľudia šťastní? Tí, ktorí boli v minulosti agresívni, ale začali prejavovať miernosť, teraz vedú lepší život a vedia, že ich čaká nádherná budúcnosť. (Kol. 3:12) Adolfo, ktorý slúži ako krajský dozorca v Španielsku, rozpráva, aký bol jeho život pred spoznaním pravdy.

„Môj život nemal žiadny zmysel,“ hovorí. „Často mi praskli nervy a správal som sa tak arogantne a násilne, že sa ma báli i niektorí moji priatelia. Potom však nastal zlom. V jednej bitke som dostal šesť bodných rán a takmer som vykrvácal.“

Teraz Adolfo učí druhých svojím príkladom a rečou, aby boli mierni. Mnohí ho majú radi pre jeho srdečnú a milú povahu. Je šťastný, že dokázal urobiť také veľké zmeny. A je vďačný Jehovovi, že mu pomáha rozvíjať si miernosť.

Jehova bude mať z nás radosť. „Buď múdry, syn môj, a rozradostňuj moje srdce, aby som mohol dať odpoveď tomu, ktorý sa mi vysmieva.“ ​(Prísl. 27:11)

Jehovovi sa vysmieva jeho úhlavný nepriateľ, Diabol. Boha by mohli tieto úmyselné urážky právom nahnevať. Ale v Biblii o ňom čítame, že je „pomalý do hnevu“. (2. Mojž. 34:6) Keď sa ho v tom zo všetkých síl snažíme napodobňovať a byť mierni, konáme múdro a robíme mu tým veľkú radosť. (Ef. 5:1)

V dnešnom svete vládne nepriateľská atmosféra. Môžeme sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sú „sebaistí, pyšní, rúhači... ohovárači, bez sebaovládania, divokí“. (2. Tim. 3:2, 3) To by nám však nemalo brániť, aby sme si rozvíjali miernosť. Božie Slovo nám pripomína, že „múdrosť zhora je... pokojná, rozumná“. (Jak. 3:17) Keď sa správame pokojne a rozumne, dávame najavo, že sme nadobudli múdrosť od Boha. Vďaka takej múdrosti budeme reagovať mierne, keď nás niekto provokuje, a zároveň si posilníme vzťah k Jehovovi, ktorý je Zdrojom nekonečnej múdrosti.