Štyria jazdci zo Zjavenia môžu pôsobiť tajomne a desivo, ale nemusí to tak byť. Prečo to môžeme povedať? Lebo Biblia a udalosti z novodobej histórie nám pomáhajú jednoznačne určiť, čo každý z jazdcov symbolizuje. A hoci ich jazda je znamením, že zem postihne nešťastie, pre vás a vašu rodinu môže byť aj dobrou správou. V akom zmysle? Skôr než na túto otázku odpovieme, pozrime sa na totožnosť jednotlivých jazdcov.

JAZDEC NA BIELOM KONI

Videnie sa začína takto: „Videl som, a hľa, biely kôň. A ten, ktorý na ňom sedel, mal luk; a bola mu daná koruna a vyšiel víťaziac a aby dovŕšil svoje víťazstvo.“ ​(Zjavenie 6:2)

Kto je jazdcom na bielom koni? Odpoveď na túto otázku nám pomáha nájsť tá istá kniha, Zjavenie, v ktorej je tento jazdec neskôr nazvaný „Slovo Božie“. (Zjavenie 19:11–13) Titul „Slovo“ patrí Ježišovi Kristovi, pretože je Božím hovorcom. (Ján 1:1, 14) Okrem toho má aj titul „Kráľ kráľov a Pán pánov“ a je opísaný ako „Verný a Pravdivý“. (Zjavenie 19:11, 16) Je zjavné, že má právomoc konať ako kráľ a bojovník a že svoju moc nezneužíva. Predsa však vzniká niekoľko otázok.

Kto dal Ježišovi právo viesť tento víťazný boj? (Zjavenie 6:2) Prorok Daniel mal videnie, v ktorom bol Mesiáš prirovnaný k „synovi človeka“ a dostal „panstvo a dôstojnosť a kráľovstvo“. Od koho to všetko dostal? Od nikoho iného ako od „Pradávneho dní“, od Boha Jehovu. * (Daniel 7:13, 14) Teda moc a právo panovať a vykonávať rozsudky dal Ježišovi Všemohúci Boh. A keďže v Písme biela farba často symbolizuje spravodlivosť, biely kôň je výstižným symbolom spravodlivého boja, ktorý vedie Boží Syn. (Zjavenie 3:4; 7:9, 13, 14)

Kedy vyrazili títo jazdci? Všimnime si, že prvý jazdec, Ježiš, vyráža, až keď dostane korunu. (Zjavenie 6:2) Kedy bol Ježiš korunovaný za Kráľa? Nebolo to hneď, ako sa po smrti vrátil do neba. Z Biblie sa dozvedáme, že po návrate do neba istý čas čakal. (Hebrejom 10:12, 13) Ježiš svojim nasledovníkom povedal, ako budú môcť rozoznať, že sa jeho čakanie skončilo a že v nebi začal vládnuť ako Kráľ. Povedal, že keď začne vládnuť, pomery vo svete sa prudko zhoršia: že nastanú vojny, bude nedostatok potravín a morové nákazy. (Matúš 24:3, 7; Lukáš 21:10, 11) Krátko po vypuknutí prvej svetovej vojny v roku 1914 sa jasne ukázalo, že ľudstvo vstúpilo do tohto obdobia, do času, ktorý Biblia nazýva „posledné dni“. (2. Timotejovi 3:1–5)

Ale ak Ježiš dostal korunu v roku 1914, prečo sa pomery vo svete nezlepšujú, ale, naopak, zhoršujú? Je to tak preto, lebo Ježiš začal vládnuť v nebi, nie na zemi. V nebi sa potom začala vojna a nový Kráľ Ježiš, ktorý sa volá aj Michael, zvrhol Satana i s démonmi na zem. (Zjavenie 12:7–9, 12) Satan môže pôsobiť už iba na ľudí a zúri, lebo vie, že jeho dni sú zrátané. Niet najmenších pochýb, že Boh už zakrátko zakročí proti Satanovi a uskutoční svoju vôľu aj tu na zemi. (Matúš 6:10) Teraz sa pozrime, ako ďalší traja jazdci potvrdzujú, že naozaj žijeme v náročných „posledných dňoch“. Na rozdiel od prvého jazdca, ktorý jednoznačne predstavuje konkrétnu  osobu, traja nasledujúci predstavujú celosvetové pomery, v ktorých sa ocitla celá ľudská spoločnosť.

JAZDEC NA ČERVENOM KONI

„Vyšiel iný, ohnivo sfarbený kôň. A tomu, ktorý sedel na ňom, bolo povolené, aby vzal pokoj zo zeme, aby sa navzájom zabíjali; a dostal veľký meč.“ ​(Zjavenie 6:4)

Tento jazdec predstavuje vojny. Všimnime si, že pripravuje o pokoj nielen niekoľko krajín, ale celú zem. V roku 1914 vypukla prvá celosvetová vojna v dejinách. Po nej prišla druhá svetová vojna, ktorá bola ešte ničivejšia. Podľa niektorých odhadov si od roku 1914 vojny a ozbrojené konflikty vyžiadali viac ako 100 miliónov obetí! Okrem toho obrovské množstvo ďalších ľudí utrpelo ťažké zranenia s trvalými následkami.

