„Splácajte... Božie veci Bohu.“ (MAT. 22:21)

PIESNE: 33, 137

1. Ako môžeme poslúchať Boha a zároveň ľudské vlády?

BOŽIE SLOVO nám hovorí, aby sme poslúchali ľudské vlády. Zároveň nás však učí, že musíme poslúchať Boha viac ako ľudí. (Sk. 5:29; Tít. 3:1) Nie je v tom rozpor? Vôbec nie! Riadiť sa týmto príkazom nie je ťažké, ak rozumieme, čo znamená relatívna podriadenosť. Ježiš to vyjadril slovami: „Splácajte teda cézarove veci cézarovi, ale Božie veci Bohu.“ [1] (Mat. 22:21) Ako to môžeme robiť? Tak, že dodržiavame zákony, úctivo sa správame k autoritám a platíme dane. (Rim. 13:7) No ak vládne autority od nás chcú, aby sme urobili niečo, čo Boh neschvaľuje, s úctou vysvetlíme, prečo nemôžeme poslúchnuť.

2. Ako dávame najavo, že sa nemiešame do politických záležitostí?

Ako splácame Bohu to, čo mu právom patrí? Jeden spôsob je, že zostávame neutrálni v politických záležitostiach tohto sveta. (Iz. 2:4) Keďže Jehova pripúšťa existenciu ľudských vlád, nestaviame sa im na odpor. No na druhej strane sa nezúčastňujeme na nacionalistických akciách. (Rim. 13:1, 2) Nelobujeme u politikov, nezapájame sa do volieb,  nekandidujeme na politické posty ani sa nepokúšame zmeniť vládu.

3. Prečo musíme zostať neutrálni?

V Biblii je viacero dôvodov, prečo Boh od nás očakáva, že zostaneme neutrálni. Jeden je, že sa riadime učením a príkladom jeho Syna, Ježiša Krista, ktorý nebol „časťou sveta“ a odmietal sa zapájať do politiky a vojen. (Ján 6:15; 17:16) Zachovávať neutralitu musíme aj preto, lebo sa verne podriaďujeme Božiemu Kráľovstvu. Ako by sme mohli mať čisté svedomie, keby sme oznamovali, že len Božie Kráľovstvo vyrieši problémy ľudstva a zároveň podporovali ľudské vlády? Okrem toho vďaka neutralite zostávame zjednotení s bratmi a sestrami po celej zemi. Líšime sa tým od falošných náboženstiev, ktoré sa miešajú do politiky, čím spôsobujú nejednotu medzi svojimi členmi. (1. Petra 2:17)

4. a) Prečo bude stále ťažšie zachovávať neutralitu? b) Prečo by sme sa mali už teraz pripravovať na to, aby sme zostali neutrálni?

Tam, kde žijeme, môže byť politická situácia stabilná a zdá sa, že vláda toleruje Jehovových svedkov. Ale čím bližšie je koniec Satanovho systému, tým ťažšie bude zachovávať neutralitu. Ľudia sú „neprístupní akejkoľvek dohode“ a „tvrdohlaví“. To povedie jedine k tomu, že svet bude stále viac rozdelený. (2. Tim. 3:3, 4) V niektorých krajinách sa politická situácia rýchlo zmenila a naši bratia sa stretli s problémami, ktoré vyplývajú z ich neutrálneho postoja. Chápeš teda, prečo si musíme už teraz posilňovať rozhodnutie zostať neutrálni? Keby sa situácia náhle zmenila a my by sme neboli pripravení, mohli by sme sa dopustiť kompromisu a porušiť svoju neutralitu. Ale ako sa môžeme dopredu pripraviť? Pouvažujme o štyroch radách, ktoré nám pomôžu zachovávať neutralitu.

POZERAJ SA NA ĽUDSKÉ VLÁDY TAK AKO JEHOVA

5. Ako sa Jehova pozerá na ľudské vlády?

Prvá rada, ako zachovávať neutralitu, je pozerať sa na politické systémy tak ako Jehova. Hoci niektoré vlády sa zdajú dobré, už samotná myšlienka, že ľudia si môžu vládnuť sami, je v rozpore s Jehovovým predsavzatím. (Jer. 10:23) Vlády podporujú nacionalizmus, ktorý rozdeľuje ľudskú spoločnosť. Ani tí najlepší vodcovia nie sú schopní vyriešiť všetky problémy. Ľudské vlády navyše prejavujú nepriateľský postoj voči Božiemu Kráľovstvu, ktoré vládne od roku 1914. Toto Kráľovstvo ich čoskoro všetky odstráni. (Prečítajte Žalm 2:2, 7–9.)

