Bude raz na zemi pokoj?

Povedali by ste, že...

  • áno?

  • nie?

  • možno?

Čo sa píše v Biblii:

Pod vládou Ježiša Krista bude na zemi „hojnosť pokoja, kým nepominie mesiac“, čiže navždy. (Žalm 72:7)

Čo sa ešte z Biblie dozvedáme:

  • Zlí ľudia budú zo zeme odstránení a dobrí ľudia „nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja“. (Žalm 37:10, 11)

  • Boh ukončí všetky vojny. (Žalm 46:8, 9)

Je dnes možné nájsť vnútorný pokoj?

Niektorí ľudia si myslia, že to nie je možné, pokiaľ je vo svete toľko utrpenia a nespravodlivosti. Aký je váš názor?

Čo sa píše v Biblii:

Tí, ktorí majú blízky vzťah k Bohu, môžu už dnes cítiť „Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie“. (Filipanom 4:6, 7)

Čo sa ešte z Biblie dozvedáme:

  • Boh sľubuje, že skoncuje s utrpením a nespravodlivosťou a že urobí „všetky veci nové“. (Zjavenie 21:4, 5)

  • Vnútorný pokoj môžeme dosiahnuť tak, že sa budeme starať o „svoje duchovné potreby“. (Matúš 5:3)