Do akej miery sú pre súčasnosť charakteristické vojny? Zdá sa, že ľudstvo je prvýkrát v dejinách schopné samo sa zničiť. Jazdca na červenom koni nedokázali zastaviť ani takzvané mierové organizácie, ako je Organizácia Spojených národov.

JAZDEC NA ČIERNOM KONI

„Videl som, a hľa, čierny kôň; a ten, ktorý na ňom sedel, mal v ruke váhy. A počul som hlas akoby uprostred štyroch živých tvorov povedať: ‚Liter pšenice za denár a tri litre jačmeňa za denár; a olivovému oleju a vínu neškoď.‘“ ​(Zjavenie 6:5, 6)

Tento jazdec predstavuje hlad. Pred očami sa nám vytvára obraz veľkého nedostatku potravín: liter pšenice stojí denár, čo bola v prvom storočí denná mzda! (Matúš 20:2) Za rovnakú sumu bolo možné kúpiť tri litre jačmeňa, teda obilia, ktoré sa považovalo za menej kvalitné ako pšenica. Na ako dlho mohlo tak málo jedla vystačiť veľkej rodine? Ľudia dostávajú radu, aby šetrili aj základnými potravinami. Výstižne ich symbolizuje olivový olej a víno, čo bol v tých časoch a v tej kultúre základ stravovania.

Máme nejaké dôkazy, že od roku 1914 vyčíňa jazdec na čiernom koni? V hladomoroch 20. storočia zomrelo asi 70 miliónov ľudí. Jeden odborný prameň uvádza odhad, že „v rokoch 2012 až 2014 trpelo chronickou podvýživou 805 miliónov ľudí, teda asi každý deviaty človek“. A v inej správe sa uvádza: „Od hladu zomrie každoročne viac ľudí ako na AIDS, maláriu a tuberkulózu spolu.“ Napriek mnohým úprimným snahám nasýtiť hladných ľudí jazdec na čiernom koni uháňa ďalej.

JAZDEC NA SMRTEĽNE BLEDOM KONI

„Videl som, a hľa, smrteľne bledý kôň. A ten, ktorý sedel na ňom, mal meno Smrť. A hádes ho tesne nasledoval. A bola im daná moc nad štvrtým dielom zeme, aby zabíjali dlhým mečom a nedostatkom potravín a smrteľným morom a divými zemskými zvieratami.“ ​(Zjavenie 6:8)

Štvrtý jazdec predstavuje smrť spôsobenú morom a ďalšími príčinami. Krátko po roku 1914 desiatky miliónov ľudí zomreli na španielsku chrípku. Touto chorobou sa nakazilo asi 500 miliónov ľudí, čiže asi každý tretí človek!

Lenže španielskou chrípkou sa to iba začalo. Odborníci odhadujú, že vyše 300 miliónov ľudí zomrelo v 20. storočí na pravé kiahne. A aj napriek intenzívnemu medicínskemu výskumu milióny ľudí dodnes zomierajú na AIDS, tuberkulózu a maláriu.

Bez ohľadu na to, či je príčinou vojna, hlad alebo morová nákaza, výsledok je rovnaký — smrť. Jej obete neúprosne zbiera hádes, teda hrob, ktorý neponúka žiadnu nádej.

 PRED NAMI SÚ LEPŠIE ČASY!

Súčasné obdobie ťažkostí sa zanedlho skončí. Pripomeňme si, že v roku 1914 Ježiš „vyšiel víťaziac“ a obmedzil Satanovo pôsobenie na ľudskú spoločnosť, ale svoje víťazstvo ešte nedovŕšil. (Zjavenie 6:2; 12:9, 12) Čoskoro v spravodlivej vojne nazvanej Armagedon odstráni Satanov vplyv a zničí jeho ľudských prívržencov. (Zjavenie 20:1–3) Nielenže zastaví vyčíňanie troch ostatných jazdcov, ale dokonca odstráni následky ich ničivej jazdy. Ako to bude potom na zemi vyzerať? Zamyslime sa nad niekoľkými biblickými sľubmi.

Skončia sa vojny a všade zavládne mier. Jehova „pôsobí, aby prestali vojny až do najvzdialenejšej končiny zeme. Láme luk a kopiju seká na kusy.“ ​(Žalm 46:9) A mierumilovní ľudia „nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja“. (Žalm 37:11)

Skončí sa hlad a všetci ľudia budú mať potravín viac než dosť. „Na zemi bude hojnosť obilia; na vrcholku hôr bude nadbytok.“ ​(Žalm 72:16)

Ježiš čoskoro odstráni následky pustošenia ostatných troch jazdcov

Skončia sa choroby a smrť a všetci ľudia sa budú tešiť z dokonalého zdravia a budú žiť večne. Boh „im zotrie každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti“. (Zjavenie 21:4)

Keď žil Ježiš na zemi, ukázal, aké nádherné podmienky budú za jeho vlády. Podporoval pokoj, zázračne nasýtil tisíce ľudí, uzdravoval chorých, dokonca kriesil mŕtvych. (Matúš 12:15; 14:19–21; 26:52; Ján 11:43, 44)

Ak si prajete dozvedieť sa viac, Jehovovi svedkovia vám vo vašej Biblii radi ukážu, ako sa môžete pripraviť na koniec jazdy jazdcov, o ktorých sme hovorili.

^ 7. ods. Jehova je Božie meno, ktoré nachádzame v Biblii.