6. Ako by sme sa mali správať k vládnym predstaviteľom?

Boh pripúšťa existenciu ľudských vlád, lebo poskytujú istú mieru stability, a to nám uľahčuje zvestovanie dobrého posolstvo o Kráľovstve. (Rim. 13:3, 4) Boh si dokonca praje, aby sme sa modlili za ľudí vo vysokom postavení, aby sme ho mohli v pokoji uctievať. (1. Tim. 2:1, 2) A keď sa stretávame s nespravodlivým zaobchádzaním, obraciame sa na vládne autority, aby sa nás zastali, tak ako to robil apoštol Pavol. (Sk. 25:11) Hoci z Biblie vieme, že politické systémy ovláda Boží protivník, Satan, nikde v nej nečítame, že priamo riadi každého vodcu alebo vládneho predstaviteľa. (Luk. 4:5, 6) Preto by sme sa o žiadnom politikovi nemali vyjadrovať, že ho ovláda Diabol. Biblia nás učí, aby sme „o nikom nehovorili urážlivo“, teda ani o „vládach a vrchnostiach“. (Tít. 3:1, 2)

7. Akému postoju sa musíme vyhýbať?

 Poslušnosť Bohu znamená, že nenadŕžame žiadnemu politikovi alebo politickej strane, a to ani vtedy, keď háji naše záujmy. Ako by sme si mohli overiť svoju neutralitu? Predstavme si, že ľudia sa začnú búriť proti vláde, ktorá im spôsobila veľa utrpenia a prenasledovala aj Jehovových svedkov. Je jasné, že sa do vzbury nezapojíme. No bolo by správne, keby sme so vzbúrencami súhlasili a dúfali, že zvíťazia? (Ef. 2:2) Musíme zostať neutrálni nielen v tom, čo hovoríme a robíme, ale aj v tom, čo si myslíme.

BUĎ „OBOZRETNÝ“, A PRITOM „NEVINNÝ“

8. Čo znamená byť „obozretní“, a pritom „nevinní“ v situáciách, v ktorých je náročné zachovať neutralitu?

Druhá rada, ako zachovávať neutralitu, je byť „obozretní ako hady, a pritom nevinní ako holubice“. (Prečítajte Matúša 10:16, 17.) Obozretní sme vtedy, keď dokážeme zavčasu rozpoznať nebezpečné situácie, a nevinní vtedy, keď v nich ostaneme neutrálni a vyhneme sa kompromisu. Pouvažujme o konkrétnych situáciách a o tom, ako sa v nich zachovať.

9. Na čo si musíme dávať pozor pri rozhovoroch s ľuďmi?

Rozhovory. Keď niekto začne pred nami rozoberať politickú situáciu, musíme byť opatrní. Napríklad keď si v službe a oslovený človek začne chváliť alebo kritizovať nejakého politika či politickú stranu, nemal by si sa k tomu vôbec vyjadrovať. Snaž sa nájsť spoločný základ a obráť pozornosť na skutočnú príčinu ľudských problémov. Potom vysvetli, že Biblia hovorí o Božej vláde, ktorá tieto problémy vyrieši raz a navždy. Keď príde reč na také citlivé témy ako manželstvo ľudí rovnakého pohlavia alebo potraty, zastaň sa Božích noriem a povedz, ako sa nimi snažíš riadiť. Ak sa tieto témy spájajú s nejakou politickou stranou, zostaň prísne neutrálny. Nevyjadruj sa ani k tomu, či treba prijať nové zákony alebo tie staré zrušiť či pozmeniť, ani neovplyvňuj iných, aby prijali tvoje stanovisko.

10. Čím dávame najavo, že sme neutrálni, keď sledujeme správy v médiách?

