Len málokto našiel zlatý nuget. No milióny ľudí objavili niečo oveľa cennejšie. Našli Božiu múdrosť, ktorá má takú veľkú hodnotu, že „nemožno na výmenu dať za ňu rýdze zlato“. (Jób 28:12, 15)

ÚPRIMNÍ ľudia, ktorí študujú Bibliu, sú v určitom zmysle ako zlatokopi. Na to, aby v nej našli poklad v podobe múdrosti, musia vynakladať veľké úsilie a stále ho hľadať. Zamyslime sa nad spôsobmi, ako sa zlato hľadá, a nad poučením, ktoré z toho pre nás vyplýva.

NAŠIEL SI SVOJ PRVÝ NUGET

Predstav si, že kráčaš po brehu rieky a zrazu zbadáš, ako sa medzi kamienkami vo vode niečo blyští. Zohneš sa a zistíš, že si práve našiel zlatý nuget. Je menší ako hlavička zápalky, no má väčšiu hodnotu než diamant. Určite máš obrovskú radosť a rozhliadaš sa okolo seba, či nenájdeš ďalšie.

Pred nejakým časom ti možno na dvere zaklopali Jehovovi svedkovia a povedali ti o biblickej nádeji. Na ten deň pravdepodobne nikdy nezabudneš, lebo si našiel svoj prvý duchovný nuget. Možno to bolo vtedy, keď si v Biblii prvý raz uvidel Božie meno Jehova alebo keď si sa dozvedel, že sa môžeš stať Jehovovým priateľom. (Žalm 83:18; Jak. 2:23) Určite ti bolo hneď jasné, že si našiel niečo cennejšie než zlato, a nemohol si sa dočkať, kým nenájdeš ďalšie duchovné nugety.

NACHÁDZAŠ VIAC ZLATA

Zrnká alebo šupinky zlata sa niekedy usádzajú v potokoch a riekach. V tomto prípade ide o naplaveninové zlato. Usilovní zlatokopi môžu v takýchto náleziskách nájsť za jednu sezónu i niekoľko kilogramov zlata v hodnote desiatok tisícov eur.

Keď si s Jehovovými svedkami začal študovať Bibliu, možno si sa cítil ako zlatokop, ktorý ryžuje zlato v nejakom bohatom nálezisku. Rozjímaním nad biblickými veršami sa tvoje poznanie prehlbovalo a duchovne ťa to obohacovalo. S nadšením si prijímal vzácne biblické pravdy, naučil si sa, ako si posilňovať vzťah k Jehovovi a „zachovávať sa v Božej láske... s vyhliadkou na večný život“. (Jak. 4:8; Júda 20, 21)

Hľadáš vzácne biblické pravdy tak usilovne ako zlatokop zlato?

 Tak ako zlatokop hľadá bohaté ložiská zlata, aj ty si určite usilovne pátral po duchovných pokladoch. Základné biblické pravdy, ktoré si spoznal, na teba tak zapôsobili, že si sa rozhodol zasvätiť život Jehovovi a dal si sa pokrstiť. (Mat. 28:19, 20)

NEPRESTÁVAJ HĽADAŤ

Malé množstvo zlata sa môže vyskytovať aj vo vyvretých horninách. Niektoré horniny ho obsahujú v takej koncentrácii, že jeho ťažba a spracúvanie sa oplatí. Na prvý pohľad nemusí byť zlato v rude viditeľné. Tona kvalitnej rudy totiž obsahuje len asi 10 gramov zlata. No zlatokop vie, že jeho úsilie bude stáť za to.

Aj ty musíš vynakladať úsilie, aby si spoznal viac ako len „základnú náuku o Kristovi“. (Hebr. 6:1, 2) Pri štúdiu Biblie sa snaž nachádzať nové myšlienky a praktické rady. Čo teda môžeš robiť, aby štúdium stále prispievalo k tvojmu duchovnému rastu?

Udržiavaj si túžbu učiť sa. Pozorne si všímaj detaily. Naďalej sa snaž a nájdeš vzácne biblické nugety Božej múdrosti. (Rim. 11:33) Využívaj pomôcky na výskum dostupné v tvojom jazyku a dozvieš sa veľa nového. Trpezlivo hľadaj odpovede na svoje otázky a rady, ktoré ti pomôžu správne sa rozhodovať. Pýtaj sa druhých, ktoré biblické verše a články im pomohli a povzbudili ich. A deľ sa s inými o zaujímavé myšlienky, ktoré si sa pri štúdiu Božieho Slova dozvedel.

Samozrejme, tvojím cieľom nie je len rozšíriť si vedomosti. Apoštol Pavol varoval, že „poznanie nadúva“. (1. Kor. 8:1) Preto sa veľmi snaž zostať pokorný a budovať si pevnú vieru. Vďaka pravidelnému rodinnému uctievaniu a osobnému štúdiu sa budeš držať Božích noriem a budeš túžiť pomáhať druhým. Predovšetkým sa však budeš môcť tešiť z toho, že si našiel niečo cennejšie ako zlato. (Prísl. 3:13, 14)