Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

slovenčina

Strážna veža  |  č. 2/2017

 Z TITULNEJ STRANY | JEŽIŠ — NAJVÄČŠÍ DAR PRE VŠETKÝCH

Dar ako žiadny iný

Dar ako žiadny iný

STRÚHADLO na ceruzky v tvare parníka v Jordanovej ruke vyzerá úplne obyčajne. Je to však jedna z najcennejších vecí, ktoré má. Jordan hovorí: „Dal mi ho náš starý rodinný priateľ Russell, ešte keď som bol malý chlapec.“ Po jeho smrti sa Jordan dozvedel, že veľakrát pomohol jeho rodičom a starému otcovi v ťažkých časoch. Preto si ho veľmi vážili. Jordan povedal: „Teraz, keď som sa o Russellovi dozvedel viac, cením si jeho darček ešte viac ako predtým.“

Z tohto príkladu vidieť, že aj dar, ktorý pre niektorých ľudí nemusí veľa znamenať, môže mať pre človeka, ktorý je zaň vďačný, veľmi veľkú hodnotu. V Biblii je jeden nesmierne cenný dar opísaný týmito slovami: „Tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.“ (Ján 3:16)

V tomto verši je spomenutý dar, ktorý môže ľuďom priniesť večný život. Môže byť nejaký dar cennejší? Hoci niektorí ľudia možno nevidia jeho hodnotu, kresťania ho považujú za veľmi cenný. (Žalm 49:8; 1. Petra 1:18, 19) Prečo však dal Boh ľuďom ako dar život svojho Syna? Apoštol Pavol to vysvetlil, keď povedal:

„Pre jedného človeka prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí.“ (Rimanom 5:12) Prvý človek Adam zhrešil, keď úmyselne neposlúchol Boží príkaz. A trestom za jeho hriech bola smrť. Po Adamovi zdedili hriech všetci jeho potomkovia, teda celé ľudstvo.

„Mzda, ktorú platí hriech, je smrť, ale dar,  ktorý dáva Boh, je večný život prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána.“ (Rimanom 6:23) Boh teda poslal svojho Syna, Ježiša Krista, na zem, aby dal svoj dokonalý život za všetkých ľudí a oslobodil ich tak od rozsudku smrti. Jeho obeť sa nazýva výkupné. Každý, kto prejavuje vieru v Ježiša, môže na základe tejto obete získať večný život. (Rimanom 3:24)

V súvislosti s požehnaniami, ktoré Boh pripravuje pre svojich služobníkov prostredníctvom obete Ježiša Krista, Pavol napísal: „Vďaka Bohu za jeho neopísateľný veľkorysý dar.“ (2. Korinťanom 9:15) Výkupné je taký výnimočný dar, že to slovami ani nedokážeme úplne opísať. Prečo je to dar ako žiadny iný? V čom je taký výnimočný v porovnaní so všetkými ostatnými darmi, ktoré sme od Boha dostali? * A ako by sme sa zaň mali odvďačiť? Na tieto otázky môžete nájsť biblické odpovede v nasledujúcich dvoch článkoch.

^ 8. ods. Ježiš sa ochotne „vzdal svojej duše za nás“. (1. Jána 3:16) Ale jeho obeť bola súčasťou Božieho zámeru. Preto sa táto séria článkov zameriava na to, čo urobil Boh, aby poskytol výkupné.