10 Médiá. Správy v médiách sú mnohokrát tendenčné a skreslené. Médiá totiž často slúžia ako nástroje politického systému. Najmä v krajinách, kde médiá kontroluje štát, sú správy už na prvý pohľad neobjektívne. Aj v takzvaných slobodných krajinách musia byť kresťania opatrní, aby neprebrali zaujatý názor nejakého komentátora. Polož si otázku: Mám obľúbeného reportéra, ktorého politické názory sú mi sympatické? Ak áno, nájdi si radšej objektívnejší zdroj informácií. V každom prípade je múdre, keď nebudeš sledovať správy, ktoré propagujú názory nejakej politickej strany. A to, čo počuješ, vždy porovnávaj so „vzorom zdravých slov“, ktorý nachádzame v Biblii. (2. Tim. 1:13)

11. Prečo je ťažké zachovať neutralitu, keď lipneme k hmotným veciam?

11 Materializmus. Ak lipneme na majetku, mohli by sme sa v skúškach dopustiť kompromisu. Ruth, ktorá žije v Malawi, videla, čo urobili niektorí svedkovia počas prenasledovania v 70. rokoch minulého storočia. Spomína: „Nechceli sa vzdať pohodlného spôsobu života. Hoci s nami utiekli, neskôr sa vrátili domov a stali sa členmi politickej strany, lebo nechceli znášať nepohodlie spojené so  životom v utečeneckom tábore.“ Ale drvivá väčšina Božieho ľudu si zachovala neutralitu napriek tomu, že museli bojovať s ekonomickými ťažkosťami alebo stratili všetko, čo mali. (Hebr. 10:34)

12., 13. a) Ako sa Jehova pozerá na ľudí? b) Ako zistíme, či nie sme neprimerane hrdí na svoju krajinu?

12 Pýcha. Ľudia sa často vychvaľujú svojou rasou, národnosťou, kultúrou, mestom či krajinou. Avšak keby sme sa tým pýšili, dostali by sme sa do rozporu s Jehovovým názorom na ľudí. Samozrejme, Boh od nás neočakáva, že zaprieme svoj pôvod. Kultúrne rozdiely predsa prispievajú k úžasnej rozmanitosti ľudskej spoločnosti. No mali by sme pamätať na to, že Boh považuje všetkých ľudí za rovných. (Rim. 10:12)

13 Neprimeraná hrdosť na svoj pôvod pramení z nacionalizmu. Keby sme si mysleli, že náš národ a krajina sú lepšie než ostatné, ťažko by sme zostali neutrálni. Ani my nie sme imúnni voči takejto pýche, lebo aj niektorí kresťania v prvom storočí pocítili, že členovia zboru s nimi zaobchádzali zaujato pre ich národnosť. (Sk. 6:1) Ako zistíme, či sa v nás nezakorenila pýcha? Dajme tomu, že brat či sestra z inej krajiny nám dá nejaký návrh. Ako zareagujeme? Pomyslíme si, že u nás to robíme lepšie, a ihneď návrh zamietneme? To by nebolo správne, lebo pre každého z nás platí biblická rada: „S pokorou mysle považujte ostatných za vyšších od seba.“ ​(Fil. 2:3)

ČERPAJ SILU OD JEHOVU

14. Ako nám pomôže modlitba? Uveď biblický príklad.

14 Tretia rada, ako zachovávať neutralitu, je čerpať silu od Jehovu. Modli sa o svätého ducha, ktorý ti pomôže prejavovať trpezlivosť a sebaovládanie. Vďaka týmto vlastnostiam sa môžeš vyrovnať s tým, keď je vláda skorumpovaná alebo keď koná nespravodlivo. Pros Jehovu aj o múdrosť, aby si vedel predvídať situácie, v ktorých by mohlo byť náročné zostať neutrálny, a zároveň ho pros o pomoc, aby si konal správne. (Jak. 1:5) Ak si sa pre svoj pevný postoj dostal do väzenia alebo znášaš inú formu útlaku, modli sa o silu, aby si dokázal smelo obhajovať svoju vieru a vytrvať napriek prenasledovaniu. (Prečítajte Skutky 4:27–31.)

15. Ako nás posilní štúdium Biblie, aby sme zachovali neutralitu? (Pozri aj rámček „Božie Slovo posilnilo ich presvedčenie“.)

15 Jehova ťa posilní prostredníctvom svojho Slova. Rozjímaj o biblických veršoch, ktoré ti pomôžu zachovať neutralitu. Snaž sa ich naučiť naspamäť, aby si z nich mohol čerpať silu, keď nebudeš mať prístup k Biblii. Štúdiom Božieho Slova si posilníš aj nádej na život pod vládou Kráľovstva. Len s takouto nádejou dokážeme zniesť prenasledovanie. (Rim. 8:25) Čítaj si biblické pasáže opisujúce požehnania, na ktoré sa zvlášť tešíš, a predstavuj si, ako ich v raji zažívaš.

NAPODOBŇUJ PRÍKLAD VERNÝCH JEHOVOVÝCH SLUŽOBNÍKOV

16., 17. Čo sa môžeme naučiť z príkladu Božích služobníkov, ktorí zostali neutrálni? (Pozri obrázok v úvode článku.)

16 Štvrtou radou, ako zachovávať neutralitu, je napodobňovať príklad verných Jehovových služobníkov. Keď o nich premýšľame, nadobúdame múdrosť a silu, aby sme mohli vytrvať. Napríklad Sadrach, Mézach a Abednego  odmietli uctievať sochu, ktorá predstavovala babylonskú ríšu. (Prečítajte Daniela 3:16–18.) Správa o ich pevnom odhodlaní nám dodáva odvahu, aby sme aj my dokázali odmietnuť uctievanie štátnych symbolov. Ani Ježiš sa nezapájal do politických a sociálnych konfliktov sveta. Uvedomoval si, aký účinok bude mať jeho príklad na druhých. Preto svojich učeníkov nabádal: „Buďte odvážni! Ja som zvíťazil nad svetom.“ ​(Ján 16:33)

17 Neutralitu zachovávajú aj mnohí novodobí Jehovovi služobníci. Niektorí znášajú fyzické násilie a väzenie. Ďalší boli za svoju vieru dokonca usmrtení. Ich príklad ťa môže veľmi povzbudiť tak ako Barışa z Turecka, ktorý povedal: „Franz Reiter bol mladý brat, ktorého popravili, lebo odmietol vstúpiť do Hitlerovej armády. Z listu, ktorý napísal svojej mame v tú noc, keď zomrel, priam sála jeho obrovská viera a dôvera v Jehovu. Keby som stál pred podobnou skúškou, chcel by som napodobniť jeho príklad.“ [2]

18., 19. a) Ako ti môžu členovia zboru pomôcť zostať neutrálny? b) Čo si rozhodnutý robiť?

18 Oporou ti môžu byť aj bratia a sestry v zbore. Ak stojíš pred skúškou neutrality, porozprávaj sa so staršími a požiadaj ich o biblickú radu. Členovia zboru ťa môžu povzbudiť, ak vedia, akú situáciu musíš riešiť. Popros ich, aby sa za teba modlili. No ak chceme, aby nás bratia povzbudzovali a modlili sa za nás, to isté musíme robiť i my. (Mat. 7:12) Na stránke jw.org sa nachádza článok „Jehovovi svedkovia väznení za svoju vieru — prehľad“. Je umiestnený v časti TLAČOVÉ CENTRUM > SÚDNE PRÍPADY, kde nájdeš mená spolukresťanov, ktorí sú v súčasnosti za svoju vieru vo väzení. Vyber si niekoľko mien a modli sa, aby Jehova dal týmto bratom a sestrám odvahu zostať verní. (Ef. 6:19, 20)

19 Blíži sa koniec ľudských vlád. Nemalo by nás prekvapovať, že tieto vlády budú stále menej a menej tolerovať našu vernosť Jehovovi a jeho Kráľovstvu. Preto si už teraz posilňujme rozhodnutie zachovávať neutralitu v rozdelenom svete!

^ [1] (odsek 1) Cézar bol v tom čase najvyšším predstaviteľom vlády a Ježiš ho použil ako symbol štátnej moci.

^ [2] (odsek 17) Pozri knihu Jehovovi svedkovia — hlásatelia Božieho Kráľovstva, strana 662, a rámček „Zomrel, aby oslávil Boha“ v knihe Božie Kráľovstvo vládne!, 14. kapitola.